Skip directly to content

16/10/2017

Messenger Olès
10/10/2017
Mwen apen fini nan yon reyinyon pou ti moun apre midi yo. Se Linda ak Mme Roseline mandem pou salyew.
 
Messenger Olès
08/10/2017
Elektrisite nou kontinye ap fonksyone nomal. Nou preske bon, nap swiv toujou jodi-a. Ma enfomew. Bon dimanch.
 
Messenger Olès
07/10/2017
Nou te ranpli yo dlo depi ye, men pat gen soley nan la-a. Maten-an ve 10 ze mw we envete-a pat demare. Mwen Off li pou yon segond tou swit
mw On li. Lap mache depi le sa jis kounya san pwoblem. Map swiv li toujou. Ma enfomew. Mwen tap eseye depi maten voye yon ti video pouw te we fonksyonman envete-a ak ti kare-a. Yo poko vle ale. Map kontinye toujou.
 
Messenger Olès
06/10/2017
Gen Yvette, Osnel ak Gedeline yo gen fyev ak grip. Yo pat ale lekol maten. Mw ba yo medikaman. Gedeline preske bon.
 
Messenger Olès
04/10/2017
Lekol pat fonksyone lendi ak madi. Paske moun yo tap manifeste pou mande. Dlo, elektrisite ak wout. Te gen anpil vyolans. Erezman pa moun mouri. Lapolis te tire anpil gaz. Tout elev, pwofese, pe Desalines. Tout pran gaz.
 
Messenger Olès
30/09/2017
Mw te Gonayiv ye ak jeandelet nan byennet sosyal. Pou kesyon renouvelman pemi-an. Yo kesyom sou fonksyonman Ofelina. Ni Jeandelet tou. Mw gen 2 enfomasyon poum voye pou yo. Apre pou yo antre potopwens pou regle sa. Kouran toujou bay menm pwoblem. Nou te gen anpil lapli depi siklon Irma chak jou. Sa anpechen sakle jaden. Jodi-a 2eme jou li pa tonbe. Avan ye, pandan lapli ap tonbe, mwen remake yon kote nan enstalasyon, dlo lapli-a koule. Mw fe bos Jean fe yon ti reparasyon. Dlo-a soti nan tiyo ki pote tout fil ki soti nan pano soley yo. Li koule nan mi andan. Map voye foto. Dlo-a pa twop anpil, men chak jou kelke gout koule antre nan kab nwa ki nan mi-an.
 
Messenger Olès
27/09/2017
Se lendi-a bos Jean koule beton twati kay la. Mwen bay fe pot la. Mw voye devi-a ak 2 lot foto pou ou. Se demen mwen pwale Gonayiv pou pwovizyon. Mwen gen yon rankont tou nan byennet sosyal nan bi pou yo fe renouvelman oyorizasyon de fonksyonman nou. Yo mandem vini ak yon ti moun. Se Jeandelet kap avem.
 
Messenger Olès
21/09/2017
Gen siklon ki menase pou jodi-a ak demen sa fe bos yo pa travay jodi-a. Kay la fin simate ate. Chapant twati-a fin fet. Rete pou feraye, apre poun koule beton twati-a.
Map enfomew tou Rosela gen pou al abite potopwens. Se denye mwa lap travay ak nou. Nou jwenn yon moun pou ranplasel. Se manman Dieujuste Desalant ki te travay ak nou .
 
Messenger Olès
16/09/2017
Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a.
w voye kek foto. Blok fin yo monte. Kounya bos chapant ap travay pou prepare twti an beton. Bos Jan ap koule beton ate-a Lendl pandan lot bos yo ap travay poun koule twati-an nan senmenn lendi-a.
Fom diw klostra la tou, yap monte yo senmenn lendi tou. Demen bos pou fe pot la ap vini pou pran mezi ak pou dim konbyen kob pot la ap koute. Eske nap fe bos elektrisyen-an tou prepare pou elektrifye kay la?
 
Messenger Olès
12/09/2017
Se ye lendi-a, lekol la ouvri pou yo. Inifom yo chanje tou. Mw deja achte, yo nan kouti. Le yo pare ma revoye pou ou a linifom.
Sevre sa koute nou plis. Sanble yo gen ekzijans leta pou tout menm inifom. Paske leta finanse yon bon pati nan lekol mè yo.
 
Messenger Olès
10/09/2017
From diw Enelson tre feb. Me-a te pote vitamin ak remed pou vè pou li. Li gen yon defomasyon nan 2 janm li yo.
 
Messenger Olès
09/09/2017
Yeswa te gen anpil la pli ak gwo van. Mw te dekonekte kab rwouj jan nou te di. Pa gen pwoblem. Pa gen lapli ni van maten-an. Gouvenman anonse, pou tout aktivite reprann jodi-a, sa vle di. Ayiti o de danje ak Irma. Mw deja rekonekte kab la. Batri yo ap chaje.
Nomalman, gouvenman bay yon bilan pasyel sou pasaj Irma nan peyi-a. Se 5 depatman li vreman touche. Pa gen moun ki mouri. Se nodès ki pi touche, li gen plis moun ki nan abri pwovizwa. Selman twonson wout. Ench Tomasik ki koupe ak twonson wout Ench Kap anpasan pa Piyon ki koupe tou. Pon ou di-a li pa koupe dapre enfomasyon mwen jwenn. Lekol la te femen depi mekredi. Lap reouve lendi. Nou gen yon ti soley jodi-a.
 
Messenger Olès
08/09/2017
Jan map tande nouvel meteo la, jan yo di bagay la ka ye pita. Mwen gen anpil pe pou pano soley yo, swit a gwo tanpet van aswe-a.Mw panse aswe-a ta koupe koran ni nan Sen Franswa ni sen Jozef. Saw panse?
Dlo-a chita anba pano yo e li pa ale two vit. Li ka monte. Nap swiv, si lapli kontinye pi fo nap fe.sa aswe.