Skip directly to content

08 10 2021

07 11 2021 What’s App Olès
Mis Merceda toujou travay ak ti moun yo. Pa kategori daj.
 
06 11 2021 What’s App Olès
Mwen kòmanse chèche ouvriye pou nou koupe diri. Mwen planifye pou madi pwochen, pou nou komanse.
Pwa li wo anpil. Lap kòman bon fen desanm, pou nou rekòlte nan mwa janvye dye vle.
 
30 10 2021 What’s App Olès
Se teknisyn an resi vin rezoud pwoblèm dlo a pou nou. Li te gen difikilte pou jwenn manbran lan. Li te vin jwenn li. Koz peyi-a te bloke li pat ka vini. Erezman pou nou li te ka vini yè malgre toujou gen pwoblèm gaz nan peyi-a.
 
28 10 2021 What’s App Olès
Grèv 3 jou a leve yèswa. Tout aktivite rekomanse jodi-a.
 
25 10 2021 What’s App Olès
Isit tou te gen gwo manifestasyon. Yo te pase bò Ofelina tou. Anpil bwi. Yo pat kanpe. An pasan yo te frape  pòtay antre Ofelina.  Yo te vini sèlman pou fè moun yo ki pat ka antre nan bouk la kòm dabitid, lendi se jou mache. Konsa moun yo ki soti mayisad, lèmit ak nan zòn deboche. Pliske yo pa ka antre nan bouk. Epi manifestan yo te vini kraze mache-a, fè tout moun kouri.
 
21 10 2021 What’s App Olès
Gen yon misyonè ameriken, yo an total 17. Gwoup 400 mawozo kidnape de samdi pase. Yo mande 17 000 000 USD pou libere yo.
 
19 10 2021 What’s App Olès
Yèswa mwen reve ou vini nan ayiti, nan Ofelina. Tout moun kontan. Se gwo fèt.
Nap priye bondye  pou pwoblem ensekirite a rezoud. Paske lap pi mal chak jou.
 
18 10 2021 What’s App Olès
Mwen te vini ak mesye dam yo. Yo deja komanse ak seminè a depi maten.
Se ak anpil difikilte nou reyisi paske gen grèv o nivo tout peyi-a.  Yo bloke tout antre vil la.
Nou tou pote pwovizyon.  Se yon ti kouzenm ki vini ak nou. Nou mete tout bagay andedan, lè yo vini yap plase tout bagay an òd.
Seminè a ap fini le 25 oktòb.
 
09 10 2021 What’s App Olès
Bèl seremoni gradiyasyon an. Yo vrèman kontan. Mwen menm tou kontan. Ou menm tou kontan. Se fwi efò ou, ak moun ki konn sipò ou. Ak nou menm tou isit. Nou fyè de yo. Nap espere lòt pran ekzanp sou yo.
 
 
01 10 2021 What’s App Olès
Robenson te ak mwen potopwens. Li deja rive nan Inivesite a. Li rankontre pè a deja. Se anfan kè pè a li te ye. Sa vle di pe a konnen Robenson byen. Yanskian vin jwenn li pou edel ak ranpli fòmilè yo. Mwen deja jwenn diplòm filo yo pou 3 ansyen yo. Lòt 2 yo poko anrejitre nan ministè a. Yo di map jwenn yo nan 2 semèn.