Skip directly to content
 • 09/09/2019

   

  04 09 2019 Messenger Olès

  Sa se ekip Mr Beni konn soutni-an. Ronaldo ak Robenson se jwè ekip la. Li te rive nan final. Li chanpyon dimanch la.

   

  01 09 2019 Messenger Olès

  Bos Raphi komanse enstale tiyo pou vini dlo nan basen-an. Lap kontinye nan senmenn lan. Mwen deja bay bos Tido kob pou kouveti yo. Li banm randevou pou vin monte tout le 16 septanm.

   

  28 08 2019 Messenger Olès

  Monsly ale maten-an. Lap retoune le 6 septanm. Li fini ak Travay Sentan. Mwen te remake kek ti bagay poul korije. Se sa lel retoune lap fe sa. Li pa fe fenèt dèyè yo sanblab ak desen devan yo.

   

  25 08 2019 Messenger Olès

   

  Frijidè nou gen nan refektwa, li anpan depi kek ane. Nou depanse bon ti kob pou reparel, li pa janm bon. Mwen jwenn yon moun ki ala rechèch pou konseve bagay glase. Li ban mwen 7 500 goud pou li. Map mete kob la nan kabrit pou gadinaj.

   

  24 08 2019 Messenger Olès

  Rezilta ekzamen pou elèv filo yo sòti. Ekol pè bay 100% bon. Pè a te gen 27 elèv ki te patisipe.

   

  22 08 2019 Messenger Olès

  Se jodi-a yo tant Modeline vini chèchel. Li pwal viv kay yon tant ak grann li. Li pwal kontinye lekol potopwens. Yo abite Titanyen. Pa lwen ak mache-a. Mwen bay yon ti fre pou li.

   

  16 08 2019 Messenger Olès

  Ok pou enfomasyon pe Hoet. Manno te konseye nou tou de lekol sa. Se tout frè yo li pat ko jwenn ki fem pat ko diw sa. Gen posi blite pou moun ki pa gentan antre nan mwa septanm . Ap gen yon sesyon kap komanse an janvye. Konsa si nou chwazi janvye, nap gen plis tan pou nou planifye.

   

  16 08 2019 Messenger Olès

  mwen te envite nan yon rankont fèmti yon kan dete lekol pè-a te oganize jodi-a. Josué te pwofesè.

 • 14/08/2019

   

  09 08 2019 Messenger Olès

  Gen kek paran ki mande pou kèk ti moun al pase 8 jou vakans ak yo. Tankou: Maudelet, Jeandelet, Robenson, Westendjie, les 3 frères Emmanuel. Jeandeline ak Roseberline tap ladan tou, Junior ap travay ak yo padan tout vakans lan ki fè m pap kite yo ale.

  Jeandelet ale jodi-a ak yon tant li. Lot yo pwale lendi dye vle. Mwen te mande pè Dessalines chans pou Robenson. Li asepte reprann li pou nou.

   

  08 08 2019 Messenger Olès

  Mwen tap chèche enfomasyon pou Anderson. E.P.G. se ecole proffetionelle des Gonaives. Yo pran moun ki fè filo ak reto. Yo kapab konsidere ka Anderson nan. Men fok li te fe 9e. Konsa li pran profesyon-an, ak kontinye lekol tou. Nan ka sa, Anderson mande si nou ka enskril poul ta gen papye 9e lan pou lot ane. Gen plizye lot bagay yo ka aprann nan ekol sa. Map cheche konnen tout sa yo ka aprann ladanl. Olye de potopwens. Gonayiv ap pi bon pou nou.

   

  30 07 2019 Messenger Olès

  Nou lavil jodi-a. Pou cheche lajan ak pou fe pwovizyon. Ronal ki ak nou jodi-a

   

  29 07 2019 Nan telefòn avèk Olès


  • Tout moun anfòm. Maudeline toujou pa fin byen jan nou ta vle a.
  • Pi gran y opa nui. Mwen toujou ba yo ti travay pou yo fè.
  • Enstriksyon ki te bay pou jèn nan kay Sen Franswa yo pou yo mete sou papye kapasite yo ansanm ak tout sa yo kapab fè pa t’ fin akonplipou kèk nan yo. Nou te pwopoze yo yon dat limit ki se 10 daout. 
  • Maudeline pral vizite matant li lavil. L’ap tou pwofite fè kèk egzamen. Men tou, li toujou ap plede endispoze chak fwa.
  • Yvette ap rete pou yon lane ankò nan òfelina a, men olye li ale lekòl, n’ap fè l’ suiv yon kou kizin, boulanjri oubyen kouti.
  • Frans ap voye nan jou k’ap vini yo la 12 500 dola. Se lajan pou mwa daout la, rès kòb ke bòs jan dwe resevwa ankò, ak lajan pou enskripsyon lekòl, ak yon ti kòb pou fini resèvwa a. 
  • Monsley fini ak ankadreman pou baraj la nan pati anba kay la. Li gen pou l’ kòmanse fenèt anba yo.
  • Nòmalman tout bagay ap prè nan fen mwa daout. Travay li an sanble li byen fèt.
  • Jaden an resi reyisi ane sa apre plizyè ane pase,
  • Nou te charite 6,5 ekta tè, n’ap rive charite nan 7,5. Pandan n’ap sekle, simen oubyen plante pwa kongo, pistach ni diri tou.
  • Teren lwayaj nan Ti mango a pi bon ke lòt la, epi si gen yon ti lapli ki tonbe, Frans gen pou l’ sezi lè li vini.
  • Nouvo manman bèf la, ak nouvo kabrit yo byen.
  • Depi apre lanmò notè nou an, papye yo toujou nan biwo li. Pouvwa pèp la bloke nèt jiskaske yon nouvo notè vin enstale pou debloke tout bagay.
  • Twa medanm yo ki gen pou yo antre nan etid siperyè yo, yo dwe enskri kounya.
  • IBESR te resevwa evalyasyon nou an. Nan kòmansman, nou te nou nan koulè « jon » men kounya Sen Franswa vin nan koulè « vè » kounya. Sen Joseph toujou nan koulè « jon » nan paske twalèt yo pa pwòp, epi lakizin na twò piti pou tout timoun sa yo.
  • Enstalasyon dlo a ap fonksyone byen byen epi nou konnen kijan ni kilè pou filtè yo chanje.
  • Pi a toujou bay chak jou 1.600 lit dlo.

   Enstalasyon kouran an toujou ap fonksyone san pwoblèm.

   

  26 07 2019 Messenger Olès

  Mwen vann 14 dwoum a 1000 goud. = 14 000 goud. Mw achte 2 femel kabrit ( jèn fam). Gen kob pou youn ankò. Sim jwenn vann anko. Map achte plis toujou.

   

  25 07 2019 Messenger Olès

  Nou kontinye travay plantasyon yo ankò jodi-a, ni ak demen tou. Nou gen 45 ouvriye jodi-a. Nou komanse plante diri tou. Lot bagay. Mwen te resevwa vizit 4 belge ki se zanmi Lisette( Ansyen majistra ) yo te kontan wè anpil bon travay nou reyalize. Yo gen jen ki fini ak inivèsite, ki vle travay nan sosyal. Yo mandem esken ka resevwa yo, pou vin travay benevola.

   

  24 07 2019 Messenger Olès

  Nou gen gwo lapli yè. Mwen pwofite pou komanse plante pwa kongo ak pistach. Nou gen 31 ouvriye kap travay.

  Gen yon reyinyon nan byen net sosyali Gonayiv Jodi-a . Mw rete pou kodone travay la. Mwen voye Junior nan plas mwen.

   

  23 07 2019 Messenger Olès

  Monsly fin fe tout ankadreman galri yo. Li komanse fèmen ankadreman yo.

   

  21 07 2019 Messenger Olès

  Mw lopital ak Maudeline. Li tonbe maten-an. Li gen gwo blesi nan yon dwet ak nan tet. Li nan men doktè pou koud blesi yo.

   

  16 07 2019 Messenger Olès

  Se yon jen gazel ( fanm ) mwen apen achte. Li koute 6 600 dol. 33 000 goud. Se ak lajan tiyo fè yo mwen te vann. Nou gen lajan anko pou achte yon lot.

   

  13 07 2019 Messenger Olès

  Medam yo fin konpoze depi yè. Yo di gen 3 matyè yo pap fe gwo pwen. Se matematik, chimi al anglè. Nap tann rezilta yo.

   

  13 07 2019 Messenger Olès

  Bos Jean vini travay depi lendi pou fini ak fenet yo. Lel fini ak fenet ak tet eskalye-a. Kontral ap fini net nan Sentan. Nou gen ti bans ki rete pou fini ak li.

   

  10 07 2019 Messenger Olès

  Yè nou jwenn yon ti lapli. Apre plis pase 22 jou. Konsa nou pwofite komanse plante nan lakou-a. Mayi ak pwa kongo.

   

  07 07 2019 Messenger Olès

  Taptap la gen ti pwoblem depi kek jou. Se ak bis la nou fè livrezon dlo. Yè Ronaldo sot fè livrezon, li bay Wilken kondwi e Wilken poko aprann. Li antre nan pye mango nan lakou-a. Konsa bis la pran gwo chok. Mwen tal nan yon fineray. Lem vini mwen sezi. Erezman timoun piti yo pat pre. Kounya bos yo ap reparel pou mwen.

   

  06 07 2019 Messenger Olès

  Nou preske fin resevwa bilten rezilta fen dane ti moun nou yo. Gen plizye lot anko ki deyò nan lekol pè a.

   

  04 07 2019 Messenger Olès

  Nou gonagiv pou cheche lajan ak pwovizyon. Wilner ki ak mwen. Se toujou Renel nou pwan.

   

  03 07 2019 Messenger Olès

  Nou komanse resevwa bilten denye kontwol pou ane-a. Map gentan baw rezilta yo. Gen movez nouvel pou Sam ak Jeandelet. Yo deyò lekol la. Sam se pou konpotman nou konn diskite yo. Jeandelet se pou mank respè pou dirijan yo nan lekol la.

   

  29 06 2019 Messenger Olès

  Mesye dam yo fin fè let Mme ak Mr Henry-a kopi let la pa disponib kounya. Map voyel pou pi ta. Mwen te lil, li gen kek feblès mwen te konseye yo korije.

 • 26 06 2019

   

  26 06 2019 Messenger Olès

  Bef la fè pitit maten-an. Yon ti gazèl (fanm)

   

  26 06 2019 Messenger Olès

  Jeandelet li te gen yon apsè nan pye. Pye-a a enfekte. Mis Merceda ki tap fe pansman pou li.

   

  26 06 2019 Messenger Olès

  Nou diskite tout bagay. Sete yon bel rankont ak 16 gran yo. Rankont lan te dire 2 ze tan. Mwen te retrase istwa Ofelina pou yo. Kote mwen ak ou soti, pou rive la ak yo jodi-a. Mwen dekouvri, 5 moun ki plis enplike nan koze madan Nicole. Se Ronald, Dieunise, Mina, Robenson ak Josué. Josué li se pou tradwi pou Ronald. Yo tout te vreman etone resevwa yon let konsa. Yo pat kwè nan nan tout pawol madan Nicole yo. Yo konsidere let la kom yon let negativ. Yo di, se yon manèv pou divizen youn ak lot. Jan mwen ak te panse tou. Aprè sa mwen te fe yon verifye livrè banke ak fich yo. Mwen esplike yo jan sa bawou ak mwen pwoblem. Yo deside yo menm, pou koupe tout kontak ak 2 madanm yo. Pou sa yap ekri yon let. Yo te panse ba mwen let sa, pou voyel pou ou. Mwen te konseye yo pou voyel nan menm wout li te ekri yo-a. Ma fèw jwenn yon kopi. Pou kesyon vwayaj la. Se Dieunise ki te resevwa mesaj la sou paj fesbouk li. Li di yo an novanm lap nan OSJOSMA. Epi li patajel ak Ronald e lot ti moun yo. Yo panse mwen ak ou te okouran. Dieunise te siprime mesaj li-a.

   

  25 06 2019 Messenger Olès

  Nikol ekri plizye nan ti moun yo, sou fesbouk. Men to pa lil se Nerlande ak Ilianette. Mwen deja pale ak kek nan gran yo. Se aswè-a mw gen randevou ak tout gran yo. Yon lot bagay li di. Yo la pou defann ti moun yo. Sa vle di, mwen menm ak ou nou fe ti moun yo abi.

  2 moun sa yo ap travay pou destabilize Ofelina. Prinsipalman Ronald paske li gen kontak avek tou 2 moun yo. Premye repons li ban mwen. Se madan Wendy ki toujou nterese pale ak yo de lajan sa. Erezman nou gen bon prèv poun pwouve ti moun nou yo, ke 2 moun sa yo ap travay kont Ofelina.

   

  24 06 2019 Messenger Olès

  Pati nap travay nan lakou-a fin prepare. Nap plante mayi ak pwa kongo. Nap eseye pitimi tou.

   

  21 06 2019 Messenger Olès

  Mw fe reyinyon ak mesye dam yo nan Jan Nou diskite sa. Mw ba yo papye. Le yo fini yap remet mw yo. Mw mande yo fè yo an 2 kopi. You pou rete nan men yo.

   

  18 06 2019 Messenger Olès

  Jedi se fèt kò ak san Jezi ( fèt Dye) Nap gen repozwa isit nan Òfelina. Mwen sot kominike ak Monsly. Lap domi Dajabon dimanch, poul ka achte bonè nan lendi, poul gentan vini.

   

  17 06 2019 Messenger Olès

  Nou byen rive lakay yèswa. Nou jwenn tout bagay ki te nan lis la. Bondye tande lè pitit lapriyel. Erezman pou nou, le nou fin pase kwa debouke, yo tou blokel. Wout pa Latibonit bloke depi preske 2 semèn.

   

  16 06 2019 Messenger Olès

  Finalman machin te vin jwenn nou. Nou jwenn tout bagay, deja nan kamyon. Kounya lapriye pou nou byen rive.

   

  13 06 2019 Messenger Olès

  Nou oblije tann gen pasaj. Chak jou mwen gen yon randevou. Men pa gen pasaj.

   

  12 06 2019 Messenger Olès

  Gwo pwoblem nan peyi-a. Mwen bloke potopwens. 4 nan ti moun yo pat two anfom. Maudeline se kriz la ki pwanl plizyè fwa nan senmenn lan. Miradieu, Jef ak Milanda se fyev ak mal mouton. Merceda te preskri yo medikaman. Yo pa pimal. Chak jou gen pwogram manifestasyon. Machin pa sikile.

   

  10 06 2019 Messenger Olès

  Potopwens cho. Preske tout peyi-a mobilize. Anpil vyolans. Moun mouri. Anpil machin boule. Stasyon radyo boule. Tout moun rete lakay. Gen moun ki te deyò ki paka antre lakay. William tou paka antre la kay li, erezman li te gentan rive lakay nou.

   

  08 06 2019 Messenger Olès

  Dezole. Machin ki tap vin jwenn nou an pan nan wout. Pa gen machin ki antre, koz ensekirite-a. Bandi preske chak jou ap kidnape machin yo. Sa yo preske pa vwayaje.

   

  07 06 2019 Messenger Olès

  Li ouvri. Men nou pa jwenn kamyon. Pr-a ekzajere. 50 000 goud. Map pou demen. Mwen di mè yo sa. Yap tann mwen maten map tcheke lòt kamyon kap antre aswè-a sot senmichel.

   

  06 06 2019 Messenger Olès

  Kounya pè Gedeon relem. Aktyelman yap ouvri kontsne-a. Nan mouvman mwen ye la. Poum ale nan lye a.

   

  04 06 2019 Messenger Olès

  Moun ki te ba nou Mirtho. Te pwopozem yon lot moun. Men eksperyans ak Mirtho pat vreman bon. Mwen gentan jwenn you moun. Non li se: Luccène Mareus. Li gen 50 an.Se mari Rosela. Li se anplwayè vwari nan meri Senmichel la. Li kite meri-a pou travay ak nou.

   

  03 06 2019 Messenger Olès

  Te gen res kob basen. Mwen fe travay Kay eskalye Sentane. Gen yon ti res anko. Map fe kek reparasyon nan bifèt mesye yo nan Sen Jozef ak nan douch yo. Lot bagay map fè bos Raphi fè yon enstalasyon pwovizwa pou ranpli basen yo ak dlo do kay Sen Fwanswa. Siw ta gen mwayen pou pot basen yo li ta bon. Map mande bos Ti do pou nou negosye devi-a. Paske mwen wèl yon ti two chè.

   

  01 06 2019 Messenger Olès

  Se jodi-a Mirtho ale. Apre anpil pasyans poum sil ta chanje. Malgre mwen te diw sa map voyel ale. Mwen anonsel sa tou. Men mwen te toujou gen pasyans. Se avan yè jedi-a, li montre li pa gen volonte poul kontinye travay. Konsa mwen te fè pewòl yè epi mwen dil kontra travay li fini. Pou rezon li konnen yo.

   

  30 05 2019 Messenger Olès

  Yanskian te vini yèswa. Li komanse travay aprè midi-a ak medam filo yo. Yo komanse byen konprann, mwen te mande yo sa.

   

  29 05 2019 Messenger Olès

  Mwen avek Wilner. Jodi-a pa gen lekol. Paske yap oganize yon mach pasifik nan komin lan kont ensekirite.

   

  28 05 2019 Messenger Olès

  Twop lapli anpeche labouraj gran teren-an kontinye. Yo te preske fini ak premye pati-a. Depi apre 8 me. Nou gen lapli chak jou. Yo vin komanss nan lakou Ofelina jodi-a. Men lapli-a vini. Yanskian dim wap transfere lajan pou li demen dye vle.

  .

  23 05 2019 Messenger Olès

  Gwo pwoblem nan Sen Michel. Yèswa bandi ak zam tire anpil. Gan 3 moun mwen konnen ki mouri. Gen nouvel ki di se 4 moun ki mouri. Pami moun ki mouri yo gen pastè Gracia Notè kap fè papye te pou nou-an. Yè a 10 è nan maten mwen tap pale ak li de papye tè-a. Li banm randevou pou chechel vandredi. A 8 è yèswa bandi fizyel. Se tout bouk senmichel ki tris. Gen lòt ki pwan bal ki pa mouri. Yo lopital.

   

  20 05 2019 Messenger Olès

  Mekredi dye vle bos Jean ap koule ti beton an. Monsly te mandem cheche yon machin pou vin chechel Wanament lel pare. Map tann li. Lot bagay. Nou oblije kanpe travay ak Mirtho. Nap peyel preske pou anyen. Nou fe plis defisi ak li.

   

  17 05 2019 Messenger Olès

  Lapli komanse tonbe apre 8 me. Nou gen 3 gwo lapli. Nan 2. Basen Sentan te plen jis nan denye mezi.

   

  16 05 2019 Messenger Olès

  Kounya nou gen twop demand pou dlo nou. Nou oblije refize paske nou pap ka satisfè tout. Tout moun se dlo nou yo vle. Blok yo te fin monte nan kay eskalye sentan. Konyabos Raymond ap fe chapant la.

   

  14 05 2019 Messenger Olès

  BDS ( Biwo eskolè senmichel ) te envite Ofelina nou nan yon konkou lap oganize nan jou 18 me-a. Se Mirloude ki chwazi pou reprezante. Sanble dat la ka chaje. Li pwal nan yon reyinyon la. Ma enfomew. Siw sonje ou te isit le enspektris Paulène te pase lakay nou pou fè envitasyon an. Se apre li te voye yon let ofisyèlman.

   

  09 05 2019 Messenger Olès

  Monsly vini yeswa. Li pwan mezi fè foje yo. Mw te diw sa, lap pi bon nou fè kloti fè galri yo monte nèt. Se pou plis sekirite.

 • 06 me 2019

  01 05 2019 Messenger Olès

  Gen bagay ki vrèmam etonem. Madan Wendy avek Anedrson. Li ankete Anderson sou 6 ti moun nou yo, ke nou gen lot pwojè pou yo -a. Anderson te ban mwen mesaj la. Jan madanm lan fèl la, tankou nou pat gen pwoje ak yo.

  Mwen panse madan Wendy pa dwe gen anyen poul wè nan afè ti moun nou yo. Mwen panse tou nou pat gen nan tèt pou nou te abandone ti moun yo.

  Mwen dako pou mandel kanpe ak tout kontak ak ti moun nou yo. Sil kontinye, wa pwan lot etap.

   

  17 04 2019 Messenger Olès

  Mwen resi jwenn sab jodi-a. Demen dye vle bos Jean ap koule beton-an. Lot bagay dlo nou ap mache trè byen. Avek Ronaldo sa mache pi byen. Nou te gen yon galon Antiscaline li fini. Mwen te rele Sani Suisse. Galon-an vann 35 USD. Mwen te mande William prete nou lajan pou 2 galon. Paske nou paka fonksyone san li. Yanskian te pran kob nan men William, li achte pou nou. Se nan Sani Suisse nou jwenn li. Mwen te tou mande reklame yon TDS ( aparey pou teste dlo ). Map jwenn yo demen dye vle.

   

  04 04 2019 Messenger Olès

  Yo fini net avek enteryè basen an. Li te fè yon dezyem Beton ankò nan fon-an. Kounya lap randwi tèt blok dekoupaj yo. Lendi dye vle bos Raymond ap komanse achapant kouvèti-a.

   

  03 04 2019 Messenger Olès

  Se prezidan Messac Friscat ak 2 lot moun. Li konseye pou nou ta fè yon tablo Kleb Rotari ki finanse pwoje a, ak sipèvizyon kleb Rotari Gonayiv la. Mwen dako mwen panse wap dako tou. Lap bay fel pou nou gonayiv. Nou kap peye. Nan lot vizit pou yo ta fe foto ak tablo a.

   

  03 04 2019 Messenger Olès

  Friscat te relem maten-an pou di. Yap yap viziten jodi-a. Map tann yo.

   

  28 03 2019 Messenger Olès

  Basen-an fini krepi ak komanse randi. Kochon mwen te achte pou repèpleman li malad. Konsa mwen tiyel pou viann. Malerezman.

   

  25 03 2019 Messenger Olès

  Krepisaj andedan basen-an preske fini. Lajan basen-an fini. Mwen panse prete nan lajan jaden-an paske nou pap itilize tout kounya. Jis pou nou pa kanpe ak basen-an. Wa dim saw panse.

 • 28 fevrye 2019

   

  18 02 2019 Nan telefòn avèk Olès

  Tout moun anfòm. Sof Osnel. Li te gen vant fèmal epi li te ale lopital. Roselène manman Jedeline malad tou li menm. Man Antonio te pèdi mari l’. li te mouri yè Sen Domeng kote li t’ap viv depi plis pase 15 zan.

  Rezilta lekòl yo nan moman nyèl la pa bon menm.

  Nou kòmanse ap konstui yon rezèvwa. Nou te fouye baz yo. Nou te pase pa anpil difikilte pou nou jwenn kantite dife pou rann konstriksyon an solid. Tout peyi a te bloke akoz manifestasyon yo. Poko genyen pèsonn nan Rotary klèb la ki te pase wè nou. Olès pa ka rive jwenn Friscat (reponsab klèb la).

  Nou preva nan pwojè a 6 chanm men antreprenè a panse ke fòk nou ta konstui 7 chanm pou kenbe stabilite batiman an.

  Sani-Suisse, fim pou enstalasyon tip osmoz la te deja anonse plizyè fwa jou w’ap vini pou entalasyon an, men akoz de tout boulvèsman sa yo ki te genyen prèske tout kote, vin rann ke yo toujou ap mande pou repòte travay yo.

  Fòk nou genyen yon chita pale serye ak kèk nan jèn yo, pou nou ka wè kòman y’ap panse pou fiti yo. Nou te prevwa sa nan pwochen vwayaj sa.

  Enstasyon kouran an ap byen fonksyone, men pa gen kouran pou kounye a paske manke gen solèy. Yon fwa solèy la vin cho, enstalasyon kouran an monte tousuit.

  Depi an desanm, lè nou fin branche nan tiyo piblik la, nou vin gen dlo 24 sou 24 epi 7 jou sou 7.

  Nou toujou ponpe de fwa pa jou, men nou pa jwenn plis pase 1. 000 lit pa jou paske pa gen lapli. Nòmalman nou itilize 2. 000 lit pa jou.

  Travay mason nan kay Sen-Àn yo fini, kèk ti detay ki rete. Nou dwe ranje dal la ti blòk yon fason pou dlo lapli a nan tiyo yo. Macheskalye a poko fini nèt.

  Materyo pou konstriksyon yo vin pi chè de jou an jou. Se gwo ogmantasyon pri sa yo ki lakoz tout latwoublay sa yo. Te gen yon tan yon kamyon sab te koute 5.000 goud, apre 7. 500 goud men kounye a 10. 000 goud.

  Elvaj bèt nou an fè yon gwo pèt. Bèf yo byen men nou pèdi anpil nan kochon ak nan poul nou yo. Lakay vwazen nou yo tou. Te gen yon moman lakay William, pitit Olès la, poul yo t’ap mouri pa dizèn chak jou.

  Nouvo pye banann nou te plante yo prèske fin mouri

   

  Nou te plase yon espas pou plante legim k’ap byen mache, li gen ladan: tomat, chou, karòt, berejèn.

Pages