Skip directly to content

20/11/2017

Messenger Olès

09/11/2017

Bos Jean te gen lot travay, se lendi-a li rekomanse travay nan kay ponp poukrepi randi. Pot la deja pare. Ni fe foje yo tou map pran yo demen.Se seten kay ponp ap fini net lendi ou madi.

 

Messenger Olès

31/10/2017

Gen lot pwoblem Ki anpeche machin ko'payi-a rive nan Ofelina. Paske te gen gwo manifestasyon nan tout bouk la, pou mande leta kouran, rwout ak dlo potab. Yo koupe wout sa fe machin paka sikile. Map kenbe kontak ak yo pou yon lot vwayaj si lap posib. Si yo pap vini. Nap toujou planifye pou fen dane-a ak premye konpayi-a.

 

Messenger Olès

30/10/201

Gen yon konpayi foraj pwi ki soti Sendomeng kap fouye pwi senmichel. Mw te pale ak enjenye-a. Li te mandem 6000 USD. Nou antann pou 5000. Lap pase nan ofelina demen.

Map diskite sa ak engenye-a. Li te di mwen, li dako pou 5 000 lan paskel deja nan komin lan. Si li deja ale poul retoune, se 6000. Map pi renmen se yo ki fouyel pou nou. Paske kondisyon se bay dlo ki pap janm fini.

Mwen sot rele Parnel, paske li gen yon ti responsablite nan prezans konpayi a nan komin lan. Li di mwen, yo fouye deja 3. Menm le yo jwenn dlo. Yap kontinye jis yo jwenn nap kap bay dlo nan moman lapli ni nan sechres.

Mwen esplike enjenye-a enkyetid nou. Paske nou fe eksperyans deja ak yon konpayi ki se yon echek. Li bay garanti. Yap fouyel jis yo jwenn dlo nomal. Menm si nou ta vini nan 5 an, nenpot moman. Nap jwenn dlo nomal.