Skip directly to content

25 04 2024

10 04 2024 What’s App Olès

Islande, Manoucheca ak Mirlanda. Yap kominye nan dat 19 me kap vini la. Mwen konnen deja kèk frè nap gen pou fè pou yo chak. Mè yo kap responsab pou fè rad yo nan menm modèl. Se yo kap peye frè kap genyen pou sa.

09 04 2024 What’s App Yanskian

Nou pral kontinye travay pandan tout mwa sa yo ak vakans la, Yon fason pou nou mete tout timoun yo prè pou yo ale nan 2èm ane Kinder. Tout enskripsyon yo fèt pou yo ale nan lekòl Pè a. Men Jean Ebel ap bezwen ti preparasyon toujou pou Li vo klas la. Se menm bagay la tou pou Kervins. Gwo felisitasyon pou Berlandine ki deja reyisi tès evalyasyon an pou Li ale nan klas 2èm ane Kinder a. Li te ekri epi reponn tout kesyon evalyasyon yo. Yo toujou evalye tout timoun nan moman y'ap fè enskripsyon nan lekòl Pè a. Timidité fè Sondy pa reyisi tès pa Li a. Menm pale Li pa te vle pale. Se poutèt sa  Li an atant menm Jan ak Jean Ebel ni Kervins. Men travay nan Osjosma yo pral plis konsantre sou twa mesye sa yo, Yon fason pou yo ale nan 2èm ane Kinder menm jan tankou Berlandine. Pa nan 1e ane Kinder paske laj yo deja depase.

31 03 2024 What’s App Olès

Nou gen fèt nan òfelina jodi-a. William ki òganize poufè fèt la ak tout  pòv yo nan okazyon fèt pak la. Lap ba yo manje bwason ak yon ti anvlòp.

13 03 2024 What’s App Olès

Pwa kongo sèch. Nou prepare yon kantite pou nou konsome. Nou itilizel 4 fwa pa senmenn. Lòt jou yo se gwo pwa.