Skip directly to content

18/11/2019

 

18 11 2019 Dyalòg nan telefòn avèk Olès

  • Tout moun anfòm. Papi Olès, Sam, Wilken ak Islande sot fete fèt yo. Ilianette se jodi a l’ap fete.
  • Lekòl yo fèmen ankò depi de semèn akoz ensekirite ki gen nan peyi a.
  • Olès te voye devi pour atè a ak fenèt yo nan Sent-Àn. Petèt ke devi pou pòt anndan yo ap vini pa twò lontan la.
  • Se pa yon bagay ki fasil retire lajan labank. Lajan kach li endispansab men li ra.
  • Olès toujou pale chak jou avèk twa medam yo ki lakay pè Jan Hoet pandan w’ap kontinye etid yo nan Pòtoprens.
  • Jadin mayi ak pistach la byen reyisi. Men pou pwa kongo a ak diri yo fòk lapli ta tonbe byen vit. Dezyèm pati nan seklaj zèb yo prèske fini. Si lapli ta tonbe nou kapab pale de yon sezon reyisi,
  • Trazyèm kochon an bay yon pòte ki gen sis ti kochon.
  • Nou vin gen antou 18 ti kochon vivan pou twa manman kochon yo.
  • Yo chwazi nouvo notè a, men li poko vini. Dosye sou ak notarye kontinye ap pran plis tan.
  • Twa jèn ki kite nou yo te resevwa yo chak 1.000 dola us demaraj yo a. Lajan sa sou yon kont-an-bank. Ivette te resevwa yon tyè nan lajan yo te pwomèt li a. Lè li kòmanse suiv kou li chwazi yo l’ap jwenn rès la. De lòt moun yo te jwenn kòb pa yo a on sèl kou.

 

17 11 2019 Messenger Olès

Mwen te achte robinè yo pou basen yo. Bos Raphi ap vin monte yo jodi-a. Gen lot kalite va n ki kap vise ,nou bezwen pou tiyo vidanj yo. Pou nou ranplase bouchon kap yo. Nou poko ka jwenn yo. Se potopwens map voye dèye yo.

 

09 11 2019 Messenger Olès

Gen 2 nan kochon yon ki fè pitit. Youn te 10. 4 mouri lè yo fek fèt. Lot la te fè 7 youn mouri. Nou gen 12 la. Lot la preske fe pitit.

 

03 11 2019 Messenger Olès

Aprem te fin peye men dev ak retire kob mw te peye 10 galon gas ak 3 sak siman nan rezev ou te ban mwen-an. Mwen te bay bos Tido yon ti avans devi li ba nou. Konsa li remet mwen kouveti pi-a. Bos Jean ap vin montel madi ou mekredi.

 

30 10 2019 Messenger Olès

Nou rekolte pistach. Sete yon esè. Li pa mal. Lane pwochèn si dye vle nap plante plis.

 

25 10 2019 Messenger Olès

Madan Nicole te ekri Nerlan. Pou felisite yo 3 ki pwal nan klas siperyè. Mwen sot kominike ak pè Hoet. Li ba mwen men enfomasyon yo. Plis yo vini pivit lap pi bon. Le yo rive, yap cheche wèl pou ede yo.

 

23 10 2019 Messenger Olès

Medam yo te vini dimanch la. Konsa yap prepare pou ale ansanm osi vit ke posib. Ma enfomew jou yo ale.

 

20 10 2019 Messenger Olès

Nou kontan bondye te mennen nou ayiti anbyen e retoune jwenn fanmiy nou anbyen. Nou di mesi bondye ki te pwoteje nou ayiti e nan tout vwayaj yo. Bòn fèt retou ak fanmiy lan. Anpil bizou pou yo.