Skip directly to content

27 12 2021

24 12 2021 What’s App Olès
Ti moun Ofelina yo, manmi Olès ak mw kontan mete vwa nou ansanm pou swete chak manm gwoup la. Jwaye Nowèl. Nap kintinye priye youn pou lòt pou bondye beni nou chak, pwoteje lavi nou ak fanmiy pou nou fete anpil fèt Nowèl.
Ankò jwaye Nowèl a nou chak e ak tout zanmi Ofelina.
 
24 12 2021 What’s App Olès
Tout ti moun yo an vakans.
Nou resevwa rezilta pou ekzamen premye kontwòl deja pou 5 ti piti nan lekòl mè yo.
Judeline mwayèn       5, 20
Mirlanda                      7,05
Manoucheca              6,75
Charlanda                   4,12
Danise                        5, 00
 
24 12 2021 What’s App Olès
Mesye dam Gonayiv yo gen konje tou. Robenson te gen konje avan. Li te vini ak nou depi lendi. Lòt yo ap tann woulib William lòt senmenn.
 
14 12 2021 What’s App Olès
Nou fin seche di ri. Nou poko kontwole konbyen mamit. Nou te plante plis ane sa. Nou jwenn mwens. Paske ane sa se tout jaden rekòt yo pa bay anpil.
Pwa kongo yo donnen deja. Yap bon pou rekòlte senmenn 15 a 22 janvye.
Nou deja remake rekòt pwa ap mwens tou. Nou pran kouraj.  Paske tout vwazen jaden nou an. Rekòt pa yo pimal pase pa nou.
 
09 12 2021 What’s App Olès
Map enfòmew tou Manno ap gradye 19 nan mwa sa. Yo te panse ant 2 dat 27 ou 19.
Finalman yo kenbe 19.
 
28 11 2021 What’s App Yanskian
Egzamen yo ap kòmanse bonè ane sa. Nou gen elèv ki pral kòmanse premye desanm sa la. Gen k'ap kòmanse 6 desanm.
 
25 11 2021 What’s App Olès
Sa vin pi grav.
Yè ankò yo kidnape  madam Preval. Ansyèn premyè dam. Bandi yo fou nèt nan moman sa yo. Malerezman pou ayiti. Tout moun ap viv ak yon kè ki pa an pè. Paske yo gen rezo bandi tout kote nan peyi-a. Se priye nap priye. Mande bondye poul delivre ayiti.
 
24 11 2021 What’s App Olès
Mwen te nan yon reyinyon IBERS jodi-a. Yo te diskite sitou sou renouvelman pèmi de fonksyonman. Ak travayè sosyal ke tout Òfelina dwe genyen. Ak kèk lòt bagay ankò.
Direktè a pwopoze yonn pou tout Ofelina ki poko genyen. Nou poko diskite pri a.
 
21 11 2021 What’s App Yanskian
Frito : préscolaire 1
Danise : préscolaire 2
Charlanda : 1ère année Fondamentale
Judeline, Jeff : 3ème année Fondamentale
Mirlanda, Manoucheca, Enelson : 2ème année Fondamentale.
Mislande : 4ème année Fondamentale
Caleb, Muradieu: 7ème année Fondamentale
Jeandelet : 8ème année Fondamentale.
Ricardo, Ferlandine : 9ème année Fondamentale.
Osnel, Emmanuel, Deluxon, Ronald: NSI
Wilner : NSII
Josuë : NSIV
Pwogram leson yo konsantre sou 2 edikatè yo. Mèt Junior responsab  tout premye klas yo rive nan 8èm ane fondamantal. Mèt Yanskian responsab elèv 9èm ane jiska NSIV(terminal). Ansanm 2 elèv ki lekòl aprè midi yo. Paske Mèt Junior pa t'ap gen tan pou yo
 
15 11 2021 What’s App Olès
Medam potopwens yo te vini depi samdi avèk William. Mesye dam Gonayiv yo ale jodi-a. Yo genyen 3 jou dentegrasyon. Tou swit aprè yap nan travay.