Skip directly to content

29 08 2022

29 08 2022 Dyalòg nan telefòn avèk Olès

 • Tout bagay anfòm ni pou timoun ni pou granmoun.
 • Sitiyasyon an, an Ayiti toujou rete grav. Prenye minis lan pa vle kite plas li a epi li pa menm swete tou otorize pou yo fè eleksyon. Aristide li menm li deyò sou kou prepare yo akoz opozisyon an, men tou paske tout patizan li yo dekonseye li sou tout aktivite politik. Toutotan gwoup bandi yo ap fè aktyalite pa gen okenn solisyon ki posib. Epi tou avèk entèvansyon lapolis yo, deblozay ak bandi yo vin gaye nan peyi a. Olès pa pran chans ale labank. Anplis, santiman fache kont labank yo ap grandi paske yo panse se yo menm ki bloke lajan an.
 • Etidyan Gonayiv yo ap depoze dènye travay yo 8 septanm epi w’ap tou fini ane akademik yo, sèlman Robenson ki p’ap ka prezante egzamen li yo akoz li gen repriz.
 • Pandan tan sa, se konfime ke etidyan yo p’ap resevwa yon atestasyon apre premye ane sa. Y’ap ka jwenn yon sètifika apre dezyèm ane a epi yon diplòm apre katriyèm ane a ki se dènye ane lekòl la. Malerezman nou pa gen mwayen pou sa. Olès pral kanmenm pran enfòmasyon pou li konnen konbyen dezyèm ane a ap koute. Daprè li menm l’ap yon ti kras gen plis avantaj ke premye ane a. Nou menm bò kote pa nou n’ap chèche èd bò kote sponnsò nou yo pou nou kapab peye pou pi piti yon ane anplis.
 • Nou te jwenn anpil difikilte pou jaden an : nan yon premye tan, lapli a te vini bon jan twò ta; asuit li te tonbe fò. Nan mwa jiyè a, nou te benefisye kanmenm 20 jou kòrèk. Nou te pwofite pou tou plante. Pou kounye a, lapli rekòmanse tonbe men se twòp. Nou espere byen vit ke lapli a sispann tonbe yon fason pou diri ak pwa kongo yo pa fin inonde.
 • Nan sa ki konsène renovasyon kay Sen Jozèf la, men sa ki gentan fèt :
 • Yon kouch beton pou pwoteje kote ki koule nan pati devan an sou dal la.
 • Pati dèyè a koule an dal beton, menm jan tankou pati devan an.
 •  Y’ap travay sou mi deyò yo. Apre demen, se dènye kout touch la.
 • Nou te lwe planch pou nou fè echafo.
 • Reparasyon ak ranplasman pòt yo poko fèt. Lajan an labank la toujou.
 • Kòmand mazayik yo gentan fèt men yo poko bay yo. Vandè a poko ka antre Pòtoprens akoz ensekirite a.
 • Pou fini, 20 septanm, Olès ap fè yon estimasyon sou tout sa ki manke yo. Pou byen di, tout pri yo vin monte byen wo se sa ki fè yo pa koresponn ak devi yo.
 • Pou kounye a nou genyen sèt bèf, gen yonn nan femèl bèf yo ki plenn. Gwo towo bèf la te mouri men sa ki jèn yo, ap ka itilize pou kwaze epi fè pitit ane k’ap vini la.
 • Nan mwa oktòb sa n’ap achte 100 poul pou nou gade.
 • De nouvo timoun yo rele Junior Micanord (21/08/2016) ak Mayson Delanoit (16/10/2015). Nan kòmansman, Mayson t’ap soufri akoz mal k’ap fèt nan peyi a, men kounye a tout bagay anfòm. Junior ap ka ale nan menm lekòl avèk Frito. Pou Mayson, pa gen plas ankò, sèlman nan lekòl aprè midi. Olès ap eseye kanmenm jwenn yon lòt lekòl pou li.
 • Nou prè pou nou resevwa ankò plis timoun, men jous kounye a, se timoun ki genyen twòp laj ak timoun ki twò piti k’ap pwopoze.
 • Frans ap resevwa nan jou k’ap vini la yo lèt ak desen ki pou marenn parenn yo.