Skip directly to content

23 01 2024

23 01 2024 dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout timoun yo byen. Genyen yonn nan moun k’ap travay yo ki malad depi plis ke yon mwa. Olès te bezwen yon trètman pou yonn nan je li yo, men li te oblije repòte randevou a paske sitiyasyon an nan peyi a vin pi dejere toujou.
 • Man Olès ak Yanskian yo menm tou yo esplike kòman yo ye.
 • Sitiyasyon an nan peyi a vin pi mal de jou an jou. Kidnapin nan ap miltipliye. Nan Sen Michèl li difisil pou deplase. Nan chak zòn yo, revòlte yo ap atake bandi yo, ni otorite lokal yo tou.
 • Nan sa konsène kat timoun yo ki pa ale lekòl yo, Berlandine se li ki pi fò. Se sa Yanskian ak Junior konstate. Sondy travay byen li menm tou. Jean-Ebel ak Wilkervins yo menm yo enpe dèyè toujou.
 • Nou poko jwenn kanè pou egzamen Nwèl la. Men nou konnen ke Judeline fè mwayèn 5 epi Islande mwayèn 6 ak Jef mwayèn 4. Nòmalman nou dwe resevwa tout kanè yo vandredi pwochen.
 • Olès poko peye lekòl yo. Li mande m’ pou m’ ka fè transfè lajan pou sa.
 • Rekòt pwa kongo a pral kòmanse pa twò lwen la. Se byen, paske nan mache a li koute chè anpil.
 • Nan mwa Mas ak Avril, fòk nou kòmanse ap panse pou pwochen sezon agrikòl la.
 • Pou kounye a nou gen 7 chen, pi devan l’ap 9. Te gen yon tan pandan plizyè ane nou te genyen yon bon kantite. Aprè nou te vin pa genyen pandan yon bon bout tan. Men ensekirite a te oblije nou, pou nou genyen kèk grenn ankò. Se nan manje sitou y’ap koute chè. Paske yo manje tankou bèf.
 • Nou poko genyen pandri pou chanm yo nan Sen Jozèf. Nou espere ke kondisyon transpò yo pèmèt nou jwenn materyo yo nan yon ti tan ki pa two lwen.
 • Pòt yo nan Sent-Àn gen pou yo monte. Fòs pèdi a gen pou l’ fouye epi twalèt ak douch yo gen pou yo enstale. Apre sa Yanskian ap kapab al abite nan premye etaj la, konsa batiman an ap plis pwoteje.
 • Olès mande pou nou ta enstale yon kloti nan tout espas kote nou abite a.
 • N’ap antre yon nouvo branch tiyo ki pral bay plis dlo ke jan li te konn koule déjà.
 • Tout medikaman nou te genyen yo fini. Doktè Manno pi jèn gason Olès la, ap prepare yon lis de tout sa ke n’ap gen bezwen.
 • Yo pwopoze nou yon machin dezyèm men pou 30.000 dola us. Yonn ki tou nèf ap koute twa fwa plis. Malerezman nou pa gen bidjè pou nou ta achte li.
 • Depi ta gen posiblite pou voye machandiz, Olès ta renmen pou nou ta voye yon kabann lopital pou enfimri a.
 • Yonn nan ponp pou rale dlo nou konn itilize pa twò souvan ap bay ratman. Nou pral jere sa.