Skip directly to content

09 10 2021

 • Gras BonDye tout moun anfòm. Pi gran tankou piti tout moun byen.
 • Ane lekòl la vin tonbe nan yon peryòd tranzisyon. Gen kèk lekòl ki gentan reouvri, men gen lòt tou k’ap tann rès jou vakans yo. Ouvèti lekòl la repòte pou 4 Oktòb sèlman nan zòn ki te gen tranbleman tè yo.
 • Olès te kòmanse peye ane lekòl yo. Li dispoze 3.500 dola. San liv pa ladan. Lekòl kot Pè deja koute 126.500 goud pou 7 timoun. (1.100 ewo / 1.270 dola). Lekòl kot Mè ap koute 13.130 goud pou 4 timoun, nan aprè midi (115 ewo / 135 dola). Pou lekòl Bon Berger nou dwe peye 14.000 goud pou 1 elèv (120 ewo / 140 dola) se pou Wilner. Pou kontinye lekòl Nelson Mandela ak lekòl Nasyonnal la ke nou dwe peye ankò. (nou gen yon elèv nan chak lekòl sa yo).
 • Sitiyasyon peyi a pa bon ditou. Se yon bann vòlè k’ap fè lalwa. Si ou ta renmen jwenn gaz a chak fwa, fòk ou siyen yon kontra avèk chèf bann nan. Menm minis lan dwe antre an kontak avèk pil move moun sa yo pou debloke rout yo. Chèf gang ki pi popilè a rele Barbecue. Li se yonn nan moun ki vle ke tout klarifikasyon kapab fèt sou asasina prezidan Jovenel. Lè n’ap gade sitiyasyon peyi a nan moman sa, nou dwe dekonseye vwayaj pou ale Ayiti. Frans vle vini nan mwa Mas. Nou gen yon ti tan ankò pou n’ gade nan jou k’ap vini yo.
 • Twa nouvo timoun yo bye entegre yo depi nan premye jou a epi tout timoun yo te byen akeyi yo. Tout sa te byen pase.
 • Pa entèmedyè Bòs Raymond, nou pral resevwa yon òf pou nou repare tèt kay la ki an tòl ak pati yo ki an beton nan Sen Jozèf.
 • Sam kite òfelina a.
 • Bernardo pa pran travay li oserye. Malgré anpil avètisman, nou revoke l’. Olès ap chèche yon ranplasan, se pito yon fanm.
 • Lasante Man Antonio ap degrade epi travay li rete ap tann. Aprè yon diskisyon sou bagay sa, li te bay demisyon l’.
 • Ti Lou te vini travay kòm ouvriye pandan kèk tan. Li ta renmen resevwa menm salè a, men pou yon travay demi jounen. Kòm se konsa, Olès p’ap ka aksepte l’. Li menm tou li demisyone.
 • Dieunise te akouche, li fè yon ti gason. Ni li menm ak bebe a yo anfòm.