Skip directly to content

14 11 2022

26 10 2022 What’s App Olès

Pliske pwoblèm peyi-a toujou pa amelyore pou bank yo fonksyone. Mwen toujou gen dèt pou mwa out ak septanm pou Maçon ak William. Maçon pa gen mwayen pou pretem ankò paske aktivitel bloke. Li paka chèche materyo, ni vann. Mw panse yon bagay wa dim saw panse.Mwen tap prete nan kòb kont FONKOZE a. Epi mw tap toujou kite montan dèt la nan montan nou gen nan Unibank.

21 10 2022 What’s App Olès

Nou te kòmanse plante di ri ak pwa kongo premye semèn mwa Out. Jaden-an pwal gen 3 mwa. Nou poko ka kòmanse sakle koz twòp lapli sa fè anpil pwa mouri. Fòk nou ta jwenn 8 jou San lapli pou nou ta kòmanse ak saklaj.

18 10 2022 What’s App Olès

Mwen fè yon ti reyinyon ak mesye dam Gonayiv yo. Malgre mw te deja enfòme yo de pwoblèm lan. Yo kanmenm tris. Daprè jan yo pale, yo tout gen dout pou admi nan 2ème ane. Se sak fè yo panse si tout fwa yo pa ta admi. Kòm konjonkti peyi-a koz ouvèti lekòl la bloke.Yo di yap priye pou bondye ta fèw jwenn kichòy nan rechèch kap yo.

11 10 2022 What’s App Olès

Finalman mwen te jwenn chans lekòl Frito a te asèpte pran Mayson pou nou. Konsa yo 3 ap nan menm lekòl.