Skip directly to content

29 08 2022

20 08 2022 What’s App Olès

Jis kounya Maçon poko ka livrem seramik yo. Okap yo twò chè se 3000 goud pou yon mèt kare. E nou gen 160 m2 a 1000 goud. Se potopwens li gen kontak ak yon magazen lap jwenn li a 1750 goud m2. Men se lendi yap disponib nan magazen-an.

16 08 2022 What’s App Olès

Gwo pòtay antre-a te fini. Sa te prezante yon danje. Mwen te fè bòs Tido vin reparel pou nou an atandan gen mwayen pou ranplasel.

15 08 2022 What’s App Olès

Nou te fin plante pwa kongo ak di ridepi 22 jou. Nou pat janm jwenn lapli. Se yè nou resi jwenn yon bèl lapli.

13 08 2022 What’s App Olès

Bos Jean tou bay 3 nan mesye yo djòb. Se Wilner, Ronald ak Timanno.

12 08 2022 What’s App Olès

Bos Jean ap avanse. Li prèske fini ak krepi randi premye pati-a. Lendi dye vle bos Raymond ap voye fé chafo pou pati anlè-a. Jiskounya Maçon poko chèche kalaj yo koz ensekirite a. Nap tann toujou. Janm te di, pri tout bagay vin pi chè nan peyi-a. Nou pat refè devi yo, nap travay la. Map fè siyen tout depans yo. Se sèten nap gen dèt. Bos Jean tou fè travay beton nan anlè dal Senjozèf.

11 08 2022 What’s App Olès

Rezilta 9ème yo poko afiche pou nou konnen si Ferlandine ak Ricardo bon. Men sa nou konnen ekòl mè yo gen yon sèl elèv ki pa bon. Nou pa kwè se Ferlandine li ta ye.

08 08 2022 What’s App Olès

Bòs Jean ap travay li gen ak li plizyè ouvriye.

04 08 2022 What’s App Olès

Mwen te nan bank yè. Pou chèche lajan out ak pou ekol pwofesyonel mesye yo. Yo limite kantite yon moun ka fè retrè. Mw tap ale nan yon lòt bank. Erezman mwen pat gentan twop avanse. Paske te gen anpil tire nan zòn lan. Konsa nou te retounen lakay. Map prete nan kòb fonksyonman poum peye mwatye pou yo chak.

30 07 2022 What’s App Olès

Nou gen kek jou lapli-a pa tonbe. Yo tentan laboure yon pati nan tè a. Konsa nou pwofite èsel poum plante lendi dye vle. Nap plante di ri ak pwa kongo.

27 07 2022 What’s App Olès

Nou kòmanse gen sab pou nou kòmanse. Te gen yon pwoblèm siman. Se demen dye vle Maçon ap livre nou siman. Pri pou yon sak siman se 1150 goud.

20 07 2022 What’s App Olès

Nou nan faz enskripsyon kounya. Aprè map konnen frè ekolaj yo pou ane a.

17 07 2022 What’s App Olès

Finalman Josué chwazi informatique bureautique. Se fotograf li te pi vle. Se Gonayiv li tap pranl. Li tap dire 13 mwa li tap preske koute 100 000 goud. Konsa li fè chwa enfòmatik la. Deluxon tou chwazi enfòmatik. Ronald, Osnel  Wilner ak Ricardo chwazi Carrelage.

13 07 2022 What’s App Olès

Sitiyasyon politik peyi-a pa bon menm. Li pimal nan dènye jou yo. Delma tout moun rete andan kay. Anpil tir.

12 07 2022 What’s App Olès

Toujou anpil lapli isit. Sa koz toujou gen anpèchman poin komanse travay.

10 07 2022 What’s App Olès

Wi sel Josué ki fini avek sekondè. Men nou te diskite konpòtman pa enteresan plis fèb mwayen.  tout sa ki gen 18 ane yo yo tap chwazi yon pwofesyon. Pliske gen ekòl pwofesyonel nan bouk la konsa nou tap Kenbe yo pou yo gen pwofesyon avan nou ranvwaye yo.

07 07 2022 What’s App Olès

Samdi dènye teknisyen Natkom yo te vin enstale entènèt la pou nou. Li pat fyab. Sa te mande pou nou te gen yon pi gwo aparèy pou mete nan gwo antèn yo gen nan bouk. William te ede nou nan sa. Lap byen fonksyone kounya. Se 80 US pa mwa. Myriam te ede nou ak premye aparèy yo. Li pwomèt lap eden peye a mwatye pa mwa.