Skip directly to content

05 03 2024

28 02 2024 What’s App Olès

Jwaye anivèsè papi Frans. Nan okazyon gran jou sa se tout ti moun yo ak gran moun ki kontan mete vwa nou ansanm pou salyew. Nap mande bondye poul kontinye beniw ak fanmiy pou fete ankò anpil 28 fevriye. Bòn fèt fanmiy e ak zanmi.

26 02 2024 What’s App Yanskian

Jodi a lekòl ouvri pòt yo. Tout bagay ap byen fonksyone. Nou Espere Li kontinye konsa. Mwen te tou pase  rekipere kèk Nan bilten yo. Men lekòl kot Borgelas poko fin prepare bilten yo. Men yo pwomèt ke n"ap gentan jwenn yo avan timoun yo konpoze pou Pak (Pâques). Nou gen 5 timoun Nan pipiti ki Nan lekòl sa. Epi lekòl Nelson Mandelas, kot Muradieu ye a, se sou plis egzamen leta yo konte, yo evalye yo men yo pa ba yo bilten.

21 02 2024 What’s App Olès

Mw gen pwoblèm ak manman Mideline. Nan senmenn ki pase-a. Bandi yo te bay kèk jou pasaj. Konsa mw te antre potopwens pou yon rande vou ak poum te jwenn kòb jan William konn fè pou nou. Manman Mideline vini wè li. Li fè yon manti li di manmi Olès, li te mandem pèmisyon pou Mideline al fè 2 jou ak li pou wè yon frè li ki chagren de absans li. Sa gen 8 jou jis kounya li poko vini ak li. Kounya li voye dim sim dakò pou pran lòt frè a lap voyel vini ak Mideline. Mw pa dakò. Non sèlman laj la twòp epi nou pat planifye avan.

02 02 2024 What’s App Olès

Map enfòme nou ke kominote Snmichelwaz la pèdi manm enpòtan. Yon fanmi, yon gwo zanmi òfelina. Papi Frans konnenl byen. Se Maçon. Li mouri yè, li te entène nan lopital Mibalè.

31 01 2024 What’s App Olès

Gen ti mouvman isit nan Senmichel, depi lendi lekòl pa fonksyone men gen kèk sèvis ki fonksyone. Nap swiv. Kòm yo anonse nan jou kap vini yo bagay yo ap pi grav nan tout peyi-a. Nap priye.

27 01 2024 What’s App Olès

Nou kontinye an jodi-a nan rekòlte pwa kongo.