Skip directly to content

2023 03 07

07 03 2023 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Isit la tout moun anfòm. Gen kèk nan timoun yo ki te gen pwoblèm sou po kò yo men nou genyen medikaman apwopriye pou sa. Timoun ki te malad sou po yo se Judeline, Mirlanda, Manoucheca ak Islande. Se te yon pakèt ti bouton ki grete anpil. Yo tou le kat te pèdi yon jou lekòl.
 • Sitiyasyon an nan peyi a toujou pa bon. Tout wout pou ale nan Pòtoprens bloke, epi pyès moun paka rive laba san li pa pase pa Plato Santral. Menm moun k’ap soti nan Gonayiv ak Sen-Mak oblije retounen pou yo pase pa Sen-michèl.
 • Nan Sen-Michèl nou konn tande kèk fwa tire, epi tou gen moun ki konn viktim. Nou kapab di se kèk bandi ki vle pwofite sitiyasyon grav moman an.
 • Asanble jeneral la pa bay anyen menm se desepsyon sèlman. Se sèlman yon entèvasyon entènasyonal ki te kapab pote yon solisyon. Sanble ke Kanada gen entansyon pou bloke piyaj k’ap fèt sou lanmè a. Lapolis menm ap eseye pou yo pran kontwòl peyi a.
 • Jiskaprezan nou poko kapab enpòte materyo pou konstriksyon yo (pou renouvèlman Sen Jozèf la). Olès ap eseye konnen si rimè ki fè konnen genyen  materyo yo nan Okap la fonde, Frans ap voye lajan pou sa.
 • Yanskian fini avèk travay pentire ak vèni pou pòt yo. Tout pòt yo ak tout chanbrann yo repare. Rete sèlman pòt douch yo, ak PVC yo ki pou ranplase menm jan tankou kanalizasyon an ak robinè yo ki pou repare.
 • Yanskian te sinyale pou salon an tou pou li repare ak tout kousen yo.
 • Tout kabann ak matla pou Sen Jozèf yo te achte deja.
 • Sistèm pou trètman dlo a toujou ap fonksyone, men manbràn yo pa ka pwodui anpil dlo, se yonn nan rezon ki fè nou pa kapab vann dlo nan moman an. Olès ap ransenye pou li achte lòt manbràn nan Sen-Domeng  paske yo mwen chè laba a.
 • Pi a vin pa gen dlo ditou. Nou jwenn dlo nan dlo leta twa fwa pa semèn. Basen an nan Sent-An toujou plen. N’ap toujou tire dlo yon fwa pa semèn depi nou jwenn pyès pou jeneratris la. Pyès k’ap pèmèt nou repare jeneratris la nan rout. Olès ap enfòme nou yon fwa li repare.
 • Pano solèy yo toujou netwaye chak fwa. Nou chaje batri yo chak maten avan midi pou nou itilize kouran nan aprè midi. Batri nimewo 8 la toujou ap bay pwoblèm. Nou pa kapab jwenn yon batri nan menm modèl sa an Ayiti.
 • Tout egzamen ki te fèt apre vakans Nowèl yo fini. Gen kèk nan kanè yo ki pa gen bèl mwayèn. Yanskian ak Junior ap fè tout sa yo kapab pou nou kapab rezoud pwoblèm sa. Sanble ke gen nan timoun yo ki twomatize ak tansyon sa k’ap renye nan bouk la.
 • Nan moman an la genyen anpil plas, paske anpil nan jèn yo kite òfelina a depi nan mwa Janvye. Gen nan yo ki fini etid yo. Olès te jwenn kèk demand pou antre timoun : se yon ti gason 5 kan ak yon tifi 3 zan.
 • Nou esplike ak tout fanmiy yo ke yo pa gen dwa vin chèche a chak fwa sa fè yo plezi yon timoun ke yo te deja konfye nou, menm si se pou yon ti kout moman.
 • Yanskian mande yon nouvo laptòp. Men nou poko kapab voye machandiz, li pral chèche achte yonn an Ayiti.
 • Prèske tout timoun ki kite nou yo genyen nouvèl ki pozitif. Gen nan yo ki kontinye etid yo avèk lajan ke yo te resevwa lè yo t’ap soti nan òfelina a. se menm bagay la pou Ronaldo ak Ilianette.
 • Jeandelet te pati san li pa kite tras pandan anpil mwa. Li te vin fè yon ti parèt, Olès pa vle repran l’ ankò. Li gentan majè.
 • Nou te santi byen fò isit la tranbleman tè a ki te pase sa gen kèk semèn. Kèk nan pòt yo nan Sen Franswa pa fin byen fèmen.
 • Tout jaden yo vrèman sèk.