Skip directly to content

26 10 2023

24 10 2023 What’s App Olès

Ou sonje ti non zo a ? Semèn pase-a. Zo ak Josué te pase wè nou nan Ofelina. Yo te depòte yo depi anvan pwoblèm yo. Yap viv Katye Moren.

19 10 2023 What’s App Yanskian

Yon pwogram leson byen detaye pou tout timoun yo. Menm sa ki poko ale lekòl yo ap benefisye. N'ap telechaje pwogram aprantisaj pou pi Piti yo epi achte materyèl nesesè, Yon fason pou yo ka pi bon avan yo antre lekòl ane pwochèn.

08 10 2023 What’s App Olès

Se 4 nou jwenn lekòl pou yo. Yo pare deja pou yo antre demen lendi-a. Se nan menm lekòl Frito ak Mayson. Institut Mixte Chritian Wesley. An atandan nou jwenn yon lekòl pou lòt 4 yo. Yanskian ak Junior ap kòmanse travay yo.