Skip directly to content

25 04 2023

16 04 2023 What’s App Olès

Mwen lakay kounya. Mwen te rete  Potopwens pou yon jou. Mwen pat gen mwayen Sendomeng, poum te achte sa nou tap bezwen pou pi bon fonksyonman dlo a. William pretem kòb nou achte yon gwo manbran, 2 chabon, 2 filtè ak 4 galon anti askalin. Nan senmenn nan teknisyen an ap vini pou travay pou nou. Depi tout bagay byen.  Nap rekòmanse vann dlo.

30 03 2023 What’s App Olès

Bòn nouvèl. Kounya Nerlande ekrim pou di doktè-a ap ekzeyate Judeline jodi-a poum vin chèchel. Map degaje pou al chèchel.Judeline pi bon. Li pa gen dwa manje, manje ki gen sèl nan moman yo.Li gen anpil medikaman lap kontinye pwan. Te gen yon pwoblèm nan ren ki koz pipi li te san ak pwoteyin. Koun pipi pi nòmal.

27 03 2023 What’s App Olès

Medikaman yo kòmanse fè bon efè pou Judeline. Li komanse dezanfle, yèswa li byen dòmi.

25 03 2023 What’s App Olès

Finalman Judeline ospitalize. Doktè-a bay refè ekzamen yo. Gen 2 ki te fèl yèswa Emogram ak sèl yap jwenn rezilta jodi-a. Yo te wè li gen dlo nan poumon . Li kòmanse pran medikan pou pwoblèm sa. Nou te kite Ench yèswa byen ta. Nerlande te ale ak nou. Se li ki rete ak li ki responsab pou tout sa Doktè yo ap bezwen.

24 03 2023 What’s App Olès

Judeline te gen gwo pwoblèm pou respire nou te oblije ale nan yon lòt lopital. Pa gen Oksijèn nan lopital yo. Doktè-a ba nou yon transfè pou nou ale Piyon ou byen Ench. Nap tann li jou pou nou ale. Fè priyè pou li pou rès nwit lan.

23 03 2023 What’s App Olès

Nou te ale lopital ak Judeline maten-an. Nap tann rezilta ekzamen yo. Li toujou poko bon.

21 03 2023 What’s App Olès

Judeline pa anfòm. Li gen maladi po, li anfle tou (gwo). Ricardo ap pwan swenl. Nap swiv poun wè avan nou ale lòt kote avè.

20 03 2023 What’s App Olès

Lòtre jou mwen te Okap. Mwen te eseye mande nan tout magazen nou konn achte seramik. Pat genyen. Gen ki fèmen. Gen youn tou pre kafou Lanmò. Yo te ba mwen nimewo. Mw te rele yè. Yo dim dim gen Seramik kap antre nan fen mwa sa. Mwen mande Beljemps poul pase pran yon pwofòma pou mwen. Depi nou jwenn seramik pap gen pwoblèm poul lòt materyo nan bezwen.