Skip directly to content

17 05 2022

11 05 2022 What’s App Yanskian

Okap tout bagay ap byen fonksyone. Men nan Pòtoprens jiska prezan gen moun k'ap dòmi sou Plas piblik oubyen ki ale an pwoven paske bandi anvayi zòn yo. Menn nan zòn bò Lakay mwen se gwo pwoblèm, deja gen 2 semèn lekòl pa ka ouvri, petèt yo ka pran chans ouvri pou rès semèn nan.

08 05 2022 What’s App Olès

Jodi-a se fèt Sen patron nou. Archange Michel.

02 05 2022 What’s App Olès

Mwen sou dezyèm komyon sab. Erezman mwen te gentan peye a lavans. Sab la gentan pi chè. Non sèlman pa gen sab gaz la vin pi chè.

28 04 2022 What’s App Olès

Lajan se 106.90 goud pou yon dola US. Nou 4600 us total 491 740 goud. Pri tout materyo yo monte. Se travay defèt ansyen twati-a ki pou fèt avan. Bòs Raymond malad. Se demen dye vle lap voye yon lòt bòs pou mw. Gen pwoblèm sab tou se Senrafayèl yo jwenn bon sab. Mw peye deja. Map tann.Nouvo pri pou yon kamyon sab la se 15000 goud. Mwen poko gen pri pou bouwèt gravye a.