Skip directly to content
 • 07/09/2017

  Messenger Olès

  07/09/2017

  Depi maten-an nou gen gwo lapli. Men poko gen van.

   


  Dyalòg  avec Olès

  04/09/2017

  Tout moun anfòm.

  Ane lekòl la kòmanse jodia pa yon mès. Tout inifòm yo poko prè. Kou yo nan lekòl la ap kòmanse demen.

  Twa nouvo timoun yo ap byen adapte yo.

  Islande Pierre (°28/02/2010) pral fè premye ane.

  Milanda Pierre (°15/11/2013) se sè li. Li menm li pral nan klas matènèl nan menm klas ak Jèdeline.

  Enelson Inelus (°17/07/2012). Li pral nan dènye klas matènèl la pou li kapab pase nan premye ane fondamantal ane pwochèn.

  Beni Monsecour te vini nan dat 22 daout. Li te fè anpil pwovisyon. Li te kite pou nou tou yon bon ti kòb pou nou pral itilize pou nou kapab fè travay pou preparasyon vwayaj nan mwa janvye a, tankou konstui yon espas kote nou kapab enstale ponp ki pral tire dlo pou sèvi twa kay yo ak sistèm osmoz la. Petèt ka gen kòb ki rete pou nou kapab fè yon lantiray pou towo bèf la ak yon nouvo femèl bèf.

  An gwo, Beni te achte yon femèl bèf pou ranplase sa ki te la, yon jèn towo bèf pou angrese ak yon femèl kabrit pou nou ka fè elvaj ak bouk kabrit nou an.

  Konstriksyon pou depoze ponp lan ap kòmanse demen.

  Yon ane lekòl vin koute pi chè chak ane. Non sèlman frè skolè a ap ogmante ti kal pa ti kal, men fòk nou achte tou nouvo inifòm, anpil soulye, materyèl pou lekòl la, liv, elatriye… Frans te pote 3.000 dola US, men sèlman pou frè skolè a l’ap koute 3.200 dola US.

  Enstalasyon elektrik la ap bay pwoblèm depi byen lontan. Olès eseye debranche kèk aparèy yon fason pou batri kapab byen chaje nèt.

  Anpil pwa ak mayi ap pouse nan jaden nou yo. Demen, yon ekip ap vini pou sakle, sa koute chè tou.

  Nou te debarase nou de pi ansyen taptap la, li te twò ize. Olès te jwenn 63.000 goud (850 ewo) kamenm pou li.

  Gwo taptap la pa fin an bon eta. Olès itilize l’ sèlman pou vire tounen nan bouk la. Epi tou, nou dwe bay remete li anfòm menm bagay la tou pou Toyota Previa k’ap rouye sa fè yon bon ti tan.

  27 daout, Olès te ale nan yon fèt ak tout timoun yo. Yo te pase yon moman agreyab. Olès te ka fè yon òf bay pwopriyetè a pou l’ genyen yon teren baskèt. Ekip foutbòl OSJOSMA a te patisipe nan yon chanpyona e se yo ki te chanpyon, avèk èd lòt timoun ki te soti deyò. Ekip la melanje te pran koup la. Beni te bay yo yon rekonpans.

   

  Messenger Olès

  30/08/2017

  Mwen sot chita ak M. Beni, se denye jou li isit. Li ban lajan. Mwen panse nou gen lajan pou fe kay ponp la tou swit. Ak kloti pou mete bef ak kabrit. Mwen pwale ak M. Beni potopwens demen poum tou we Bertrand. Li toujou pa anfom.

   

  Messenger Olès

  29/08/2017

  Nou Lalomas. Nou achte 2 bef. Fanm lan pou fe pitit. Gason-an pou manje nan plas kabrit. Plis yon gwo manman kabrit. Kabrit pou fe pitit.

  Bef pou fe pitit, nou achtel pou 25000 goud. Bef pou vyann se 13000 goud. Yon gwo kabrit pou fe pitit. 4 250 goud. Mw panse pou klotire yon pati nan teteren lot kote ravin lan pou yon fem pou bef ak kabrit. Saw panse? Beni gen yon moun ki pwomet li anko yon vach.  Messenger Olès

  26/08/2017

  Sè Carmelle apen vini ak ti moun nan. Li rele Enelson Inelus. Li fet 17 Jiye 2012.

   

  Messenger Olès

  25/08/2017

  A 5 h maten-an, nou te gen yon koupi elektrisite. Len verifye enstalasyon-an. Mw te debranche frize-a. Apre 10 minit li te redémare. Mw sot rele, li kontinye san pwoblem.

   

  Messenger Olès

  24/08/2017

  Zanmi ki te oganize fet pou ti moun yo lane pase, sot relem pou di lap antre. Li vle fe menm bagay. Lap pote valiz, kaye ak plim pou tout ti moun yo. Lap fe sa dimanch dye vle menm kote. Se anivese li, lap kontan pou ti moun yo fete ak li.

  Map tou pale ak li de teren basket la.

   

  Messenger Olès

  24/08/2017

  Mwen te rele direkte Ibesr senmen pase-a. Pou afe renouvelman pemi ofelina. Nou te gen randevou pou relel jodi-a. Mw apen pale ak li. Yo pap gen tan nan senmen sa-a. Lendi lap relem pou di, ki jou lap vini nan lot senmenn nan. Lap vini ak 2 ajan pou fe evalyasyon apre pou yo fe renouvelman pou nou. M. Beni potopwens aktyelman li nan magazen. Machin Durand jwenn lan gen pwoblem, yap reparel avan yo vini.

   

  Messenger Olès

  22/08/2017

  Se jodi-a grann Mirlanda ak Islande mennen yo vini. Gedeline dako ak yo kounya. Jodi-a gen Eklips soley a pati 1 è. Mw oganize pou tout moun nan yon andwa e siveye pou yo pa fe kiryozite.

   

  Messenger Olès

  08/08/2017

  Samdi-a nou fin plante pwa nan te ti mango-a. Nou plante 18 mamit pwa kongo. Demen nap plante pistach. World Shaddaī. Ilianette ak Dieunise. Yo reyisi nan ekzamen deta. (9em âne) yo pwal fe 3em. Medam yo pwal nan lekol pe yo.

   

  Messenger  Olès

  31/07/2017

  Mw te jwenn yon moun pou achete ti taptap. Pri-a two ba, se 50 000 goud. Mw pa bay li. Demen gen lot moun kap soti potopwens vin wel. Mekanisyen Ki konn travay pou mwen di. Sim jwenn 60 000 goud mw met bay li. Paske li pa an bon eta. Ma enfomew.

 • 30/06/2017

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Mw te bliye enfomew de travay bos Yotaire. Li poko fini nan Sen Jozef. Li deja monte fenet nan chanm ou-a. Li preske fini monte ankadreman yo. Si nou jwenn vann ansyen yo. Merceda madem 7 fenet nan yo. Saw panse?

   

  27/06/2017

  Messenger Olès

  Bonswa Papi Frans. Bus mwen-an vini depi senmen pase. Gen yon moun nan dwan lan ki fe kek demach pou mwen deja. Lap koutem 130 000 goud poum resevwal. Mw pa gen kob. Eske wap ka edem, jwenn li prete, lew vini na diskite sou sa. Sil rete plis tan, yap ogmante taks. Mesi davans.

   

  21/06/2017

  Messenger Olès

  Joune ye-a nan potopwens lan te byen pase. Yo te vizite mize-a chand mas.yo te rive two ta potopwens, sa yo pat rankontre prezidan. Nan retou, yo te rete kot dezakaden pou benyen nan lame. Yo rive lakay a 11 ze yeswa.

   

  17/06/2017

  Messenger Olès

  Tout moun byen isit. Tout ti moun yo an vakans. Yap resevwa bilte premye senmenn jiye, le sa wap gentan la, mw di yo se papi Frans ki pwal avem pou resevwa pou yo. Esepte Worl Shadai ki pwal nan ekzamen ofisyel. Se pou jiye tou. Tcheke fim pou pou yo le wap vini. Mw bâ yo pinisyon, pou yo gade fim yon senmenn lew vini. Paske mwen jwenn yo ap gade fim pono. Mw femenl e kenbe aparey la pou kek senmenn. Salye fanmiy ak zanmi pou mw. Ti moun salyen.

 • 09/06/2017

  09/06/2017

  Messenger Olès

  Machin nou pa ka rwoule le pou fe pwovizyon. Malgre mw te jwenn pyęs la achte potopwens se yon pyès ki travay deja, nou pa jwenn li nan mezon.

  Fritzner te vin travay nan bifet sal a manje-a. Li te vini madi, li ale maten-an. Lap retounen lot senmenn pou finalizel.

   

  04/06/2017

  Messenger Olès

  Mesi anpil. Nou tap admire foto yo. Nou prezan an espri.

  Map pataje sa ak ti moun yo pita. Mw te pale yo maten-an de fet la, ak bay salitasyonw.

   

  03/06/2017

  Messenger Olès

  Map enfomew, Wilken al nan yon joune jodi-a nan Senmak. Se lekol li-a ki oganize joune sa-a. Epi lekol pe-a ap gen yon jounen, se potopwens le 20 mwa sa. Yap gen vizite chand mas. Ak pale nasyonal, pou yon randevou ak prezidan. Tout elev segonde nou yo kay pe, yo envite. 1000 goud pa pesonn. Nouriti pa ladanl. Sa ap kote yon ti kob. Mw diw sa, wa dim saw panse. Tout moun anfom isit.

   

  28/05/2017

  Messenger Olès

  Yè mw ale lavil pou fe pwovizyon, le nou preske rive lakay taptap te gen yon bwi. Maten-an mekanisyen te vin gadel pou mw. Se yon pwoblem diferansyel. Sel potopwens petet nap ka jwenn li. Map eseye voye pyęs la pou wè si ya jwenn li pou mw.

   

  22/05/2017

  Messenger Olès

  Gen yon konjonktivit ( mal zye ) ki nan tout peyi-a. Nou gen 7 ti moun ki genyenl deja. Mirna, West endjie, Gedeline ak Maudelet 4 moun sa yo geri. Nerlande, Muradieu ak Jeandelet poko geri.

   

  19/05/2017

  Messenger Olès

  Beton-an te fin koule. Basen-an vini. Rete . yon bos ap vini jodi-a poum bay fe yon pot an fe pou femel. Map voye devi enjenye-a te ban mw pou basen-an.

  Ve 5 h maten-an kouran pat fonsyone. Lem gade nan enstalasyon-an, mw remake batri yo te lo. Mw te femen envete-a. Ve 9 h. Mw te re ouvril. Li rekkmanse fonsyone normal. Fok mw diw nou pat gen soley depi 3 jou, se sa ki te koz. Mentnan tout bagay anfom.

   

  17/05/2017

  Messenger van Olès

  Bonjou papi Frans. Finalman se jodi-a beton-an ap koule.

 • 26/04/2017

  26/04/2017

  Messenger Olès

  Madanm ak Ilianette retounen yè swa. Li ale lekol maten-an. Lap pran medikaman yo. Li sanl anfom. Dokte-a mande poul retoune an grand vakans poul fe yon skanè pou li.

   

  16/04/2017

  Messenger Olès

  Jwayez pak papi Frans ak fanmiy. Ilianette pat anfonfom yeswa. Se yon kriz, li te pranl pandan nou te nan mes yeswa ve 11 ze 30. Sa te dire jiska 3 h maten-an. Li te repranl anko maten-an a 7 h. Li kalme kounye-a. Miss Merceda te preskrin yon medikaman. Madanm ap antre potopwens nan senmenn sa-a, lap ale ak li poul we medsen. William te baw denye enfomasyon. Sanble mesye gonayiv yo pa pran proje nou oserye. Randevou ye pa respekte paske yo te ale nan plaj Nap tann yon denye rezila nan jounen-an.

   

  14/04/2017

  Messenger Olès

  Mw sot jwenn William, li te ekriw paske sa pat rive fet yeswa. Yo gen lot randevou a 3 ze.

   

  13/04/2017

  Messenger Olès

  Randevou madi-a pat rive fet,li te repote pou yeswa. Depi yeswa map rele, mw poko jwenn enfomasyon. Nap swiv pou jounen-an toujou.

   

  09/04/2017

  Messenger Olès

  Mw te toujou ap enterese pou jwenn moun yo nan gonayiv. Mw apen sot pale ak William. Li pwal ekriw tou. Se demen yo gen yon rande vou nan gonayiv pou sa. Lot bagay. Travay ap mache te gen problem sab, poun te vanse, nou jwenn kounya, yo rekomanse depi jedi.. Basen-an koule beton deja. Fondasyon-an ranpli. Yap monte baz la. Mw te cheche lajan teren. se ak li nap avanse ma enfomew lel preske fini. Map voyew kek foto. Bon fet ramo.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Mwen te bliye di ou sa tou. Yo pat dim anyen sou sa. Map kakile sa ak enjenye-a poun konbyen nap bezwen pou basen-an ak pou fini bas la. Li te dim nap bezwen 400 blok 20. Na lot depans pou fini ak sa ki nesese anvan lapli. Se gonayiv nap achte blok yo. Mwen panse, nap ka prete nan lajan te-a pou nou avanse, si ou dako.

   

  30/03/2017

  Messenger Olès

  Nomalman mw te achete yon bon kantite fè, Roch sab ak 150 sak siman pou pou nou te ka komanse. Mw te kite 150 000 goud pou avans m'en dèv. Bos yo komanse masone fondasyon-an. Siman nou preske fini. Sab nou fini tou. Li ta bon pou nou ta monte blok yo tou nan basen-an, avan lapli komanse tonbe, ni fondasyon-an tou paske li poko fin masone. Basen-an ap pran 400 blok. Bos yo reklame yon ti kob an plis pou basen-an. Si gen posiblite li ta bon pou nou ta fini ak baz la e basen-an tou. Mw voye foto basen-an ak bos yo tou.

   

  26/03/2017

  Messenger Olès

  Jodi-a se yon gran jou pou manmi Frans e pou tout fanmiy lan. Nan okazyon -an. Ti moun yo, manmi Oles ak mwen, kontan mete ansanm pou di. Jwzye anivese Manmi Frqns. Ke bondye beniw baw santé long vi pou pase plizye pot nan la viw.

  25/03/2017

  Messenger Olès

  Bonswa papi Frans. Tout moun anfom bo isit. Fondasyon-an fini. Tout poto yo fin pare. Bos Jean komanse plase pito yo. De yap fini, lap komanse ak baz la demen. Mwe deja achte anpil materyo pou komanse. Map voye kek foto.

 • 13/02/2017

  14/02/2017

  Messenger Olès

  Mekanisyen-ap travay nan ti taptap, paske nou bezwenl chak jou pou cheche dlo pou tout sevis. Nou deja achte pyes yo. Pyes gwo tap tap se potopwens nap voye achtel.

   

  04/02/2017

  Messenger Olès

  Bos Yotaire vini yeswa ak ankadreman pou tout fenet yo. Yap prepare vit yo, poul retounen cheche yo.

   

  31/01/2017

  Messenger Olès

  Nou te nan jaden ak ti moun yo, pou nou te rekolte pwa kongo nan jaden yo.

  Mw te voye tou kek foto ti moun ki te nan jaden pou rekole pwa Kongo. Se konnya mw we foto pat ale. Mw revoye yo pou wou.

  Bos Yotaire ale potopwens jodi-a poul resevwa vit yo. Li te pran yon lot avans 100 000 goud.

   

  30/01/2017

  Messenger Olès

  Mw voye pou wou yon pwofama, kek zouti. Mw tou rantre netwayaj pi-a ladanl.

   

  27/01/2017

  Messenger Olès

  Genyen youn nan pwojekte yo nan Sen Franswa ki pa eklere anko. Men se pa pwoblem rezo, se nan anpoul sa ye, de tanzantan li fe siyal. Salitasyon pou tout moun.

   

  27/01/2017

  Messenger Olès

  Mw bay Bos Yotaire yon 1er tranch lajan 350 000 goud yeswa. Li ale potopwens maten-an pou fe komande yo.

   

  25/01/2017

  Messenger Olès

  Gen yon teknisyen foraj pi ki te pase nan ofelina, li te kontwole pi-a pou mw. Paske avan, nou konn jwenn dlo. Li we se sous yo ki bouche. Li mandem 35000 goug poul, netwel, e fel ba nou dlo pandan 2 a 3 ze de tan. Mw dil nap ka dako, men se yon kontra poun siyen, sil pa bay dlo-a jan li di. Nou pap peye. Saw panse?

   

 • 13/01/2017

  13/01/2017

  Messenger Olès

  Mw eseye anpil fwa pou voye foto fet 30 desanm ak anpil ti moun yo. Se jodi-a mw chans pou yo ale. Bos yo ap travay sou devi yo. Demen map jwenn nan yo.

   

  24/12/2016

  Messenger Olès

  Bon-n fet nowel a fanmiy Vandueren. E ak tout zanmi OSJOSMA.

   

  19/12/2016

  Messenger Olès

  Osjosma gen koral. Sa fe 2em fwa yo chante legliz la. Pe Dessalines kontan l'I mande pou yo animie mes 25 desanm lan.

   

  17/12/2016

  Messenger Olès

  Tout moun anfom ni isit ni Ayiti. Tout ti moun an vakans, yap tann rezilta. Mw te gen yon ti pwoblem nan fesbouk, malgre mw eseye kreye yon lot Kont, mw toujou pedi kontak yo nan mesenje. Mw eseye la poum we si na retabli kontak mesenje-a.

   

  12/12/2016

  Messenger Olès

  Mw gen nou tout moun anfom senmichel. Josué ak Westendjie te gen fyev, kounya yo bon. Se demen medsen-an ap retire aparey la nan Gedeline. Lot enfomasyon. Denye fwa Mesye Béni te kominike ak mw. Li te di lwen, li pwobabl poul vini nan premye semenn janvye. Mwen pa konnen, siw te konnen deja? Salye famiy lan pou mwen.

Pages