Skip directly to content

2023 08 07

05 08 2023 What’s App Olès

Yè lè niu te rive Piyon mwen pat gentan enfòme nou. Pasaj nou te bon. Sa te pèmèt pwosesis la ale menm pi vit ke nou te  panse. E byen pase. Ricardo deja nan wout pou al chèche yo. Se Calèb ki te rete ak li.

01 08 2023 What’s App Olès

Mwen pa ka ale lakay jodi-a. Koz wout la, kote mòn Kabrit bandi prèke okipel chak jou. Map vye depi yo bay pasaj poum ale

27 07 2023 What’s App Yanskian

Bòn fèt Osjosma. Bòn fèt Papi Frans ak Papi Olès. Bòn fèt ak tout moun ki kontribye pou Osjosma sa li ye jodia. 17 tan pa 17 jou, n'ap kontinye travay. Joyeux anniversaire.

20 07 2023 What’s App Yanskian

Bonjou ekip la men rezilta tout elèv yo, sèl Jeff ki poko genyen paske li te rate egzamen li yo. genyen reyinyon ki pou fèt pou jere ka sa, n'ap tann retou Papi Olès.

14 07 2023 What’s App Olès

Pou Jaden an, pwa kongo yo ak diri a kòmanse leve. Men se Yon sèl lapli nou jwenn depi apre plante a. Nou espere jwenn plis lapli.

14 07 2023 What’s App Yanskian

Timoun yo ap pwofite vakans yo, menm si yo poko pran kanè. Menm jan tankou gade sinema, sote kòd, fè desen pou marenn parenn yo se Yonn nan pi bon moman distraksyon.

14 07 2023 What’s App Yanskian

Semèn sa tout timoun fin konpoze. Yo di ak kè kontan ke yo byen konpoze, men se rezilta yo k'ap pwouve sa. le 20 nan mwa sa tout timoun ap gen kanè.

19 06 2023 What’s App Olès

Se kounya tè yo te jwenn twóp lapli. Se kounya yo ka laboure paske gen kèk jou lapli pa tonbe. Mwen an kontak pou laboure pou nou nan senmenn sa. Map mande Yanskian fè foto lè yo kòmanse.

19 06 2023 What’s App Olès

Bonswa chak manm ekip la. Jan mwen te anonse nou deja, mwen te antre Sendomeng depi dimanch swa pou operasyon nan zyem yo. Yè mwen wè doktè-a, mwen fè tout ekzamen nan zye yo. Doktè-a mandem fè yon evalyasyon Kadyoloji mwen pa gentan jwenn rezilta poum te opere demen, nan yon zye. Nan 15 jou li tap fè dezyèm la nan lòt zye-a. Paskem pa gentan gen rezilta. Mwen oblije tann lòt mèkredi paske se jou mèkredi li vini. Ma enfòme nou ankò.