Skip directly to content

25/12/2017

 

Messenger Olès

25/12/2017

Jwaye nowèl papi Frans, manmi Frans ak tout pitit yo de tout ti moun yo, manmi Olës ak mw.

 

Messenger Olès

21/12/2017

Mw komanse ak 2 travay jodi-a. Pentire Sen Jozef ak repare salon sen Jozef.

 

Nan telefòn avèk Olès

18/12/2017

Sèlman fredi a ki on ti jan rèd, men tout timoun yo byen.

Dedwànman konntenè a te byen pase. Tout sa ki te nan lis la te byen rive, sof chèz ki te pou lekòl kay mè a : Olès te jwenn yon ventèn konsa, tandiske Frans te voye yon swasantèn.

Vakans lan deja kòmanse pou kèk nan timoun yo.

Se pa menm bagay la pou elèv yo ki nan 6èm ane (3èm segondè) ak Reto (6èm ak avan dènye klas segondè yo)

6 janvye, pi a ap kòmanse fouye. Se nan menm jou sa vizitè nou yo ap rive nan peyi a. Frans ap fè 25èm vwayaj li an Ayiti nan jou k’ap 6 janvye sa a, ansanm avèk yon ekip ki gen twa kolaboratè ladan ki se : Jef, Pierre ak Jaak. Entreprenè ki responsab pou fouye pi a, mande yon sòm lajan ki se 1.000 dola USD.

 Foraj kanal pou tiyo yo ki twouve l’ nan mitan de kay yo, ladan nou gen pou nou fè kanalizasyon an ap tou kòmanse nan menm jou sa.

7 janvye, nou gen pou nou fete nouvo ane a ansanm. Nan okazyon sa, n’ap tou tiye bèf nou te achte a depi nan sezon ete pase a.

 

Messenger Olès

16/12/2017

Mw apen sot rele konpayi foraj pi-a. Aparey la gen yon ti pwoblem. Li banm garanti, lap vini pou komanse fouye pou nou le 5 janvye. Mw panse lap bon, paske nap la le 6.

 

Messenger Olès

11/12/2017

Pe Gédéon apen sot relem. Kontene-a ap rive kay yo vendredi. Samdi maten yap ouvril. Isit tout moun anfom. Ti moun yo nan ekzamen 2em kontwol.

 

Messenger Olès

6/12/2017

Mw resevwa bilten preske pou tout ti moun yo. Jiskounya sel Ricardo ki pa gen mwayen.

 

Messenger Olès

2/12/2017

Nou te gen vizit byenet sosyal jedi-a ki te soti potopwens. Nan kad yon kanpay nasyonal pou evalye tout ofelina. Te yon long entevyou ak mw. Yo fe yon dosye pou chak ti moun yo. Yo te vreman kontan. Yo te mandem sa, mw bay yo nimewo telefon ou.

 

Messenger Olès

27/11/2017

Mwen te lavil samdi-a. Youn se magazen mwen tap achte pwovizyon. Lot la se yon recho 3 plas, mwen panse lap bon pou nou. Konsa nap fini ak achte chabon. Pri li se 12500 dola HT.ak bonbòn Kom nou gen bonbòn lap koute n 10 000 dol. Sil posib lew vini na tou achtel.

Ye se fet Kris wa. Fet kiwo yo tou. Apre mes la, kiwo yo te ale lasidras ak pe-a.