Skip directly to content
 • 06/08/2018

  Messenger Olès
  01 08 2018
  Nou gen pwoblem kouran yeswa. Ni se pa pwoblem batri. Sa rive a 11 ze li tonbe. Limye ve kote ki make inverter on ki limen. Erezman se pat yon gwo pwoblem. Yon breke ki te tonbe. Mw te rele elektrisyen ki konn travay pou nou. Se li menm ki we sa. Li fe kek tes nan kay la. Li pa remake sak koz sa. Kounya tout bagay ap mache nomal.
  Hier soir, nous avons eu un problème lié à l’électricité. Ça n’avait rien à voir avec les batteries. A 11h, le courant s’est éteint. La veilleuse du transformateur était allumée. Heureusement, ce n’était pas grave. C’était un disjoncteur qui avait sauté.  J’ai téléphoné à un électricien qui a déjà travaillé pour nous. Il a cherché ce qui n’allait pas. Il a fait quelques tests. Il n’a pas trouvé tout de suite l’origine du problème. Tout fonctionne de nouveau normalement.
   
  Messenger Olès
  27 07 2018
  Robenson al nan kan jodi-a nan pawas Veret. ak yon nan legliz la ( Les engagés du christ.) Lap retounen madi pwochen. Lot bagay. Yvette fe yon aksyon ki grav anpil. Pou mwen li ta dwe deyo nan Ofelina. Mwen deja konnen wap vle yon chans pou li. Mwen ap manmi Oles te obseve li deja. Likontinye ale lakay gason. Fwa sa li endispoze kay la. Yo chechem pou pranl. E sa rive deja endispoze nan menm kay sa. Mwen deja dil se apre mwen fin diskite ak ou, poul konnen si lap gen chans. Se yon move imaj pou ofelina. Tout gran medam gen pwoblen ak sak pase-a. Saw panse?
  Robenson est au camp dans la paroisse de Verrette avec une autre association chrétienne (les engagés du Christ). Il revient mardi.  Ah ! Autre chose !
  Yvette a fait quelque chose de grave. A mon avis, elle doit être exclue. Je sais déjà que tu vas vouloir lui donner une seconde chance. Mami Olès et moi, nous l’avons observée.  Elle n’arrête pas d’aller à la maison des garçons. La dernière fois, elle s’est évanouie dans cette maison. Ils m’ont appelé pour que je vienne la chercher. Ce n’est pas la première fois qu’elle s’évanouit là. Je lui ai dit que j’en parlerais avec toi pour savoir si on lui donne une seconde chance. C’est mauvais pour la réputation de l’orphelinat. Toutes les grandes en sont mal à l’aise.  Qu’en penses-tu ?
   
  Messenger Olès
  27 07 2018
  Batri yo byen desann ak teknik e anpil moun. Tout bagay nan garaj la.
  Mwen resevwa. 13 dwoum.6 vali valiz. 2 bwat an katon. 2 bwat batri yo ak 18 chez. Moun ki te vin ak Durand pou ede nou ak aoarey la te fe gwo konsiderasyon pou nou. Nou te peye 3000 goud. Mw bay 3 nan chez yo. Yo te mandem sa.
  Les  batteries (2 caisses de 450 kilos) ont été déchargées moyennent un peu de technique et beaucoup d’huile de bras. Tout est dans le garage.
  J’ai 13 tonneaux, 6 sacs de sport, 2 boîtes en carton, 2 caisses de batteries et 18 chaises. Les hommes qui nous ont aidés avec Durand ont été d’un grand secours.  Nous les avons payé 3.000 gourdes (38,50 euros) et nous leur avons donné les 3 chaises qu’ils demandaient.
   
  Messenger Olès
  26 07 2018
  Nou resevwa tout bagay. Nou nan wout.
  Nous avons réceptionné tout ce qui se trouvait dans le container. Le chargement est en route.
   
  Messenger Olès
  24 07 2018
  Mw te bliye diw sa. Ronaldo te double klas lane denye. Ane sa anko li pa travay poul admi. Pe a metel deuo. Men li fe yon konsiderasyon. Lap ka al fe reto nan lot kote. Mwen deja enskril nan menm lekol ak wilken. Li ki fe chwa.
  J’ai encore oublié de te dire quelque chose. L’année dernière, Ronaldo a doublé.  Et cette année, il n’a pas bien travaillé non plus.  Monsieur le curé l’a exclu. Mais il lui offre la possibilité de poursuivre ses études ailleurs. Je l’ai inscrit dans la même école que Wilken. C’est lui qui a fait ce choix.
   
  Telefoon met Olès
  23 07 2018
  - Tout le monde va bien.
  - Tout le monde a réussi sauf Sam, Djeff et Guilène. A part eux, tout le monde passe donc dans l’année suivante.
  - Tout est réglé pour le déchargement du container. Durand va se procurer un élévateur pour décharger les lourds éléments des batteries. A Saint-Michel, on a fait appel à suffisamment de monde.
  - Le puits continue à donner beaucoup d’eau. Plus de 2.000 litres par jour.
  - L’installation électrique est bien contrôlée.  Elle fonctionne normalement.
  - Le 9 août, Olès va voir sa fille Myriam à Boston. Mami Olès y est déjà. Ils y fêteront leur 40ème anniversaire de mariage le 24 août. Pendant ce temps, Chèdline, la seconde fille d’Olès veillera sur l’orphelinat.
  - Nerlande va mieux. Après que de nombreuses recherches, les médecins sont enfin parvenus à contrôler sa maladie de peau.
   
  Messenger Olès
  22 07 2018
  Mw te kominike ak pe Gedeon ye swa. Kontene-ap rive nan kay yo mekredi dye vle. Map cheche bagay nou jedi maten. Lot bagay Myriam e ta vle mw ak yo boston pou 40em anivese maryaj mw. Lap tcheke sa. Li pwobabl poum ale fe 2 ou 3 semen ak yo avan 15 out. 28 out se dat kap fe nou 40 ane marye. Ma enfomew lel banm mw dat depa.
  Hier soir, j’ai téléphoné au père Gédéon. Le container arrive mercredi. J’irai chercher nos marchandises jeudi. Ma fille Myriam m’a invité à venir fêter mon 40ème anniversaire de mariage à Boston. C’est elle qui organise tout. Il se peut que j’y reste 2 à 3 semaines. Je partirai avant le 15. Notre anniversaire de mariage tombe le 28.  Je te ferai savoir à quelle date je pars.
   
  Messenger Olès
  19 07 2018
  Mwen gen yon kouzen ki mouri san malad potopwens. Fineray la ap fet samdi dye vle. Mwen pwale. Ou te wel 2 ou 3 fwa. Dokte Arry. Si kontene-a genran li posib poum tann pou resevwa bagay avanm retounen.
  Un de mes neveux est mort à Port-au-Prince. Il n’était même pas malade. L’enterrement a lieu samedi. J’y assisterai. Tu l’as rencontré deux ou trois fois. Docteur Arry. 
  Si c’est possible, j’attendrai l’ouverture du container pour tout réceptionner avant de rentrer chez moi.
   
  Messenger Olès
  18 07 2018
  Gen 3 nan mesye dam yo, tant ak tonton yo te mandem pou al fe 15 jou ak yo. Yo dako pou ale. Se Dieunise, Ylianette ak wikenn. Yo pwale demen dye vle. Matant Ronald vini jodi-a tou made pou lal fe kek jou tou ak yo. Yap vin chechel vandredi dye vle.
  Des tantes et des oncles de trois de nos aînés ont demandé s’ils pouvaient venir loger chez eux une quinzaine de jours. J’étais d’accord qu’ils y aillent. Il s’agit de Dieunise, Ilianette et Wilken. Ils partent déjà demain. La tante de Ronald est aussi venue demander aujourd’hui s’il pouvait passer quelques jours chez elle. Elle vient le chercher vendredi.
   
  Messenger Olès
  09 07 2018
  Se yon gwo ere gouvenman fe. Le li deside monte pri gaz yo. E se gwo montan. Gazolin 85 goud anplis. Nap espere tout bagay antre nan kalm. Malgre li tounen sou desizyon-an. Pep la poko vle kanpe. Nap swiv.
  Le gouvernement commet une grave erreur en laissant grimper les prix du carburant. D’autant plus qu’il s’agit d’augmentations importantes. 85 gourdes (1,10 euros) en plus pour l’essence. Nous espérons le retour au calme. Bien que le gouvernement soit revenu sur sa décision, le peuple ne veut pas arrêter ses actions. Nous suivons l’évolution de la situation.
   
  Messenger Olès
  08 07 2018
  Peyi dayiti gen anpil pwoblem. Potopwens bloke depi ye. Apre gouvenman soti kominike gaz la monte. Depi maten moun pa soti. Se kraze boule. Dechouke. Maket. Otel. Magazen.
  Haïti a de gros problèmes. Depuis hier, Port-au-Prince est bloqué après l’annonce de l’augmentation des prix du carburant. Depuis ce matin, personne ne peut sortir.
  Des grands magasins, des hôtels et des petits commerces sont l’objet de vandalisme.
   
  Messenger Olès
  06 07 2018
  Nou kontan viktwa Dyabl rouj la. Se yon ti kominote ayisyen belj ki gen isit.
  Nous sommes contents de la victoire des Diables Rouges. Ici, nous sommes un peu une communauté belgo-haïtienne.
   
  Messenger Olès
  06 07 2018
  Mwen achte 82 ti poul. Mw voye foto yo. Nou swete beljik bon chans. Anko nan 1 e ak kek minit.
  J’ai acheté 82 poussins. Je vais t’envoyer des photos. Nous souhaitons bonne chance à la Belgique. Le match commence dans une heure et quelques minutes.
   
  Messenger Olès
  05 07 2018
  Ye Nerlande te ale nan randevou. Rezita ekzamen yo pa gen gwo pwoblem. Li pwobabl poul fe yon bon ti tan nan potopwens poul swiv tretman.
  Nerlande est retournée chez le docteur hier. Les analyses en laboratoire n’ont pas révélé de problème important. Elle va rester quelque temps en traitement à Port-au-Prince.
   
  Messenger Olès
  01 07 2018
  Mekredi ak jedi denye wolchaday pat anfom ak yon fyev. Mis Merceda te vini. Li te bali yon sewom. Kounya li bon. Nerlande komanse amelyore piti piti. Dokte a te preskri medikaman. annatandan rezilta yo. Mwen te achte yo yo komanse fe bon efe. Sete nan tou 2 men ak nan 2 pye deye jenou yo.
  Mercredi dernier, World Shaddaï a eu de la fièvre. Merceda, l’infirmière, est venue. Elle lui a donné une infusion. Maintenant, il va mieux. La santé de Nerlande s’améliore. Le docteur a donné des médicaments en attendant les résultats des analyses en laboratoire. Le traitement a une influence positive. Elle a une maladie de la peau aux deux mains et dans le creux des genoux.
   
 • 28/05/2018

   

  Entretien téléphonique avec Olès

  16/04/2018


  • Tout le monde va bien.
  • Olès doit encore aller chercher le budget supplémentaire pour Sent An.  Samedi, il va en ville et il combinera une visite à la banque avec son approvisionnement.  Il va encore envoyer à Frans des précisions quant à l’utilisation de l’argent.
  • Olès a eu une dispute avec Ti Lou, l’ouvrier.  Quand Olès lui a confié un certain travail, il en a eu assez et il a demandé une augmentation.  Etant donné qu’il ne travaille plus aussi bien depuis un certain temps, Olès n’a pas donné suite à sa demande.  Après le paiement du salaire de mars, Ti Lou ne s’est plus manifesté. Olès cherche un remplaçant.  Il essaie de faire plus souvent appel aux garçons plus âgés jusqu’à ce qu’il en ait trouvé un.
  • Les travaux de maçonnerie de Sent An sont complètement terminés.  On s’apprête à faire le coffrage du toit.  Olès veillera sûrement à ce que le toit descende en pente et à ce qu’il y ait un trou pour l’écoulement des eaux vers le bassin.  Olès pense qu’un grand tuyau suffira.
  • Frans fait savoir à Olès qu’on a acheté de nouvelles batteries pour l’installation électrique de Sen Franswa et que les vieilles batteries seront utilisées à Sent An.
  • Olès a demandé à Beni de l’aider financièrement pour les travaux agricoles.  Concrètement, on a besoin d’argent pour engager des laboureurs et pour acheter des semences et des plants.  Beni n’a pas encore répondu.
  • Entretemps, Olès a fait labourer une partie du sol pour les cultures propres et on a semé du maïs et des haricots.  Il veut aussi commencer sur le terrain loué à Ti Mango.  Ça fait déjà deux années consécutives que la récolte sur ce terrain a échoué.
  • Un porcelet et une biquette viennent de mourir.

   

  Messenger Olès

  09/04/2018

  80.000 goud la, se pou mw achete res materyo pou 2em dal la. paske mwen te peye bos yo avans men dev ak li. Travay konstriksyon - an ap avanse. Bos chapant yo ap travay nan sent galri-a. Tout swit apre yap komanse ak chapant pou dal la. Lot enfo Tilou fe abandon. Li pa vin travay depi 8 jou. Sa pase apre yon diskisyon mwen ak li nan zafe travay li, li panse li gen twop travay pou lajan lap touche. Map bay plis esplikasyon lendi pwochen.

  Les 80.000 gourdes nous serviront à acheter le reste du matériel pour le béton du toit.  J’ai payé un acompte aux entrepreneurs.  Les travaux avancent à Sent An.  Les menuisiers travaillent à la galerie et ensuite, ils continueront le coffrage du toit.  On n’a pas vu Ti Lou depuis 8 jours.  Il s’est absenté après une dispute à propos de son travail.  Il pense qu’on lui donne trop de travail pour le salaire qu’il perçoit. Je t’expliquerai tout lundi.

   

  Messenger Olès

  02/04/2018

  Nou sot gen vizit M. Dieulin asistan distrik gouvene. Nou te pale de proje-a. Li dim li toujou pale avew. Li fe kek foto.

  Nous avons reçu la visite de monsieur Dieulin, l’assistant du gouverneur de district (Rotary). Nous avons discuté du projet.  Il a pris quelques photos.

   

  Messenger Olès

  29/03/2018

  Nou te nan retret paskal nan legliz la. Enstalasyon-an toujou mache byen.pi-a dinye anpil. Yon demi dwoum pa jou. Ponp la toujou mache byen, Nou toujou tre pridan ak li. Salye M. Jef ak M. Pierre pou mw.

  Nous avons assisté à une préparation de la fête de Pâques à l’église. 

  L’installation électrique fonctionne toujours bien.  Le puits donne beaucoup d’eau, une demi-tonne par jour.  La pompe fonctionne bien.  Nous l’utilisons avec beaucoup de précautions.   Salue Jef et Pierre de ma part.

   

  Messenger Olès

  21/03/2018

  Foto sa yo fe ye. Manmi Oles te oganize yon posesyon nan la kou-a ak ti moun yo. Nan okazyon fet sen Jozef.

  Je t’ai envoyé des photos d’hier.  A l’occasion de la fête de Saint Joseph, Mami Olès a organisé, sur notre terrain, une procession avec les enfants.

   

  Messenger Olès

  19/03/2018

  Bon fet Sen Jozef. Mw pwale ak kek nan ti moun yo ki deja fini ak ekzamen. Mwen te achte blok yo. Maçon bay nou siman kredi. Bos yo ap komanse monte blok jidi-a.

  Eskalye-a fini.

  Bonne fête de Saint Joseph.  Je me rends dans un village voisin avec quelques enfants qui ont déjà fini leurs examens.  J’ai acheté des blocs de béton.  Le commerçant qui nous vend le béton nous fait crédit.  Les maçons continuent leur travail aujourd’hui.

 • 14/03/2018

   

  Messenger Olès

  14/03/2018

  Mw voye devi do Sentane pou ou. Mw te peye blok 20 yo. Yap antre vandredi dye vle. Mason ap ban nou kredi tout sa nap bezwen pou nou monte blok yo. Li poko dim ki dele kredi-a saw panse? Bos yo komanse nan edkalye-a maten-an. Mw voye foto komansman.

  Je t’ai envoyé les devis (complémentaires) pour Sent An.  J’ai payé les blocs de 20. On les livre vendredi. Le fournisseur de matériaux de construction veut bien nous faire crédit pour les matériaux dont nous avons besoin.  Il ne m’a pas dit pour combien de temps.  Qu’en penses-tu ?  Les maçons ont commencé à construire l’escalier ce matin.  Je t’ai envoyé quelques photos.

   

  Entretien téléphonique avec Olès

  12/03/2018


  • Papi Olès vient seulement de se rendre chez le docteur à Port-au-Prince en raison des douleurs qu’il ressent dans la région du cœur.  Suite à ce contrôle, il doit prendre d’autres médicaments.  Il doit y retourner dans deux semaines pour les examens liés à sa prostate.
  • Les enfants vont bien.  Les examens de Pâques ont commencé hier.
  • Mes collaborateurs vont bien aussi.
  • Nous n’avons pas encore fait grand-chose dans les champs.  Normalement, nous aurions dû faire la récolte en janvier.  L’année dernière, nous avons beaucoup semé, mais nous avons peu récolté en raison de la fréquence et de l’irrégularité des pluies.   Olès va se renseigner sur la possibilité de labourer la terre à la machine.
  • Jusqu’à présent, l’activité agricole est déficitaire.  Elle coûte plus en travail et semences qu’elle ne rapporte.
  • Peut-être pourrons-nous réfléchir à l’opportunité de planter des bananiers.  La période optimale est juin-juillet.
  • Les poules ne pondent pas.  Les porcs engraissent bien.

  Hier, une chèvre est morte.

  Pour les vaches, ça va bien malgré la sécheresse qui dure depuis un certain temps.


  • Djeff et Manoucheca vont bien.  Cependant, nous devons suivre le comportement de Djeff.  De temps en temps, nous devons sévir parce qu’il n’a jamais appris à tenir compte des autres.
  • Cette semaine, on va couler l’escalier de sent An.  Le coffrage est terminé.
  • Sur le toit de Sen Franswa, les tuyaux d’évacuation sont placés sur la moitié biseautée.
  • Pour le corps de pompe, les chicanes ont été livrées mais ne sont pas encore placées.  Elles permettront de tenir à distance jusqu’au plus petit animal.
  • Olès a fait des démarches pour pouvoir se connecter à la nouvelle canalisation installée par l’Etat.  Il a rencontré quelques problèmes mais les contacts se poursuivent.

   

  Messenger Olès

  06/03/2018

  Gen 1400 ki rete nan kob pi-a. Nou gen blok 15. Se nan res kob la map komand 1120 blok 20. Se gonayiv nap achtevyo.

  Dal la ap dekofre samdi dye vle. Gen kob selman pou blok. Gen kek fe. Mw mande bos Raymond pou prepare yon ti devi pou monte blok yo.lot bagay.

  Mw gen yon gwo doule ke. Map antre potopwens demen dye vle pou we dokte.

  Nous disposons encore de 1.400 dollars dans la réserve.  Nous avons encore des blocs de 15.  Avec le reste de l’argent, je peux acheter 1.120 blocs de 20.  Je les achèterai à Gonaïves.

  Le coffrage des hourdis sera enlevé samedi.  Il ne me reste de l’argent que pour les blocs en béton.  Nous avons encore un peu de fer.  J’ai demandé à l’entrepreneur Raymond de calculer le nombre de blocs dont nous aurons encore besoin.

  J’ai mal dans la région du cœur.  Demain, je vais à Port-au-Prince voir le docteur.

   

  Messenger Olès

  28/02/2018

  Jwaye anivese papi Frans. Ke bondye kontinye beniw ak fanmiy ou. De manmi Okes, ti moun yo ak mwen. Beton-an ap koule la nan Sen Anne.

  Bon anniversaire, papi Frans.  Que Dieu continue à te bénir, toi et ta famille.  Ce sont les vœux que Mami Olès, les enfants et moi-même formulons pour toi. 

  Aujourd’hui, on coule le béton à Sent An.

   

  Messenger Olès

  17/02/2018

  Mw pat ko mete 2 500 dol USD a nan bank la. Mw te panse kitel. Paske yon bon vale nan kob st Anne lan nan beton twati St Franswa. Siw dako nou ka pretel pou St Anne?

  Je n’ai pas encore porté les 2.500 dollars à la banque.  Je suis en train de réfléchir à la possibilité d’utiliser cet argent pour le béton du toit de Sent An qui coûte pas mal d’argent. Si tu es d’accord, nous allons l’utiliser pour Sent An.

   

  Messenger Olès

  16/02/2018

  Bos yo preske fini prepare twati dal la. Rete selman galri-a. Lendi yap komanse. Ferayě. Yo panse koule beton-an 26 ou 27 fev.

  Lot bagay mesye vit machin lan preske chak jou relem. Ki bay anpil presyon. Se jodi-a mw deside. Mwen deside bay li mwatye nan depans pou achte yon lot vit. Mwen te fe anko yon ti reyinon motivasyon ak moun ki te konsene yo. Mw mande yo pou konte kantite lajan nap bay, ki tap sevi yo. 8 500 goud.

  Les maçons ont presque terminé les travaux préparatifs pour les hourdis.  Il ne leur reste plus que la galerie.  Lundi, ils commenceront à installer l’armature métallique.  Ils projettent de couler le béton le 26 ou le 27 février.

  Encore quelque chose.  Le monsieur dont certains de nos enfants ont cassé le pare-brise me téléphone presque chaque jour.  Il me met vraiment sous pression.  Aujourd’hui, je vais trancher.  Je vais lui rembourser la moitié de ses frais.  J’ai encore programmé une rencontre avec les jeunes concernés.  Je leur ai demandé de calculer combien cela va nous coûter.  Les frais s’élèvent à 110 euros (ce qui correspond à peu près au salaire mensuel d’Olès).

   

  Messenger Olès

  13/02/2018

  Tout blok te fin monte. Kounya bos chapant yo ap travay nan chapant pou dal la. Mwen sonje ou te dim, nap fel san lamye. Sa vie di blok 2em etat ap monte tou dwat.

  Tous les blocs sont maçonnés.  Maintenant, les charpentiers sont en train d’installer le coffrage pour les hourdis.  J’ai pensé travailler de telle sorte que le mur vers l’étage soit droit.

   

  Messenger Olès

  08/02/2018

  Dlo-a diminye nan pi-a. Ni nan lot pi-a tou. Mw te pase nan biwo -a ye pou we si yo ka antre dlo leta pou nou. Poko gen otorizasyon pou bay prive. Men direkte-a pwomet mwen lap diskite sa onivo depatman pou mwen.

  Le niveau de l’eau du puits descend.  Aussi dans l’autre puits.  Hier, je suis allé au bureau pour demander si l’Etat peut nous permettre de nous servir de ses canalisations.  Ils ne peuvent pas encore autoriser les raccordements privés.  Mais le directeur m’a promis de plaider en notre faveur au niveau provincial.

   

  Messenger Olès

  06/02/2018

  Cabrit Mr. Beni te achte, li yon pitit.

  Bos ap travay kofraj sent galri-a.

  La chèvre que Beni a achetée a un petit.

  L’entrepreneur travaille au coffrage de la galerie de Sent An.

   

  Messenger Olès

  31/01/2018

  Pou pi-a nap komanse tire ladanl pi ta. Ma baw repons. Mwen te rele Injenye-a pou kesyon pi-a. Li kontinye pou di. Se negosyasyon poun fe yap dispoze pou retoune. Map retoune pitopwens nan 15 jou pou randevou ak dokte-a. Map eseye pkanifye pou rankontre direkte-a.

  Depi kek jou pa gen bon soley. Konsa nou debranche frize yo leswa. Konsa pa gen pwoblem ak kouran. Jan nou te aprann, nap balanse jeneratris pou rale dlo-a an atandan le gen bon soley.

  Jodi-a bos yo ap fin monte blok. Yap komanse koule poto yo. Gen tuyo pou douch ki ta dwe pase andan beton. Bos plonbri-a ta dwe fe yon ti bagay pou tuyo douch. Saw panse?

  Nous continuerons à utiliser le puits plus tard.  Je te ferai savoir quoi.  J’ai téléphoné à l’ingénieur au sujet de la problématique du puits.  Il continue à dire que nous pouvons négocier pour que l’argent payé soit considéré comme une ristourne (sur un nouveau forage).  Dans quinze jours, je vais chez le docteur à Port-au-Prince ; j’essaierai de passer voir le directeur.

  Depuis quelques jours, il n’y a pas de soleil.  C’est pour cette raison que nous avons éteint le surgélateur hier soir.  Ce faisant, nous n’aurons pas de problème d’électricité.  Nous utilisons le générateur pour pomper de l’eau ainsi qu’on nous l’a appris, et ce jusqu’à ce que le soleil brille de nouveau.

  Aujourd’hui, les maçons ont posé les derniers blocs.  Ils coulent le béton des piliers.  On doit installer une évacuation dans les douches.  C’est le plombier qui va s’en charger.  Qu’en penses-tu ?

   

  Voyage du 5 au 28 januari

  Frans s’est rendu en Haïti pour la 25ème fois.  Jef, Pierre et Jaak l’accompagnaient.

  L’objectif de ce voyage était de réaliser pas mal de travail et de raccorder le puits qui vient d’être creusé à une installation qui remplira tous les réservoirs situés sur les toits des bâtiments (Sen Jozef, Sen Franswa et plus tard Sent An).

  Compte-rendu du voyage sous l’onglet ‘Rapports’.

 • 25/12/2017

   

  Messenger Olès

  25/12/2017

  Jwaye nowèl papi Frans, manmi Frans ak tout pitit yo de tout ti moun yo, manmi Olës ak mw.

  Sainte fête de Noël à Frans, à Mami Frans et à tous les enfants de la part de nos enfants, de mami Olès et de moi-même.

   

  Messenger Olès

  21/12/2017

  Mw komanse ak 2 travay jodi-a. Pentire Sen Jozef ak repare salon sen Jozef.

  Aujourd’hui, j’ai commencé deux “chantiers”: re-peindre sen Jozef et réparer le salon de sen Jozef.

   

  Telefoon met Olès

  18/12/2017

  A part quelques refroidissements, les enfants vont bien.

  Le dédouanement du container s’est bien passé. Tous les colis sont arrivés excepté les chaises destinées à l’école des sœurs : Olès n’en compte qu’une vingtaine alors que Frans en a envoyé une soixantaine.

  Les vacances ont commencé pour la plupart des enfants. 

  Ce n’est pas le cas pour les jeunes de la 6ème année (3ème secondaire) et de rhéto (6ème et avant-dernière année secondaire).

  Le 6 janvier, on commence à creuser le puits.  Cela correspond au jour d’arrivée de nos visiteurs.  Frans commencera son 25ème voyage en Haïti le 6 janvier, et ce en compagnie d’une équipe de trois collaborateurs : Jef, Pierre et Jaak.  L’entrepreneur qui se chargera de creuser le puits a demandé un acompte de 1.000 USD.

  Le creusement des saignées qui se trouvent entre les bâtiments et dans lesquelles on placera les canalisations commence aussi le même jour.

  Le 7 janvier, nous fêterons le Nouvel-An ensemble.  A cette occasion, nous abattrons le veau que nous avons acheté l’été dernier.

   

  Messenger Olès

  16/12/2017

  Mw apen sot rele konpayi foraj pi-a. Aparey la gen yon ti pwoblem. Li banm garanti, lap vini pou komanse fouye pou nou le 5 janvye. Mw panse lap bon, paske nap la le 6.

  Je viens d’avoir en ligne la firme qui viendra creuser le puits.  Ils ont un problème avec leur installation.  Ils me certifient qu’ils viendront avant le 5 janvier.  Je pense que c’est OK puisque vous arrivez le 6.

   

  Messenger Olès

  11/12/2017

  Pe Gédéon apen sot relem. Kontene-a ap rive kay yo vendredi. Samdi maten yap ouvril. Isit tout moun anfom. Ti moun yo nan ekzamen 2em kontwol.

  Le Père Gédéon m’a téléphoné.  Le container arrive vendredi.  Ils l’ouvrent samedi matin.  Tout le monde va bien. Les enfants sont en train de passer leur 2ème session d’examens (Noël)

   

  Messenger Olès

  6/12/2017

  Mw resevwa bilten preske pou tout ti moun yo. Jiskounya sel Ricardo ki pa gen mwayen.

  J’ai les bulletins de presque tout le monde.  Seul Ricardo a un insuffisant.

   

  Messenger Olès

  2/12/2017

  Nou te gen vizit byenet sosyal jedi-a ki te soti potopwens. Nan kad yon kanpay nasyonal pou evalye tout ofelina. Te yon long entevyou ak mw. Yo fe yon dosye pou chak ti moun yo. Yo te vreman kontan. Yo te mandem sa, mw bay yo nimewo telefon ou.

  L’IBESR a envoyé une délégation de Port-au-Prince, chargée d’un contrôle dans le cadre de la campagne nationale d’évaluation de tous les orphelinats.  Ils m’ont interviewé longuement. Ils ont constitué un dossier pour chaque enfant.  Ils étaient très contents.  Ils m’ont demandé ton numéro et je le leur ai donné.

   

  Messenger Olès

  27/11/2017

  Mwen te lavil samdi-a. Youn se magazen mwen tap achte pwovizyon. Lot la se yon recho 3 plas, mwen panse lap bon pou nou. Konsa nap fini ak achte chabon. Pri li se 12500 dola HT.ak bonbòn Kom nou gen bonbòn lap koute n 10 000 dol. Sil posib lew vini na tou achtel.

  Ye se fet Kris wa. Fet kiwo yo tou. Apre mes la, kiwo yo te ale lasidras ak pe-a.

  Samedi, j’étais en ville.  Sur la première photo, vous pouvez voir le magasin dans lequel j’ai fait des provisions.  Sur l’autre photo, il y a un réchaud avec trois becs dont nous pourrions nous servir.  Alors, nous pourrions arrêter d’utiliser le charbon de bois.  Il coûte 870 euros et fonctionne avec une bombonne à gaz comme celle que nous avons déjà et qui coûte 695 euros.  Si c’est possible, j’aimerais l’acheter quand tu viendras.

  Hier, c’était la fête du Christ Roi.  C’est aussi la fête du Patro.  Après la messe, les patronnés sont allés à La Cidras avec monsieur le curé.

 • 20/11/2017

   

  Entretien téléphonique avec Olès

  20/11/2017

  Les enfants ont passé leurs premiers examens.  Maintenant, il nous faut attendre les résultats.  Jeudi, Ilianette était malade et les symptômes semblaient indiquer qu’il s’agissait du choléra, mais, après examen, il est apparu que ce n’était pas aussi grave que cela.  Le jour suivant, elle a pu retourner à l’école.

  Bon anniversaire, Papi Olès.  Tu as eu 68 ans le 15 novembre.

  Le corps de pompe n’est pas encore entièrement prêt à cause de la pluie.  La double porte est déjà montée mais l’entrepreneur doit encore installer la clôture.  L’extérieur doit encore être rejointoyé et l’intérieur plafonné.

  A cause de la pluie, nous avons connu de nombreuses journées sombres.  Le courant n’a été interrompu qu’une seule fois, au milieu de la nuit.  Sinon, tout fonctionne normalement.

  Nous conviendrons du moment opportun pour forer le puits lors de notre prochain entretien téléphonique, mais l’entreprise de République Dominicaine a quitté le village.  Nous verrons s’ils maintiennent leurs conditions.

  Tout se passe bien avec les animaux que nous avons achetés récemment.  Nous avons perdu un porcelet pour une raison inconnue.

  Les récoltes ne se passent pas comme prévu, en raison de la pluie.  Les cacahuètes ont eu un moindre rendement.  C’est dommage vu les efforts fournis pour les planter.  Plusieurs enfants avaient en effet donné un coup de main.

  Olès propose de peindre Sén Jozef, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  L’extérieur n’a jamais été peint et l’intérieur doit être rafraîchi.

  Olès connaît une dame qui pourrait s’occuper des filles en tant qu’éducatrice aux côtés de Junior.  C’est une tante d’Aurélien qui est venue en compagnie de Frans il y a quelques années.  Pendant le voyage de janvier, Olès souhaite organiser une rencontre avec elle en compagnie de Frans.

  Le bus et le taptap rendent encore de bons services, mais ils demandent beaucoup d’entretien.  Nous en parlerons aussi en janvier, propose Olès.

   

  Messenger Olès

  09/11/2017

  Bos Jean te gen lot travay, se lendi-a li rekomanse travay nan kay ponp poukrepi randi. Pot la deja pare. Ni fe foje yo tou map pran yo demen.Se seten kay ponp ap fini net lendi ou madi.

  L’entrepreneur Jean a encore un autre chantier.  Lundi, il recommencera à travailler chez nous : il plafonnera le corps de pompe.  Les portes sont déjà prêtes tout comme la clôture que je vais chercher demain.  Le corps de pompe sera certainement terminé lundi ou mardi.

   

  Messenger Olès

  31/10/2017

  Gen lot pwoblem Ki anpeche machin ko'payi-a rive nan Ofelina. Paske te gen gwo manifestasyon nan tout bouk la, pou mande leta kouran, rwout ak dlo potab. Yo koupe wout sa fe machin paka sikile. Map kenbe kontak ak yo pou yon lot vwayaj si lap posib. Si yo pap vini. Nap toujou planifye pou fen dane-a ak premye konpayi-a.

  Il y a encore un gros problème qui empêche l’engin de forage de puits de venir jusqu’à l’orphelinat.  Il y a beaucoup de manifestations dans le village afin d’exiger de l’Etat l’installation de câbles électriques, de routes et d’eau potable.  Ils ont bloqué les routes, si bien que la circulation est interrompue.  Je garde le contact avec l’entreprise pour une autre fois.  S’ils décident de ne plus venir, je m’adresserai à la première entreprise afin de faire les travaux avant la fin de l’année.

   

  Messenger Olès

  30/10/201

  Gen yon konpayi foraj pwi ki soti Sendomeng kap fouye pwi senmichel. Mw te pale ak enjenye-a. Li te mandem 6000 USD. Nou antann pou 5000. Lap pase nan ofelina demen.

  Map diskite sa ak engenye-a. Li te di mwen, li dako pou 5 000 lan paskel deja nan komin lan. Si li deja ale poul retoune, se 6000. Map pi renmen se yo ki fouyel pou nou. Paske kondisyon se bay dlo ki pap janm fini.

  Mwen sot rele Parnel, paske li gen yon ti responsablite nan prezans konpayi a nan komin lan. Li di mwen, yo fouye deja 3. Menm le yo jwenn dlo. Yap kontinye jis yo jwenn nap kap bay dlo nan moman lapli ni nan sechres.

  Mwen esplike enjenye-a enkyetid nou. Paske nou fe eksperyans deja ak yon konpayi ki se yon echek. Li bay garanti. Yap fouyel jis yo jwenn dlo nomal. Menm si nou ta vini nan 5 an, nenpot moman. Nap jwenn dlo nomal.

  Actuellement, il y a, dans le village, une entreprise de République Dominicaine qui vient forer des puits.  J’ai parlé à leur ingénieur.  Il demande 6000 USD.  Nous nous sommes mis d’accord sur la somme de 5000 USD parce qu’il peut déduire les frais de déplacement (s’il doit venir rien que pour nous, c’est 6000 USD).  Il viendra jeter un coup d’œil demain.  Je préfère que ce soit eux qui forent notre puits parce qu’ils garantissent que nous aurons toujours de l’eau.

  J’ai téléphoné à Parnel qui les connaît bien.  Il dit qu’ils ont déjà foré trois puits et qu’à chaque fois, ils ont trouvé de l’eau du premier coup.  Ils descendent si bas qu’il y a toujours de l’eau aussi bien en temps de pluie que lors des sécheresses.

  J’ai dit à l’ingénieur que nous avons une inquiétude.  L’entreprise précédente a échoué.  Lui, il offre une garantie.  Ils forent jusqu’à ce qu’ils trouvent de l’eau en abondance.  Même dans cinq ans, nous aurons encore autant d’eau.

 • 16/10/2017

  Entretien téléphonique avec Olès 

  16/10/2017 

  Les enfants et nous allons bien.  Il y a quelques jours, une épidémie de grippe nous a frappés mais tous ceux qui ont été touchés sont déjà guéris. 

  Comme Bertrand (le frère d’Olès) est encore malade et réside à Port-au-Prince, son épouse, Ma Bertrand, s’y est rendue.  Quelqu’un la remplace à la cuisine jusqu’à ce qu’elle puisse revenir. 

  Lors des tempêtes, nous avons été épargnés des conséquences les plus graves mais les champs doivent à nouveau être sarclés et ensemencés. 

  Nous n’avons plus de problèmes avec l’installation électrique.  Elle a retrouvé son rendement optimal. 

  Le corps de pompe est prêt.  Demain, on place la double porte et, devant les baies, nous allons encore renforcer la sécurité par un treillis. 

  Récemment, Olès a participé à une réunion de l’IBESR à Gonaïves. L’IBESR a demandé quelle solution nous avions trouvée pour les 10 jeunes majeurs (5 garçons et 5 filles).  Olès avait pris les plans de Sent An et leur a donné une version actualisée.  Nous avons l’autorisation de poursuivre ce projet. 

  Olès a acheté une deuxième chèvre qui tiendra compagnie à celle de Beni, dit-il en riant dans sa barbe.  Evidemment, avec ces deux chèvres, on pourra faire de l’élevage. 

  Wilner est venu à l’appareil pour me dire bonjour. 

  Messenger Olès 

  10/10/2017 

  Mwen apen fini nan yon reyinyon pou ti moun apre midi yo. Se Linda ak Mme Roseline mandem pou salyew. 

  Cet après-midi, j’ai eu une réunion à propos des enfants.  Sœur Linda et madame Roseline me demandent de te saluer. 

    

  Messenger Olès 

  08/10/2017 

  Elektrisite nou kontinye ap fonksyone nomal. Nou preske bon, nap swiv toujou jodi-a. Ma enfomew. Bon dimanch. 

  L’électricité fonctionne normalement.  Tout est en ordre.  Actuellement, nous suivons la situation de près.  Je te tiendrai au courant.  Bon dimanche. 

  Messenger Olès 

  07/10/2017 

  Nou te ranpli yo dlo depi ye, men pat gen soley nan la-a. Maten-an ve 10 ze mw we envete-a pat demare. Mwen Off li pou yon segond tou swit mw On li. Lap mache depi le sa jis kounya san pwoblem. Map swiv li toujou. Ma enfomew. Mwen tap eseye depi maten voye yon ti video pouw te we fonksyonman envete-a ak ti kare-a. Yo poko vle ale. Map kontinye toujou. 

  Hier, nous avons été inondés par la pluie.  Nous n’avons pas vu le soleil.  A 10h ce matin, j’ai remarqué que le transformateur n’avait pas démarré.  Depuis lors, il a fonctionné sans aucun problème.  Je continue à le surveiller et je te tiendrai au courant.  Depuis ce matin, j’essaie de t’envoyer une vidéo qui te montre comment le transfo fonctionne mais elle n’est pas partie.  Je vais ré-essayer. 

  Messenger Olès 

  06/10/2017 

  Gen Yvette, Osnel ak Gedeline yo gen fyev ak grip. Yo pat ale lekol maten. Mw ba yo medikaman. Gedeline preske bon. 

  Yvette, Osnel et Jèdeline ont la grippe avec de la température.  Ils ne sont pas allés à l’école aujourd’hui.  Je leur ai donné des médicaments.  Jèdeline est presque guérie. 

  Messenger Olès 

  04/10/2017 

  Lekol pat fonksyone lendi ak madi. Paske moun yo tap manifeste pou mande. Dlo, elektrisite ak wout. Te gen anpil vyolans. Erezman pa moun mouri. Lapolis te tire anpil gaz. Tout elev, pwofese, pe Desalines. Tout pran gaz. 

  Aujourd’hui lundi, et demain, l’école est fermée par suite d’une manifestation de gens qui exigent de l’eau, de l’électricité et des routes.  Il y a eu beaucoup de violence.  Heureusement, il n’y a pas eu de mort.  La police a envoyé des bombes fumigènes.  Tous les élèves, les professeurs et le curé Dessalines ont inhalé du gaz. 

  Messenger Olès 

  30/09/2017 

  Mw te Gonayiv ye ak jeandelet nan byennet sosyal. Pou kesyon renouvelman pemi-an. Yo kesyom sou fonksyonman Ofelina. Ni Jeandelet tou. Mw gen 2 enfomasyon poum voye pou yo. Apre pou yo antre potopwens pou regle sa. Kouran toujou bay menm pwoblem. Nou te gen anpil lapli depi siklon Irma chak jou. Sa anpechen sakle jaden. Jodi-a 2eme jou li pa tonbe. Avan ye, pandan lapli ap tonbe, mwen remake yon kote nan enstalasyon, dlo lapli-a koule. Mw fe bos Jean fe yon ti reparasyon. Dlo-a soti nan tiyo ki pote tout fil ki soti nan pano soley yo. Li koule nan mi andan. Map voye foto. Dlo-a pa twop anpil, men chak jou kelke gout koule antre nan kab nwa ki nan mi-an. 

  Hier, j’étais à Gonaïves avec Jeandelet à l’IBESR en vue du renouvellement de notre permis.  Ils ont aussi posé des questions à propos de l’orphelinat à Jeandelet.  Je dois encore leur fournir deux réponses.  Ensuite, ils feront les démarches nécessaires à Port-au-Prince.  L’électricité pose toujours les mêmes problèmes.  Depuis l’ouragan Irma, nous avons tous les jours beaucoup de pluie.  Ceci nous empêche de sarcler nos plantations. Aujourd’hui, c’est le deuxième jour sans pluie.  Avant-hier, j’ai remarqué des infiltrations d’eau tout près de l’installation.  J’ai demandé à l’entrepreneur Jean de les réparer.  L’eau pénétrait à l’intérieur par la goulotte des câbles qui partent des panneaux solaires.  Elle s’infiltrait à l’intérieur entre les appareils. Je vais t’envoyer des photos.  La quantité d’eau n’était pas importante mais chaque jour, il y avaient des gouttes d’eau qui passaient entre les câbles. 

  Messenger Olès 

  27/09/2017 

  Se lendi-a bos Jean koule beton twati kay la. Mwen bay fe pot la. Mw voye devi-a ak 2 lot foto pou ou. Se demen mwen pwale Gonayiv pou pwovizyon. Mwen gen yon rankont tou nan byennet sosyal nan bi pou yo fe renouvelman oyorizasyon de fonksyonman nou. Yo mandem vini ak yon ti moun. Se Jeandelet kap avem. 

  Lundi, l’entrepreneur Jean coulera le béton du toit.  J’ai payé le fer de la porte.  Je vais te faire parvenir le devis pour la porte et je t’enverrai 2 photos.  Demain, je vais faire des achats à Gonaïves.  J’ai aussi rendez-vous avec l’IBESR pour le renouvellement du permis.  Ils m’ont demandé d’amener un des enfants.  J’amènerai Jeandelet.

  Messenger Olès 

  21/09/2017 

  Gen siklon ki menase pou jodi-a ak demen sa fe bos yo pa travay jodi-a. Kay la fin simate ate. Chapant twati-a fin fet. Rete pou feraye, apre poun koule beton twati-a. 

  Map enfomew tou Rosela gen pou al abite potopwens. Se denye mwa lap travay ak nou. Nou jwenn yon moun pou ranplasel. Se manman Dieujuste Desalant ki te travay ak nou . 

  Un ouragan menace de nous atteindre ce qui empêche l’entrepreneur de travailler.  Le corps de pompe est déjà bétonné.  Le charpentier a terminé le bardage du toit.  Ensuite, on placera le fer et on coulera le béton. 

  Rosela va habiter à Port-au-Prince.  Elle a travaillé chez nous au cours du mois écoulé.  Nous avons trouvé quelqu’un pour la remplacer, la mère de Dieujuste Desalant (ancien éducateur et maintenant séminariste).  

  Messenger Olès 

  16/09/2017 

  Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a. 

  w voye kek foto. Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a. 

  Fom diw klostra la tou, yap monte yo senmenn lendi tou. Demen bos pou fe pot la ap vini pou pran mezi ak pou dim konbyen kob pot la ap koute. Eske nap fe bos elektrisyen-an tou prepare pou elektrifye kay la? 

  Le maçonnage (du corps de pompe) est terminé.  Maintenant, le charpentier est en train de préparer le toit avant qu’on coule le béton.  Lundi prochain, l’entrepreneur Jean va couler le béton du sol en même temps que le béton du toit. 

  Les blocs de fenêtres seront aussi placés lundi prochain.  Demain, l’ouvrier qui fabrique les portes viendra prendre les mesures.  Alors, il pourra me dire à combien vont me revenir les portes.  Est-ce que l’électricien doit aussi faire des préparatifs pour amener le courant au corps de pompe ?  

  Messenger Olès 

  12/09/2017 

  Se ye lendi-a, lekol la ouvri pou yo. Inifom yo chanje tou. Mw deja achte, yo nan kouti. Le yo pare ma revoye pou ou a linifom. 

  Sevre sa koute nou plis. Sanble yo gen ekzijans leta pou tout menm inifom. Paske leta finanse yon bon pati nan lekol yo. 

  Hier, l’école (des filles) a commencé.  Ils ont changé d’uniforme.  J’ai acheté tout le matériel pour les faire faire.  Quand ils seront prêts, je t’enverrai une photo. 

  Il est vrai que cela nous occasionne des coûts supplémentaires.  Il semblerait que l’Etat exige que tout le monde porte le même uniforme parce qu’il finance en grande partie l’école des filles.  

  Messenger Olès 

  10/09/2017 

  From diw Enelson tre feb. Me-a te pote vitamin ak remed pou pou li. Li gen yon defomasyon nan 2 janm li yo. 

  Enelson (un nouveau petit garçon) est très faible.  J’ai acheté des vitamines et un médicament contre les vers.  Il a une déformation aux deux jambes.  

  Messenger Olès 

  09/09/2017 

  Yeswa te gen anpil la pli ak gwo van. Mw te dekonekte kab rwouj jan nou te di. Pa gen pwoblem. Pa gen lapli ni van maten-an. Gouvenman anonse, pou tout aktivite reprann jodi-a, sa vle di. Ayiti o de danje ak Irma. Mw deja rekonekte kab la. Batri yo ap chaje. 

  Nomalman, gouvenman bay yon bilan pasyel sou pasaj Irma nan peyi-a. Se 5 depatman li vreman touche. Pa gen moun ki mouri. Se nodès ki pi touche, li gen plis moun ki nan abri pwovizwa. Selman twonson wout. Ench Tomasik ki koupe ak twonson wout Ench Kap anpasan pa Piyon ki koupe tou. Pon ou di-a li pa koupe dapre enfomasyon mwen jwenn. Lekol la te femen depi mekredi. Lap reouve lendi. Nou gen yon ti soley jodi-a. 

  Hier soir, il a beaucoup plu et il y avait un vent violent.  Je n’ai eu aucun problème à débrancher le câble rouge, comme convenu.  Ce matin, il n’y a ni pluie, ni vent.  Le gouvernement a appelé à reprendre aujourd’hui toutes les activités.  Ceci signifie qu’Haïti n’est plus dans la zone dangereuse d’Irma.  J’ai reconnecté les câbles.  Les batteries sont en charge. 

  Le gouvernement a fait un bilan partiel du passage d’Irma.  Cinq provinces ont été touchées.  Il n’y a eu aucun mort.  La province du Nord-Est est la plus touchée.  C’est là qu’on trouve la plus grande quantité de gens qui font appel à l’hébergement d’urgence.  Quelques routes sont fermées.  La route Hinche-Tomasique est fermée tout comme la route Hinche-Cap Haïtien à hauteur de Pignon.  Le pont dont tu m’as parlé n’est pas fermé selon mes informations.  Les écoles sont fermées depuis mercredi.  Elles vont rouvrir lundi.  Aujourd’hui, il y a un peu de soleil. 

  Messenger Olès

  08/09/2017 

  Jan map tande nouvel meteo la, jan yo di bagay la ka ye pita. Mwen gen anpil pe pou pano soley yo, swit a gwo tanpet van aswe-a.Mw panse aswe-a ta koupe koran ni nan Sen Franswa ni sen Jozef. Saw panse? 

  Dlo-a chita anba pano yo e li pa ale two vit. Li ka monte. Nap swiv, si lapli kontinye pi fo nap fe.sa aswe. 

  J’ai écouté la météo : ils annoncent ce qui nous attend.  J’ai très peur pour les panneaux solaires si un tel vent nous atteint ce soir.  Je pense que je devrais déconnecter l’électricité aussi bien de Sen Jozef que de Sen Franswa.  Qu’en penses-tu ? 

  Il commence à pleuvoir et l’eau en dessous des panneaux solaires ne s’écoule pas assez ement.  Elle pourrait monter.  Je suis les choses de près et s’il pleut plus fort, j’éteindrai l’électricité ce soir. 

   

 • 07/09/2017

  Messenger Olès
  07/09/2017
  Depi maten-an nou gen gwo lapli. Men poko gen van.
  Depuis ce matin, il pleut beaucoup mais il n’y a pas encore de vent (c’est l’ouragan Irma qui passe).

  Entretien téléphonique avec Olès
  04/09/2017
  Tout le monde va bien.
  L’année scolaire a commencé aujourd’hui par une messe. Tous les uniformes ne sont pas encore prêts.  Les cours commencent demain.
  Les trois nouveaux enfants s’adaptent bien.
  Islande Pierre (°28/02/2010) entre en première année.
  Milanda Pierre (°15/11/2013) est sa sœur. Elle ira à l’école maternelle, dans la même classe que Jèdeline.
  Enelson Inelus (°17/07/2012) entre dans la classe de transition pour pouvoir passer en première primaire l’année prochaine.
  Beni Monsecour est rentré le 22 août. Il a fait provision de beaucoup de vivres.  Il nous a aussi laissé une belle somme d’argent que nous utiliserons pour effectuer des travaux préparatoires au voyage de janvier, notamment la construction d’un espace où installer la pompe qui enverra l’eau vers les trois bâtiments et le système d’osmose.  Peut-être restera-t-il encore de l’argent pour clôturer une parcelle pour le taureau et une nouvelle vache.
  En effet, Beni a acheté une vache en remplacement de la précédente, un taurillon d’engraissement et une chèvre pour faire de l’élevage avec notre bouc.
  La construction du corps de pompe commence déjà demain.
  Une année scolaire coûte plus cher chaque année. Non seulement, le minerval augmente petit à petit, mais il faut aussi acheter de nouveaux uniformes, des chaussures, du matériel scolaire, des livres, etc…  Frans avait apporté 3.000 dollars US, mais le minerval à lui seul va sans doute coûter 3.200 dollars US.
  L’installation électrique pose des problèmes depuis un certain temps. Olès essaie de débrancher certains appareils pour permettre aux batteries de se recharger complètement.
  Des haricots et du maïs poussent dans nos plantations.  Demain, une équipe vient sarcler et cela coûte aussi.
  Nous nous sommes débarrassés du plus ancien taptap.  Il était usé.  Olès en a quand même obtenu 63.000 gourdes (850 euros).
  Le grand taptap n’est pas en assez bon état. Olès n’ose plus l’utiliser que dans le centre du village.  A terme, nous devrons aussi nous en défaire, tout comme du Toyota Previa qui est en train de rouiller depuis un bon moment.
  Le 27 août, Olès s’est rendu à une fête avec tous les enfants.  Ils ont passé une chouette journée.  Olès pourrait faire une offre au propriétaire pour acquérir un terrain de basket.
  L’équipe de football d’OSJOSMA a participé à un championnat et est devenue championne, avec l’aide d’un renfort venu de l’extérieur.  L’équipe « mélangée » a gagné la coupe.  Beni leur a donné une récompense.

  Messenger Olès
  30/08/2017
  Mwen sot chita ak M. Beni, se denye jou li isit. Li ban lajan. Mwen panse nou gen lajan pou fe kay ponp la tou swit. Ak kloti pou mete bef ak kabrit. Mwen pwale ak M. Beni potopwens demen poum tou we Bertrand. Li toujou pa anfom.
  J’ai parlé avec Beni. C’est son dernier jour parmi nous.  Il m’a donné de l’argent.  Je pense que nous devrions consacrer immédiatement cet argent à la construction d’un corps de pompe et à un enclos pour le bétail et les chèvres.  Je vais à Port-au-Prince avec Beni pour rendre visite à Bertrand.  Il ne va pas encore bien.

  Messenger Olès
  29/08/2017
  Nou Lalomas. Nou achte 2 bef. Fanm lan pou fe pitit. Gason-an pou manje nan plas kabrit. Plis yon gwo manman kabrit. Kabrit pou fe pitit.
  Bef pou fe pitit, nou achtel pou 25000 goud. Bef pou vyann se 13000 goud. Yon gwo kabrit pou fe pitit. 4 250 goud. Mw panse pou klotire yon pati nan teteren lot kote ravin lan pou yon fem pou bef ak kabrit. Saw panse? Beni gen yon moun ki pwomet li anko yon vach.
  Beni et moi, nous sommes à Lalomas.  Nous avons acheté deux bovins : une vache d’élevage et un taurillon qui nous permettra de manger parfois autre chose que de la chèvre. Nous avons aussi acheté une grande chèvre d’élevage.  La vache nous a coûté 340 euros, le taurillon 175 euros et la chèvre 58 euros.  J’envisage d’isoler une partie du terrain situé de l’autre côté de la Ravine (rivière qui traverse notre plantation) pour y placer le bétail et les chèvres.  Qu’en penses-tu ?
  Beni a rencontré quelqu’un qui lui a encore promis une vache.

  Messenger Olès
  26/08/2017
  Sè Carmelle apen vini ak ti moun nan. Li rele Enelson Inelus. Li fet 17 Jiye 2012.
  Soeur Carmelle est venue avec un jeune garçon.  Il s’appelle Enelson Inelus et est né le 17 juillet 2012.

  Messenger Olès
  25/08/2017
  A 5 h maten-an, nou te gen yon koupi elektrisite. Len verifye enstalasyon-an. Mw te debranche frize-a. Apre 10 minit li te redémare. Mw sot rele, li kontinye san pwoblem.
  A 5h ce matin, nous avons eu une rupture de courant.  J’ai tout vérifié.  J’ai débranché le surgélateur.  Après 10 minutes, tout s’est remis en marche.  Au moment où je te parle, tout fonctionne normalement.

  Messenger Olès
  24/08/2017
  Zanmi ki te oganize fet pou ti moun yo lane pase, sot relem pou di lap antre. Li vle fe menm bagay. Lap pote valiz, kaye ak plim pou tout ti moun yo. Lap fe sa dimanch dye vle menm kote. Se anivese li, lap kontan pou ti moun yo fete ak li.
  Map tou pale ak li de teren basket la.
  L’ami qui a organisé une fête pour les enfants l’année dernière, m’a téléphoné pour me dire qu’il était là.  Il nous offre des cartables, des cahiers et des crayons pour tous les enfants.  Lundi, nous ferons à nouveau la fête chez son oncle.  C’est son anniversaire et il trouve chouette que les enfants y participent.  Je lui parlerai aussi du terrain de basket.

  Messenger Olès
  24/08/2017
  Mwen te rele direkte Ibesr senmen pase-a. Pou afe renouvelman pemi ofelina. Nou te gen randevou pou relel jodi-a. Mw apen pale ak li. Yo pap gen tan nan senmen sa-a. Lendi lap relem pou di, ki jou lap vini nan lot senmenn nan. Lap vini ak 2 ajan pou fe evalyasyon apre pou yo fe renouvelman pou nou. M. Beni potopwens aktyelman li nan magazen. Machin Durand jwenn lan gen pwoblem, yap reparel avan yo vini.
  La semaine dernière, j’ai téléphoné au directeur de l’IBESR à propos de la prolongation de notre permis.  Il m’a demandé de le rappeler aujourd’hui.  Je viens de l’avoir en ligne.  Il n’a pas le temps la semaine prochaine.  Il me téléphonera lundi pour fixer un rendez-vous pour la semaine suivante.  Il viendra avec deux de ses collaborateurs et s’occupera de la prolongation du permis. Beni se trouve actuellement dans un magasin à Port-au-Prince.  La voiture avec laquelle Durand est venu le chercher est en panne.  Ils vont la faire réparer avant de venir ici.

  Messenger Olès
  22/08/2017
  Se jodi-a grann Mirlanda ak Islande mennen yo vini. Gedeline dako ak yo kounya. Jodi-a gen Eklips soley a pati 1 è. Mw oganize pou tout moun nan yon andwa e siveye pou yo pa fe kiryozite.
  Aujourd’hui, la grand-mère de Milanda et Islande les a amenées.  Jèdeline s’en réjouit.  Aujourd’hui à 1h, il y a une éclipse de soleil.  Je veillerai à ce que nous nous rassemblions quelque part et assistions à cette éclipse sans danger pour nos yeux.

  Messenger Olès
  08/08/2017
  Samdi-a nou fin plante pwa nan te ti mango-a. Nou plante 18 mamit pwa kongo. Demen nap plante pistach. World Shaddaī. Ilianette ak Dieunise. Yo reyisi nan ekzamen deta. (9em âne) yo pwal fe 3em. Medam yo pwal nan lekol pe yo.
  Samedi, nous avons planté des haricots à Ti Mango.  Nous avons planté 18 bassines de haricots kongos.  Demain, nous planterons des arachides.  World Shaddaï, Ilianette et Dieunise ont réussi leur examen d’Etat.  Ils ont terminé la 9ème (ce qui correspond chez nous à la 3ème secondaire) et entrent en 3ème (première des 4 années d’enseignement secondaire à Haïti). Les filles vont aller à l’école du curé.

  Messenger  Olès
  31/07/2017
  Mw te jwenn yon moun pou achete ti taptap. Pri-a two ba, se 50 000 goud. Mw pa bay li. Demen gen lot moun kap soti potopwens vin wel. Mekanisyen Ki konn travay pou mwen di. Sim jwenn 60 000 goud mw met bay li. Paske li pa an bon eta. Ma enfomew.
  J’ai trouvé quelqu’un qui veut bien acheter le vieux taptap.  Mais son prix est trop bas (680 euros). Je ne le lui ai donc pas vendu.  Demain, quelqu’un de Port-au-Prince vient le voir.
  Notre mécanicien me dit que nous ne pouvons pas espérer plus de 815 euros parce qu’il n’est pas en bon état.  Je te tiendrai au courant.

 • 30/06/2017

  Messenger  Olès
  31/07/2017
  Mw te jwenn yon moun pou achete ti taptap. Pri-a two ba, se 50 000 goud. Mw pa bay li. Demen gen lot moun kap soti potopwens vin wel. Mekanisyen Ki konn travay pou mwen di. Sim jwenn 60 000 goud mw met bay li. Paske li pa an bon eta. Ma enfomew.
  J’ai trouvé quelqu’un qui veut bien acheter le vieux taptap.  Mais son prix est trop bas (680 euros). Je ne le lui ai donc pas vendu.  Demain, quelqu’un de Port-au-Prince vient le voir.
  Notre mécanicien me dit que nous ne pouvons pas espérer plus de 815 euros parce qu’il n’est pas en bon état.  Je te tiendrai au courant.

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Mw te bliye enfomew de travay bos Yotaire. Li poko fini nan Sen Jozef. Li deja monte fenet nan chanm ou-a. Li preske fini monte ankadreman yo. Si nou jwenn vann ansyen yo. Merceda madem 7 fenet nan yo. Saw panse?

  J’ai encore oublié de te dire quelque chose au sujet de Boss Yotaire.  Il n’a pas encore fini Sen Jozef. Cependant, il a déjà placé la fenêtre dans ta chambre.  Il a presque fini les cadres.  Penses-tu que nous devons vendre les anciennes fenêtres. Merceda souhaite 7 fenêtres.  Qu’en penses-tu ? (Frans a acquiescé.)

   

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Bonswa Papi Frans. Bus mwen-an vini depi senmen pase. Gen yon moun nan dwan lan ki fe kek demach pou mwen deja. Lap koutem 130 000 goud poum resevwal. Mw pa gen kob. Eske wap ka edem, jwenn li prete, lew vini na diskite sou sa. Sil rete plis tan, yap ogmante taks. Mesi davans.

  Bonjour Papi Frans.  Le minibus qui m’était destiné est arrivé la semaine dernière.  Quelqu’un a fait des démarches pour moi à la douane.  Cela coûte 130.000 gourdes (1.825 euros) pour le dédouaner.  Je n’ai pas d’argent.  Peux-tu m’en prêter ?  Nous en discuterons lors de ta visite.  Si nous attendons longtemps, le montant augmente.  Merci d’avance.

   

  26/06/2017

  Telefoon met Olès

  Tous les enfants se portent bien.

  Madame Henri souffre de vertiges et n’est pas venue travailler aujourd’hui.  Elle s’est rendue chez le docteur pour subir un examen plus approfondi.

  Nous n’avons plus eu de problème avec l’installation électrique, depuis le dernier incident dont Olès a fait mention.

  Il pleut à verse.  La terre est trop lourde pour que nous puissions labourer.

  Olès voudrait continuer les travaux à Sent An, mais Frans lui demande d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait à nouveau un budget suffisant.

   

  21/06/2017

  Messenger Olès

  Joune ye-a nan potopwens lan te byen pase. Yo te vizite mize-a chand mas.yo te rive two ta potopwens, sa yo pat rankontre prezidan. Nan retou, yo te rete kot dezakaden pou benyen nan lame. Yo rive lakay a 11 ze yeswa.

  La journée à Port-au-Prince s’est bien passée.  Ils ont visité le Champ de Mars.  Mais ils sont arrivés en retard à Port-au-Prince où ils auraient dû rencontrer le président.  Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés pour nager dans la mer.  Ils sont rentrés hier soir à 11h.

   

  17/06/2017

  Messenger Olès

  Tout moun byen isit. Tout ti moun yo an vakans. Yap resevwa bilte premye senmenn jiye, le sa wap gentan la, mw di yo se papi Frans ki pwal avem pou resevwa pou yo. Esepte Worl Shadai ki pwal nan ekzamen ofisyel. Se pou jiye tou. Tcheke fim pou pou yo le wap vini. Mw bâ yo pinisyon, pou yo gade fim yon senmenn lew vini. Paske mwen jwenn yo ap gade fim pono. Mw femenl e kenbe aparey la pou kek senmenn. Salye fanmiy ak zanmi pou mw. Ti moun salyen.

  Ici, tout le monde va bien.  Tous les enfants sont en vacances.  Ils vont recevoir leur bulletin la première semaine de juillet.  Je leur ai dit que j’allais les réceptionner avec Papi Frans.  World Shaddaï ne recevra pas encore son bulletin car il participe à un examen officiel qui a lieu en juillet.  Nous devons faire l’inventaire des films que nous possédons.  Je les ai punis : ils ne peuvent regarder aucun film avant ton arrivée car je me suis rendu compte qu’ils avaient regardé un film porno.  J’ai mis l’appareil sous clé pour quelques semaines.  Remets mon bonjour à ta famille et à nos amis.

 • 09/06/2017

  09/06/2017

  Messenger Olès

  Machin nou pa ka rwoule le pou fe pwovizyon. Malgre mw te jwenn pyęs la achte potopwens se yon pyès ki travay deja, nou pa jwenn li nan mezon.

  Fritzner te vin travay nan bifet sal a manje-a. Li te vini madi, li ale maten-an. Lap retounen lot senmenn pou finalizel.

  Je ne peux pas utiliser notre véhicule pour aller acheter des provisions malgré le fait que j’ai pu me procurer une pièce de rechange à Port-au-Prince, car c’est une pièce de seconde main.  Nous n’en avons pas trouvé une neuve.

  Fritzner (le menuisier) a travaillé à l’armoire du réfectoire.  Il est venu mardi et est parti ce matin.  Il viendra la terminer la semaine prochaine.

   

  04/06/2017

  Messenger Olès

  Mesi anpil. Nou tap admire foto yo. Nou prezan an espri.

  Map pataje sa ak ti moun yo pita. Mw te pale yo maten-an de fet la, ak bay salitasyonw.

  Merci beaucoup (pour les photos du dîner annuel de Pentecôte).  Nous admirons les photos.  Nous sommes en pensées avec vous.  Je les montrerai aux enfants un peu plus tard.  Je leur ai déjà parlé de la fête ce matin et je leur ai remis ton bonjour.

   

  03/06/2017

  Messenger Olès

  Map enfomew, Wilken al nan yon joune jodi-a nan Senmak. Se lekol li-a ki oganize joune sa-a. Epi lekol pe-a ap gen yon jounen, se potopwens le 20 mwa sa. Yap gen vizite chand mas. Ak pale nasyonal, pou yon randevou ak prezidan. Tout elev segonde nou yo kay pe, yo envite. 1000 goud pa pesonn. Nouriti pa ladanl. Sa ap kote yon ti kob. Mw diw sa, wa dim saw panse. Tout moun anfom isit.

  Je t’informe que Wilken est allé un jour à Sen Mark.  C’est son école qui a organisé cette excursion. L’école des garçons organise une excursion à Port-au-Prince le 20 juin.  Ils visiteront le Champ de Mars et le Palais National et rencontreront le président.  Tous les élèves de l’enseignement secondaire peuvent y prendre part.  Cela coûte 1000 gourdes par personne (15 €), la nourriture non comprise.  C’est une belle somme.  Qu’en penses-tu ?  Tout le monde va bien.

   

  28/05/2017

  Messenger Olès

  Yè mw ale lavil pou fe pwovizyon, le nou preske rive lakay taptap te gen yon bwi. Maten-an mekanisyen te vin gadel pou mw. Se yon pwoblem diferansyel. Sel potopwens petet nap ka jwenn li. Map eseye voye pyęs la pou wè si ya jwenn li pou mw.

  Hier, je suis allé en ville acheter des provisions.  Alors que nous approchions de la maison, j’ai entendu un bruit.  Ce matin, le mécanicien est venu jeter un coup d’œil.  Il y a un problème au différentiel.  Nous ne pouvons espérer trouver une pièce de rechange qu’à Port-au-Prince.  Je vais envoyer quelqu’un voir si nous pouvons en trouver une.

   

  23/05/2017

  Entretien téléphonique avec Olès

  Une maladie oculaire embêtante a contaminé presque tout le monde. Miloud, Muradieu et Roselene (une collaboratrice) sont encore malades.  Les autres ont vite guéri.  C’est très contagieux.

  Boss Yotaire a constaté que quatre fenêtres sont brisées dans le lot qui devait être placé à Sen Franswa. Olès nous fera signe quand elles seront remplacées.

  Les travaux à Sent-An sont arrêtés.  La première phase est terminée maintenant que nous avons utilisé tout l’argent de la première tranche.  Les salaires ont coûté en tout 12.000 dollars haïtiens (885 €).

  Il reste encore une petite quantité de sable, des blocs de rochers et 300 blocs de béton à placer. Nous devons encore payer 75 sacs de ciment à l’entrepreneur : chaque sac coûte 450 gourdes (soit un total de 500 €).

  Les enfants sont très tristes que Nicole ait remis sa démission.  Olès avait reçu cette info de Frans et en a parlé avec eux et, sans doute que, maintenant, ils comprennent la situation.  Ronald souffre du fait que Nicole ne soit plus sa marraine.

  Il a beaucoup plu et le sol est trop lourd pour être labouré.

  On va livrer l’armoire du réfectoire au cours de la semaine prochaine.

  Deux poules paradent fièrement avec leur dernière couvée. L’une a sept poussins, l’autre cinq.

   

  22/05/2017

  Messenger Olès

  Gen yon konjonktivit ( mal zye ) ki nan tout peyi-a. Nou gen 7 ti moun ki genyenl deja. Mirna, West endjie, Gedeline ak Maudelet 4 moun sa yo geri. Nerlande, Muradieu ak Jeandelet poko geri.

  Il y a une épidémie de conjonctivite dans tout le pays.  Sept enfants l’ont déjà attrapée.  Mina, Westendjie, Jèdeline et Maudelet sont guéris. Nerlande, Muradieu et Jeandelet ne le sont pas encore.

   

  19/05/2017

  Messenger Olès

  Beton-an te fin koule. Basen-an vini. Rete . yon bos ap vini jodi-a poum bay fe yon pot an fe pou femel. Map voye devi enjenye-a te ban mw pou basen-an.

  Ve 5 h maten-an kouran pat fonsyone. Lem gade nan enstalasyon-an, mw remake batri yo te lo. Mw te femen envete-a. Ve 9 h. Mw te re ouvril. Li rekkmanse fonsyone normal. Fok mw diw nou pat gen soley depi 3 jou, se sa ki te koz. Mentnan tout bagay anfom.

  Le béton est coulé.  Le bassin est terminé.  Aujourd’hui, un homme est venu me montrer une porte pour le fermer.  Je vais vérifier le devis que l’ingénieur a fait pour le bassin.

  Aux environs de 5h, l’électricité ne fonctionnait pas.  Quand je suis allé vérifier, j’ai vu que les batteries étaient presque à plat.  J’ai déconnecté le transformateur.  A 9h, je l’ai réenclenché.   Il fonctionnait à nouveau correctement.  Pendant trois jours, nous n’avons pas vu de soleil.  Maintenant, tout est redevenu normal.

   

  17/05/2017

  Messenger van Olès

  Bonjou papi Frans. Finalman se jodi-a beton-an ap koule.

  Bonjour papi Frans. Finalement, le béton sera coulé aujourd’hui.

 • 26/04

  26/04/2017

  Messenger Olès

  Madanm ak Ilianette retounen yè swa. Li ale lekol maten-an. Lap pran medikaman yo. Li sanl anfom. Dokte-a mande poul retoune an grand vakans poul fe yon skanè pou li.

  Ma femme est rentrée hier avec Ilianette. Aujourd’hui, elle est allée à l’école.  Elle prend des médicaments.  Elle semble avoir repris le dessus.  Le docteur a demandé de retourner le voir pendant les grandes vacances pour faire un scan.

   

  24/04/2017

  Téléphone avec Olès

  Les enfants sont tous en bonne santé.  Ilianette va mieux.  Elle est allée chez le docteur et les résultats sont satisfaisants.  Elle va encore subir quelques examens à Port-au-Prince, entre autres un électroencéphalogramme.

  La première phase de construction de sent-An est quasi terminée.  On doit encore plafonner une partie du mur.  Ensuite, les hourdis pourront y être placés.

  Frans donne à Olès des informations à propos du prochain voyage qui aura lieu du 3 au 23 juillet.  Il sera accompagné de deux personnes.

  Nicole a fait savoir qu’elle désire arrêter sa collaboration avec l’asbl.  Elle veut mettre fin à ses engagements et s’occuper d’autre chose.  Sa démission n’a pas encore été communiquée officiellement.

  Les problèmes liés à l’autorisation du projet soutenu par le Rotary ne sont pas encore résolus.  Frans cherche une solution.  La pierre d’achoppement se situe au niveau du club local qui ne dispose manifestement pas d’une connaissance suffisante pour donner une approbation électronique.

  Il se pourrait que le container arrive cette semaine.  Frans ne sait pas exactement à quelle date mais le père Gédéon préviendra Olès par téléphone.

  Olès nous annonce que deux truies ont eu ensemble 7 porcelets.

  Boss Yotaire va finalement achever de placer les fenêtres.

  Pour le moment, il ne fait pas beau en Haïti.

   

  16/04/2017

  Messenger Olès

  Jwayez pak papi Frans ak fanmiy. Ilianette pat anfonfom yeswa. Se yon kriz, li te pranl pandan nou te nan mes yeswa ve 11 ze 30. Sa te dire jiska 3 h maten-an. Li te repranl anko maten-an a 7 h. Li kalme kounye-a. Miss Merceda te preskrin yon medikaman. Madanm ap antre potopwens nan senmenn sa-a, lap ale ak li poul we medsen. William te baw denye enfomasyon. Sanble mesye gonayiv yo pa pran proje nou oserye. Randevou ye pa respekte paske yo te ale nan plaj Nap tann yon denye rezila nan jounen-an.

  Joyeuses Pâques à papi Frans et à toute la famille.  Ilianette ne se sentait pas bien hier soir.  Elle a eu une crise et est tombée par terre pendant la veillée pascale aux environs de 11h30.  Cette crise a duré jusque 3h du matin.  A 7h du matin, elle a de nouveau ressenti un malaise.  Maintenant, elle est calme.  Merceda, l’infirmière, lui a donné des médicaments.  Cette semaine, ma femme ira avec elle à Port-au-Prince pour voir le docteur.  William (qui est allé à Gonaïves pour donner un coup de main aux membres du Rotary) t’a déjà raconté comment cette visite s’est terminée.  On dirait qu’ils ne prennent pas notre projet au sérieux.  Ils n’ont pas respecté le rendez-vous d’hier car ils sont allés à la plage.  Nous essaierons encore une fois aujourd’hui.

   

  14/04/2017

  Messenger Olès

  Mw sot jwenn William, li te ekriw paske sa pat rive fet yeswa. Yo gen lot randevou a 3 ze.

  Je viens de téléphoner à William.  Il t’a déjà dit que le rendez-vous d’hier n’avait pas eu lieu.  Ils ont fixé un nouveau rendez-vous aujourd’hui à 15h.

   

  13/04/2017

  Messenger Olès

  Randevou madi-a pat rive fet,li te repote pou yeswa. Depi yeswa map rele, mw poko jwenn enfomasyon. Nap swiv pou jounen-an toujou.

  Le rendez-vous de mardi n’a pas eu lieu.  Il a été déplacé à hier soir.  J’ai déjà téléphoné plusieurs fois depuis hier soir mais je n’ai encore aucune nouvelle.  Je continuerai aujourd’hui.

   

  09/04/2017

  Messenger Olès

  Mw te toujou ap enterese pou jwenn moun yo nan gonayiv. Mw apen sot pale ak William. Li pwal ekriw tou. Se demen yo gen yon rande vou nan gonayiv pou sa. Lot bagay. Travay ap mache te gen problem sab, poun te vanse, nou jwenn kounya, yo rekomanse depi jedi.. Basen-an koule beton deja. Fondasyon-an ranpli. Yap monte baz la. Mw te cheche lajan teren. se ak li nap avanse ma enfomew lel preske fini. Map voyew kek foto. Bon fet ramo.

  J’aimerais rencontrer moi-même les gens du Rotary à Gonaïves.  Je viens de téléphoner à William (le fils aîné d’Olès).  Il t’enverra un message.  Demain, un rendez-vous est prévu à Gonaïves.  Autre chose : les travaux de construction de Sent-An avancent.  Il manquait du sable.  On en a livré aujourd’hui et ils poursuivent les travaux jeudi.  On a déjà bétonné la cuvette.  Les fondations sont terminées.  Je suis allé chercher l’argent destiné à la parcelle.  Ainsi, nous pourrons avancer.  Je te donnerai d’autres nouvelles quand nous aurons presque fini.  Je t’envoie quelques photos.  Bonne fête des Rameaux.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Mwen te bliye di ou sa tou. Yo pat dim anyen sou sa. Map kakile sa ak enjenye-a poun konbyen nap bezwen pou basen-an ak pou fini bas la. Li te dim nap bezwen 400 blok 20. Na lot depans pou fini ak sa ki nesese anvan lapli. Se gonayiv nap achte blok yo. Mwen panse, nap ka prete nan lajan te-a pou nou avanse, si ou dako.

  J’ai oublié de te dire que Nicole et Henri n’ont rien dit à propos de l’argent.  Avec l’ingénieur, j’ai fait le calcul de ce dont nous avons besoin pour poser les fondations.  Il dit que nous avons encore besoin de 400 blocs de format 20.  Ceci permettra de terminer tout ce qui doit être fait avant qu’il ne pleuve.  Nous achèterons les blocs à Gonaïves.  Si tu es d’accord, j’utiliserai l’argent destiné à la parcelle pour pouvoir avancer.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Nomalman mw te achete yon bon kantite fè, Roch sab ak 150 sak siman pou pou nou te ka komanse. Mw te kite 150 000 goud pou avans m'en dèv. Bos yo komanse masone fondasyon-an. Siman nou preske fini. Sab nou fini tou. Li ta bon pou nou ta monte blok yo tou nan basen-an, avan lapli komanse tonbe, ni fondasyon-an tou paske li poko fin masone. Basen-an ap pran 400 blok. Bos yo reklame yon ti kob an plis pou basen-an. Si gen posiblite li ta bon pou nou ta fini ak baz la e basen-an tou. Mw voye foto basen-an ak bos yo tou.

  Normalement, j’avais acheté la bonne quantité de fer, et aussi de sable et 150 sacs de ciment pour commencer.  J’ai donné un acompte de 150.000 gourdes (2.100 euros) pour les travaux.  Les maçons ont commencé les fondations.  Il n’y a presque plus de ciment.  Plus de sable non plus.  Il faudrait idéalement terminer la cuvette avant la saison des pluies et aussi les fondations car le cimentage n’est pas encore fini.  Pour la cuvette, nous avons utilisé 400 blocs.  Les entrepreneurs demandent un peu plus d’argent pour la cuvette (main d’œuvre).  Ce serait bien si nous pouvions terminer la cuvette et les soubassements.  Je t’envoie des photos de la cuvette et des ouvriers.

   

  26/03/2017

  Messenger Olès

  Jodi-a se yon gran jou pou manmi Frans e pou tout fanmiy lan. Nan okazyon -an. Ti moun yo, manmi Oles ak mwen, kontan mete ansanm pou di. Jwzye anivese Manmi Frqns. Ke bondye beniw baw santé long vi pou pase plizye pot nan la viw.

  Aujourd’hui, c’est un grand jour pour mami Frans et pour toute la famille.  A cette occasion, c’est une immense joie pour les enfants, pour mami Olès et pour moi-même de souhaiter un heureux anniversaire à mami Frans.  Que le bon Dieu la bénisse, lui donne une bonne santé et encore de nombreuses années pour vivre de belles choses !

   

  25/03/2017

  Messenger Olès

  Bonswa papi Frans. Tout moun anfom bo isit. Fondasyon-an fini. Tout poto yo fin pare. Bos Jean komanse plase pito yo. De yap fini, lap komanse ak baz la demen. Mwe deja achte anpil materyo pou komanse. Map voye kek foto.

  Bonjour papi Frans.  Ici, tout le monde va bien.  Les fondations sont terminées.  Tous les pilastres sont prêts.  L’entrepreneur Jean a commencé le tressage.  Deux sont prêts.  Demain, ils couleront le béton pour les assises.  J’ai acheté beaucoup de matériaux pour le démarrage.  Je t’envoie des photos.

   

  03/03/2017

  Frans part à Haïti avec 8 compagnons de voyage.  Pour lui, c’est la 23ème fois.  Quatre personnes y vont pour la première fois.

Pages