Skip directly to content

26 06 2019

 

26 06 2019 Messenger Olès

Bef la fè pitit maten-an. Yon ti gazèl (fanm)

 

26 06 2019 Messenger Olès

Jeandelet li te gen yon apsè nan pye. Pye-a a enfekte. Mis Merceda ki tap fe pansman pou li.

 

26 06 2019 Messenger Olès

Nou diskite tout bagay. Sete yon bel rankont ak 16 gran yo. Rankont lan te dire 2 ze tan. Mwen te retrase istwa Ofelina pou yo. Kote mwen ak ou soti, pou rive la ak yo jodi-a. Mwen dekouvri, 5 moun ki plis enplike nan koze madan Nicole. Se Ronald, Dieunise, Mina, Robenson ak Josué. Josué li se pou tradwi pou Ronald. Yo tout te vreman etone resevwa yon let konsa. Yo pat kwè nan nan tout pawol madan Nicole yo. Yo konsidere let la kom yon let negativ. Yo di, se yon manèv pou divizen youn ak lot. Jan mwen ak te panse tou. Aprè sa mwen te fe yon verifye livrè banke ak fich yo. Mwen esplike yo jan sa bawou ak mwen pwoblem. Yo deside yo menm, pou koupe tout kontak ak 2 madanm yo. Pou sa yap ekri yon let. Yo te panse ba mwen let sa, pou voyel pou ou. Mwen te konseye yo pou voyel nan menm wout li te ekri yo-a. Ma fèw jwenn yon kopi. Pou kesyon vwayaj la. Se Dieunise ki te resevwa mesaj la sou paj fesbouk li. Li di yo an novanm lap nan OSJOSMA. Epi li patajel ak Ronald e lot ti moun yo. Yo panse mwen ak ou te okouran. Dieunise te siprime mesaj li-a.

 

25 06 2019 Messenger Olès

Nikol ekri plizye nan ti moun yo, sou fesbouk. Men to pa lil se Nerlande ak Ilianette. Mwen deja pale ak kek nan gran yo. Se aswè-a mw gen randevou ak tout gran yo. Yon lot bagay li di. Yo la pou defann ti moun yo. Sa vle di, mwen menm ak ou nou fe ti moun yo abi.

2 moun sa yo ap travay pou destabilize Ofelina. Prinsipalman Ronald paske li gen kontak avek tou 2 moun yo. Premye repons li ban mwen. Se madan Wendy ki toujou nterese pale ak yo de lajan sa. Erezman nou gen bon prèv poun pwouve ti moun nou yo, ke 2 moun sa yo ap travay kont Ofelina.

 

24 06 2019 Messenger Olès

Pati nap travay nan lakou-a fin prepare. Nap plante mayi ak pwa kongo. Nap eseye pitimi tou.

 

21 06 2019 Messenger Olès

Mw fe reyinyon ak mesye dam yo nan Jan Nou diskite sa. Mw ba yo papye. Le yo fini yap remet mw yo. Mw mande yo fè yo an 2 kopi. You pou rete nan men yo.

 

18 06 2019 Messenger Olès

Jedi se fèt kò ak san Jezi ( fèt Dye) Nap gen repozwa isit nan Òfelina. Mwen sot kominike ak Monsly. Lap domi Dajabon dimanch, poul ka achte bonè nan lendi, poul gentan vini.

 

17 06 2019 Messenger Olès

Nou byen rive lakay yèswa. Nou jwenn tout bagay ki te nan lis la. Bondye tande lè pitit lapriyel. Erezman pou nou, le nou fin pase kwa debouke, yo tou blokel. Wout pa Latibonit bloke depi preske 2 semèn.

 

16 06 2019 Messenger Olès

Finalman machin te vin jwenn nou. Nou jwenn tout bagay, deja nan kamyon. Kounya lapriye pou nou byen rive.

 

13 06 2019 Messenger Olès

Nou oblije tann gen pasaj. Chak jou mwen gen yon randevou. Men pa gen pasaj.

 

12 06 2019 Messenger Olès

Gwo pwoblem nan peyi-a. Mwen bloke potopwens. 4 nan ti moun yo pat two anfom. Maudeline se kriz la ki pwanl plizyè fwa nan senmenn lan. Miradieu, Jef ak Milanda se fyev ak mal mouton. Merceda te preskri yo medikaman. Yo pa pimal. Chak jou gen pwogram manifestasyon. Machin pa sikile.

 

10 06 2019 Messenger Olès

Potopwens cho. Preske tout peyi-a mobilize. Anpil vyolans. Moun mouri. Anpil machin boule. Stasyon radyo boule. Tout moun rete lakay. Gen moun ki te deyò ki paka antre lakay. William tou paka antre la kay li, erezman li te gentan rive lakay nou.

 

08 06 2019 Messenger Olès

Dezole. Machin ki tap vin jwenn nou an pan nan wout. Pa gen machin ki antre, koz ensekirite-a. Bandi preske chak jou ap kidnape machin yo. Sa yo preske pa vwayaje.

 

07 06 2019 Messenger Olès

Li ouvri. Men nou pa jwenn kamyon. Pr-a ekzajere. 50 000 goud. Map pou demen. Mwen di mè yo sa. Yap tann mwen maten map tcheke lòt kamyon kap antre aswè-a sot senmichel.

 

06 06 2019 Messenger Olès

Kounya pè Gedeon relem. Aktyelman yap ouvri kontsne-a. Nan mouvman mwen ye la. Poum ale nan lye a.

 

04 06 2019 Messenger Olès

Moun ki te ba nou Mirtho. Te pwopozem yon lot moun. Men eksperyans ak Mirtho pat vreman bon. Mwen gentan jwenn you moun. Non li se: Luccène Mareus. Li gen 50 an.Se mari Rosela. Li se anplwayè vwari nan meri Senmichel la. Li kite meri-a pou travay ak nou.

 

03 06 2019 Messenger Olès

Te gen res kob basen. Mwen fe travay Kay eskalye Sentane. Gen yon ti res anko. Map fe kek reparasyon nan bifèt mesye yo nan Sen Jozef ak nan douch yo. Lot bagay map fè bos Raphi fè yon enstalasyon pwovizwa pou ranpli basen yo ak dlo do kay Sen Fwanswa. Siw ta gen mwayen pou pot basen yo li ta bon. Map mande bos Ti do pou nou negosye devi-a. Paske mwen wèl yon ti two chè.

 

01 06 2019 Messenger Olès

Se jodi-a Mirtho ale. Apre anpil pasyans poum sil ta chanje. Malgre mwen te diw sa map voyel ale. Mwen anonsel sa tou. Men mwen te toujou gen pasyans. Se avan yè jedi-a, li montre li pa gen volonte poul kontinye travay. Konsa mwen te fè pewòl yè epi mwen dil kontra travay li fini. Pou rezon li konnen yo.

 

30 05 2019 Messenger Olès

Yanskian te vini yèswa. Li komanse travay aprè midi-a ak medam filo yo. Yo komanse byen konprann, mwen te mande yo sa.

 

29 05 2019 Messenger Olès

Mwen avek Wilner. Jodi-a pa gen lekol. Paske yap oganize yon mach pasifik nan komin lan kont ensekirite.

 

28 05 2019 Messenger Olès

Twop lapli anpeche labouraj gran teren-an kontinye. Yo te preske fini ak premye pati-a. Depi apre 8 me. Nou gen lapli chak jou. Yo vin komanss nan lakou Ofelina jodi-a. Men lapli-a vini. Yanskian dim wap transfere lajan pou li demen dye vle.

.

23 05 2019 Messenger Olès

Gwo pwoblem nan Sen Michel. Yèswa bandi ak zam tire anpil. Gan 3 moun mwen konnen ki mouri. Gen nouvel ki di se 4 moun ki mouri. Pami moun ki mouri yo gen pastè Gracia Notè kap fè papye te pou nou-an. Yè a 10 è nan maten mwen tap pale ak li de papye tè-a. Li banm randevou pou chechel vandredi. A 8 è yèswa bandi fizyel. Se tout bouk senmichel ki tris. Gen lòt ki pwan bal ki pa mouri. Yo lopital.

 

20 05 2019 Messenger Olès

Mekredi dye vle bos Jean ap koule ti beton an. Monsly te mandem cheche yon machin pou vin chechel Wanament lel pare. Map tann li. Lot bagay. Nou oblije kanpe travay ak Mirtho. Nap peyel preske pou anyen. Nou fe plis defisi ak li.

 

17 05 2019 Messenger Olès

Lapli komanse tonbe apre 8 me. Nou gen 3 gwo lapli. Nan 2. Basen Sentan te plen jis nan denye mezi.

 

16 05 2019 Messenger Olès

Kounya nou gen twop demand pou dlo nou. Nou oblije refize paske nou pap ka satisfè tout. Tout moun se dlo nou yo vle. Blok yo te fin monte nan kay eskalye sentan. Konyabos Raymond ap fe chapant la.

 

14 05 2019 Messenger Olès

BDS ( Biwo eskolè senmichel ) te envite Ofelina nou nan yon konkou lap oganize nan jou 18 me-a. Se Mirloude ki chwazi pou reprezante. Sanble dat la ka chaje. Li pwal nan yon reyinyon la. Ma enfomew. Siw sonje ou te isit le enspektris Paulène te pase lakay nou pou fè envitasyon an. Se apre li te voye yon let ofisyèlman.

 

09 05 2019 Messenger Olès

Monsly vini yeswa. Li pwan mezi fè foje yo. Mw te diw sa, lap pi bon nou fè kloti fè galri yo monte nèt. Se pou plis sekirite.