Skip directly to content

14/08/2019

 

09 08 2019 Messenger Olès

Gen kek paran ki mande pou kèk ti moun al pase 8 jou vakans ak yo. Tankou: Maudelet, Jeandelet, Robenson, Westendjie, les 3 frères Emmanuel. Jeandeline ak Roseberline tap ladan tou, Junior ap travay ak yo padan tout vakans lan ki fè m pap kite yo ale.

Jeandelet ale jodi-a ak yon tant li. Lot yo pwale lendi dye vle. Mwen te mande pè Dessalines chans pou Robenson. Li asepte reprann li pou nou.

 

08 08 2019 Messenger Olès

Mwen tap chèche enfomasyon pou Anderson. E.P.G. se ecole proffetionelle des Gonaives. Yo pran moun ki fè filo ak reto. Yo kapab konsidere ka Anderson nan. Men fok li te fe 9e. Konsa li pran profesyon-an, ak kontinye lekol tou. Nan ka sa, Anderson mande si nou ka enskril poul ta gen papye 9e lan pou lot ane. Gen plizye lot bagay yo ka aprann nan ekol sa. Map cheche konnen tout sa yo ka aprann ladanl. Olye de potopwens. Gonayiv ap pi bon pou nou.

 

30 07 2019 Messenger Olès

Nou lavil jodi-a. Pou cheche lajan ak pou fe pwovizyon. Ronal ki ak nou jodi-a

 

29 07 2019 Nan telefòn avèk Olès


 • Tout moun anfòm. Maudeline toujou pa fin byen jan nou ta vle a.
 • Pi gran y opa nui. Mwen toujou ba yo ti travay pou yo fè.
 • Enstriksyon ki te bay pou jèn nan kay Sen Franswa yo pou yo mete sou papye kapasite yo ansanm ak tout sa yo kapab fè pa t’ fin akonplipou kèk nan yo. Nou te pwopoze yo yon dat limit ki se 10 daout. 
 • Maudeline pral vizite matant li lavil. L’ap tou pwofite fè kèk egzamen. Men tou, li toujou ap plede endispoze chak fwa.
 • Yvette ap rete pou yon lane ankò nan òfelina a, men olye li ale lekòl, n’ap fè l’ suiv yon kou kizin, boulanjri oubyen kouti.
 • Frans ap voye nan jou k’ap vini yo la 12 500 dola. Se lajan pou mwa daout la, rès kòb ke bòs jan dwe resevwa ankò, ak lajan pou enskripsyon lekòl, ak yon ti kòb pou fini resèvwa a. 
 • Monsley fini ak ankadreman pou baraj la nan pati anba kay la. Li gen pou l’ kòmanse fenèt anba yo.
 • Nòmalman tout bagay ap prè nan fen mwa daout. Travay li an sanble li byen fèt.
 • Jaden an resi reyisi ane sa apre plizyè ane pase,
 • Nou te charite 6,5 ekta tè, n’ap rive charite nan 7,5. Pandan n’ap sekle, simen oubyen plante pwa kongo, pistach ni diri tou.
 • Teren lwayaj nan Ti mango a pi bon ke lòt la, epi si gen yon ti lapli ki tonbe, Frans gen pou l’ sezi lè li vini.
 • Nouvo manman bèf la, ak nouvo kabrit yo byen.
 • Depi apre lanmò notè nou an, papye yo toujou nan biwo li. Pouvwa pèp la bloke nèt jiskaske yon nouvo notè vin enstale pou debloke tout bagay.
 • Twa medanm yo ki gen pou yo antre nan etid siperyè yo, yo dwe enskri kounya.
 • IBESR te resevwa evalyasyon nou an. Nan kòmansman, nou te nou nan koulè « jon » men kounya Sen Franswa vin nan koulè « vè » kounya. Sen Joseph toujou nan koulè « jon » nan paske twalèt yo pa pwòp, epi lakizin na twò piti pou tout timoun sa yo.
 • Enstalasyon dlo a ap fonksyone byen byen epi nou konnen kijan ni kilè pou filtè yo chanje.
 • Pi a toujou bay chak jou 1.600 lit dlo.

 Enstalasyon kouran an toujou ap fonksyone san pwoblèm.

 

26 07 2019 Messenger Olès

Mwen vann 14 dwoum a 1000 goud. = 14 000 goud. Mw achte 2 femel kabrit ( jèn fam). Gen kob pou youn ankò. Sim jwenn vann anko. Map achte plis toujou.

 

25 07 2019 Messenger Olès

Nou kontinye travay plantasyon yo ankò jodi-a, ni ak demen tou. Nou gen 45 ouvriye jodi-a. Nou komanse plante diri tou. Lot bagay. Mwen te resevwa vizit 4 belge ki se zanmi Lisette( Ansyen majistra ) yo te kontan wè anpil bon travay nou reyalize. Yo gen jen ki fini ak inivèsite, ki vle travay nan sosyal. Yo mandem esken ka resevwa yo, pou vin travay benevola.

 

24 07 2019 Messenger Olès

Nou gen gwo lapli yè. Mwen pwofite pou komanse plante pwa kongo ak pistach. Nou gen 31 ouvriye kap travay.

Gen yon reyinyon nan byen net sosyali Gonayiv Jodi-a . Mw rete pou kodone travay la. Mwen voye Junior nan plas mwen.

 

23 07 2019 Messenger Olès

Monsly fin fe tout ankadreman galri yo. Li komanse fèmen ankadreman yo.

 

21 07 2019 Messenger Olès

Mw lopital ak Maudeline. Li tonbe maten-an. Li gen gwo blesi nan yon dwet ak nan tet. Li nan men doktè pou koud blesi yo.

 

16 07 2019 Messenger Olès

Se yon jen gazel ( fanm ) mwen apen achte. Li koute 6 600 dol. 33 000 goud. Se ak lajan tiyo fè yo mwen te vann. Nou gen lajan anko pou achte yon lot.

 

13 07 2019 Messenger Olès

Medam yo fin konpoze depi yè. Yo di gen 3 matyè yo pap fe gwo pwen. Se matematik, chimi al anglè. Nap tann rezilta yo.

 

13 07 2019 Messenger Olès

Bos Jean vini travay depi lendi pou fini ak fenet yo. Lel fini ak fenet ak tet eskalye-a. Kontral ap fini net nan Sentan. Nou gen ti bans ki rete pou fini ak li.

 

10 07 2019 Messenger Olès

Yè nou jwenn yon ti lapli. Apre plis pase 22 jou. Konsa nou pwofite komanse plante nan lakou-a. Mayi ak pwa kongo.

 

07 07 2019 Messenger Olès

Taptap la gen ti pwoblem depi kek jou. Se ak bis la nou fè livrezon dlo. Yè Ronaldo sot fè livrezon, li bay Wilken kondwi e Wilken poko aprann. Li antre nan pye mango nan lakou-a. Konsa bis la pran gwo chok. Mwen tal nan yon fineray. Lem vini mwen sezi. Erezman timoun piti yo pat pre. Kounya bos yo ap reparel pou mwen.

 

06 07 2019 Messenger Olès

Nou preske fin resevwa bilten rezilta fen dane ti moun nou yo. Gen plizye lot anko ki deyò nan lekol pè a.

 

04 07 2019 Messenger Olès

Nou gonagiv pou cheche lajan ak pwovizyon. Wilner ki ak mwen. Se toujou Renel nou pwan.

 

03 07 2019 Messenger Olès

Nou komanse resevwa bilten denye kontwol pou ane-a. Map gentan baw rezilta yo. Gen movez nouvel pou Sam ak Jeandelet. Yo deyò lekol la. Sam se pou konpotman nou konn diskite yo. Jeandelet se pou mank respè pou dirijan yo nan lekol la.

 

29 06 2019 Messenger Olès

Mesye dam yo fin fè let Mme ak Mr Henry-a kopi let la pa disponib kounya. Map voyel pou pi ta. Mwen te lil, li gen kek feblès mwen te konseye yo korije.