Skip directly to content

09/09/2019

 

04 09 2019 Messenger Olès

Sa se ekip Mr Beni konn soutni-an. Ronaldo ak Robenson se jwè ekip la. Li te rive nan final. Li chanpyon dimanch la.

 

01 09 2019 Messenger Olès

Bos Raphi komanse enstale tiyo pou vini dlo nan basen-an. Lap kontinye nan senmenn lan. Mwen deja bay bos Tido kob pou kouveti yo. Li banm randevou pou vin monte tout le 16 septanm.

 

28 08 2019 Messenger Olès

Monsly ale maten-an. Lap retoune le 6 septanm. Li fini ak Travay Sentan. Mwen te remake kek ti bagay poul korije. Se sa lel retoune lap fe sa. Li pa fe fenèt dèyè yo sanblab ak desen devan yo.

 

25 08 2019 Messenger Olès

 

Frijidè nou gen nan refektwa, li anpan depi kek ane. Nou depanse bon ti kob pou reparel, li pa janm bon. Mwen jwenn yon moun ki ala rechèch pou konseve bagay glase. Li ban mwen 7 500 goud pou li. Map mete kob la nan kabrit pou gadinaj.

 

24 08 2019 Messenger Olès

Rezilta ekzamen pou elèv filo yo sòti. Ekol pè bay 100% bon. Pè a te gen 27 elèv ki te patisipe.

 

22 08 2019 Messenger Olès

Se jodi-a yo tant Modeline vini chèchel. Li pwal viv kay yon tant ak grann li. Li pwal kontinye lekol potopwens. Yo abite Titanyen. Pa lwen ak mache-a. Mwen bay yon ti fre pou li.

 

16 08 2019 Messenger Olès

Ok pou enfomasyon pe Hoet. Manno te konseye nou tou de lekol sa. Se tout frè yo li pat ko jwenn ki fem pat ko diw sa. Gen posi blite pou moun ki pa gentan antre nan mwa septanm . Ap gen yon sesyon kap komanse an janvye. Konsa si nou chwazi janvye, nap gen plis tan pou nou planifye.

 

16 08 2019 Messenger Olès

mwen te envite nan yon rankont fèmti yon kan dete lekol pè-a te oganize jodi-a. Josué te pwofesè.