Skip directly to content

07 03 2023

22 02 2023 What’s App Yanskian

Daprè nouvo pwogram ministè edikasyon nasyonal te soti, se egzamen nan mwa fevriye sa ki prime. Tout elèv te fin konpoze depi avan konje kanaval sa la. N'ap tann rezilta yo. Demen lekòl Pè ak lekòl Mè ap reprann. Gen lòt lekòl tou se lendi.

16 02 2023 What’s App Olès

Nou te gentan nan dòmi. Men gen anpil kote nan peyi-a li te souke fò. Mw poko gen nouvèl si gen dega.

02 02 2023 What’s App Olès

Wi gen anpil nan peyi-a ki preske pèdi espwa. Ki pa vrèman bon. Mwen panse jan sitiyasyon-an ye nan moman yo la. Sitou o nivo potopwens ak alantou. Mwa fevriye-a pa ta dwe pase pou   entènasyonal pa ta pran yon vrè desizyon. Se sa majorite moun nan peyi-a ap tann.