Skip directly to content

07/09/2017

Messenger Olès

07/09/2017

Depi maten-an nou gen gwo lapli. Men poko gen van.

 


Dyalòg  avec Olès

04/09/2017

Tout moun anfòm.

Ane lekòl la kòmanse jodia pa yon mès. Tout inifòm yo poko prè. Kou yo nan lekòl la ap kòmanse demen.

Twa nouvo timoun yo ap byen adapte yo.

Islande Pierre (°28/02/2010) pral fè premye ane.

Milanda Pierre (°15/11/2013) se sè li. Li menm li pral nan klas matènèl nan menm klas ak Jèdeline.

Enelson Inelus (°17/07/2012). Li pral nan dènye klas matènèl la pou li kapab pase nan premye ane fondamantal ane pwochèn.

Beni Monsecour te vini nan dat 22 daout. Li te fè anpil pwovisyon. Li te kite pou nou tou yon bon ti kòb pou nou pral itilize pou nou kapab fè travay pou preparasyon vwayaj nan mwa janvye a, tankou konstui yon espas kote nou kapab enstale ponp ki pral tire dlo pou sèvi twa kay yo ak sistèm osmoz la. Petèt ka gen kòb ki rete pou nou kapab fè yon lantiray pou towo bèf la ak yon nouvo femèl bèf.

An gwo, Beni te achte yon femèl bèf pou ranplase sa ki te la, yon jèn towo bèf pou angrese ak yon femèl kabrit pou nou ka fè elvaj ak bouk kabrit nou an.

Konstriksyon pou depoze ponp lan ap kòmanse demen.

Yon ane lekòl vin koute pi chè chak ane. Non sèlman frè skolè a ap ogmante ti kal pa ti kal, men fòk nou achte tou nouvo inifòm, anpil soulye, materyèl pou lekòl la, liv, elatriye… Frans te pote 3.000 dola US, men sèlman pou frè skolè a l’ap koute 3.200 dola US.

Enstalasyon elektrik la ap bay pwoblèm depi byen lontan. Olès eseye debranche kèk aparèy yon fason pou batri kapab byen chaje nèt.

Anpil pwa ak mayi ap pouse nan jaden nou yo. Demen, yon ekip ap vini pou sakle, sa koute chè tou.

Nou te debarase nou de pi ansyen taptap la, li te twò ize. Olès te jwenn 63.000 goud (850 ewo) kamenm pou li.

Gwo taptap la pa fin an bon eta. Olès itilize l’ sèlman pou vire tounen nan bouk la. Epi tou, nou dwe bay remete li anfòm menm bagay la tou pou Toyota Previa k’ap rouye sa fè yon bon ti tan.

27 daout, Olès te ale nan yon fèt ak tout timoun yo. Yo te pase yon moman agreyab. Olès te ka fè yon òf bay pwopriyetè a pou l’ genyen yon teren baskèt. Ekip foutbòl OSJOSMA a te patisipe nan yon chanpyona e se yo ki te chanpyon, avèk èd lòt timoun ki te soti deyò. Ekip la melanje te pran koup la. Beni te bay yo yon rekonpans.

 

Messenger Olès

30/08/2017

Mwen sot chita ak M. Beni, se denye jou li isit. Li ban lajan. Mwen panse nou gen lajan pou fe kay ponp la tou swit. Ak kloti pou mete bef ak kabrit. Mwen pwale ak M. Beni potopwens demen poum tou we Bertrand. Li toujou pa anfom.

 

Messenger Olès

29/08/2017

Nou Lalomas. Nou achte 2 bef. Fanm lan pou fe pitit. Gason-an pou manje nan plas kabrit. Plis yon gwo manman kabrit. Kabrit pou fe pitit.

Bef pou fe pitit, nou achtel pou 25000 goud. Bef pou vyann se 13000 goud. Yon gwo kabrit pou fe pitit. 4 250 goud. Mw panse pou klotire yon pati nan teteren lot kote ravin lan pou yon fem pou bef ak kabrit. Saw panse? Beni gen yon moun ki pwomet li anko yon vach.Messenger Olès

26/08/2017

Sè Carmelle apen vini ak ti moun nan. Li rele Enelson Inelus. Li fet 17 Jiye 2012.

 

Messenger Olès

25/08/2017

A 5 h maten-an, nou te gen yon koupi elektrisite. Len verifye enstalasyon-an. Mw te debranche frize-a. Apre 10 minit li te redémare. Mw sot rele, li kontinye san pwoblem.

 

Messenger Olès

24/08/2017

Zanmi ki te oganize fet pou ti moun yo lane pase, sot relem pou di lap antre. Li vle fe menm bagay. Lap pote valiz, kaye ak plim pou tout ti moun yo. Lap fe sa dimanch dye vle menm kote. Se anivese li, lap kontan pou ti moun yo fete ak li.

Map tou pale ak li de teren basket la.

 

Messenger Olès

24/08/2017

Mwen te rele direkte Ibesr senmen pase-a. Pou afe renouvelman pemi ofelina. Nou te gen randevou pou relel jodi-a. Mw apen pale ak li. Yo pap gen tan nan senmen sa-a. Lendi lap relem pou di, ki jou lap vini nan lot senmenn nan. Lap vini ak 2 ajan pou fe evalyasyon apre pou yo fe renouvelman pou nou. M. Beni potopwens aktyelman li nan magazen. Machin Durand jwenn lan gen pwoblem, yap reparel avan yo vini.

 

Messenger Olès

22/08/2017

Se jodi-a grann Mirlanda ak Islande mennen yo vini. Gedeline dako ak yo kounya. Jodi-a gen Eklips soley a pati 1 è. Mw oganize pou tout moun nan yon andwa e siveye pou yo pa fe kiryozite.

 

Messenger Olès

08/08/2017

Samdi-a nou fin plante pwa nan te ti mango-a. Nou plante 18 mamit pwa kongo. Demen nap plante pistach. World Shaddaī. Ilianette ak Dieunise. Yo reyisi nan ekzamen deta. (9em âne) yo pwal fe 3em. Medam yo pwal nan lekol pe yo.

 

Messenger  Olès

31/07/2017

Mw te jwenn yon moun pou achete ti taptap. Pri-a two ba, se 50 000 goud. Mw pa bay li. Demen gen lot moun kap soti potopwens vin wel. Mekanisyen Ki konn travay pou mwen di. Sim jwenn 60 000 goud mw met bay li. Paske li pa an bon eta. Ma enfomew.