Skip directly to content

2018 - Juni

Reis van 7 tot 23 juni 2018

Mijn tweede reis van 2018 viel uitzonderlijk in de maand juni. Ik werd vergezeld door de gebroeders Alex en Geert en hun oom die ook Alex heet. Stephanie, geboren in Haïti, sloot zich bij ons aan om een deel van haar verblijf te plannen bij haar biologische familie.

Verslag van het verblijf

We verbleven effectief acht dagen in het weeshuis. De rest van de reis zouden we het zuiden verkennen, vooral het massief van Parc La Visite waar de hoogste berg van Haïti ligt.
In het weeshuis had ik volop de kans om met de kinderen en jongeren te spelen en met ze contact te hebben. De vakantie begon precies op de dag van onze aankomst (9 juni).
De nieuwkomertjes zijn allemaal ingeburgerd. Djeff vertoont wel af en toe eigenaardig gedrag. Wellicht zou hij in België in het vakje ADHD terecht komen.
Bij de activiteit om alle meters en peters een briefje of tekening te maken, kreeg ik hulp van de reizigers om alles in goede banen te leiden. De drie mannen grepen trouwens geregeld de kans om een spel met de jongsten of de oudsten te spelen.
Op voorstel van Papi Olès organiseerden we voor de eerste keer drie gesprekken met de jongeren. De meisjes en de jongens van Sen Franswa kwamen apart aan de beurt. Ik opende het gesprek telkens met enkele vragen hoe goed ze zichzelf kennen: wat verwachtten ze van hun rapport, in welke vakken waren ze goed, in welke vakken minder goed. Hoe vonden ze dat ze ingingen op de vraag van volwassenen om karweitjes op zich te nemen en zo meer. Ik legde hen uit dat het goed is zichzelf heel goed te kennen. Dat maakt het leven gemakkelijker. Je kan beter plannen, maar je weet ook beter wat je kan en hoe je op verwachtingen van anderen kan ingaan.
De laatste dag van onze verblijf viel op een zaterdag. Die brachten we samen door aan zee, op het strand van Moulin-sur-Mer, één van de hotels die we in juli van 2017 met enkele jongens en papi Olès verkend hadden. Die dag was ronduit geslaagd. De kinderen genoten van de vele activiteiten en vooral van het schitterende zwembad.

Stand van zaken – OSJOSMA – de kinderen

Omdat de vakantie nog maar net van start ging, kon ik niet de rapporten inkijken zoals gewoonlijk. Papi Olès meende alvast wel te weten dat op drie na iedereen geslaagd was en naar een volgend jaar kan gaan. De drie zittenblijvers zouden Djeff, Guilène en Sam zijn. Ronaldo heeft zijn jaar overgezeten, is geslaagd met blijkbaar onvoldoende inzet. Hij zal de laatste twee jaar moeten volgen in een andere school. Dat zal dezelfde zijn als die van Wilken die enkele jaren geleden in dezelfde situatie belandde.
Drie van de meisjes, Nerlande en de zussen Milourde en Myrna, gaan naar het zevende en allerlaatste jaar middelbaar. Dat betekent dat we over een jaar voor de grote uitdaging staan of we ze inderdaad kunnen laten verder studeren. Het zal zowel een positieve keuze van hen inhouden, maar die zal er wellicht komen, als ook het toefietsen van het financiële plaatje.

Op het vlak van gezondheid zit het goed. Alleen Nerlande kampt al een hele tijd met een vreemde huidziekte, maar volgens de laatste berichten hebben de dokters gevonden wat het is en is Nerlande gestart met de juiste behandeling.

Stand van zaken – OSJOSMA – investeringen en andere items

De belangrijkste investeringen van het laatste jaar op een rij:

1)    Zoektocht naar water: in januari werd het pomphuis afgewerkt en ingericht met de nodige infrastructuur door onze Belgische techniekers. Helaas vonden we geen water in de put die we er vlak langs lieten boren. Gelukkig heeft de nieuwe pomp de oude put weer kunnen activeren en beschikken we langzaamaan over steeds meer water. Momenteel is dat ongeveer 2.000 liter per dag. De installatie van het pomphuis betekent dat we het water kunnen leiden via een ingenieus systeem van pompen, leidingen en vlotters in de reservoirs. De realisatie daarvan zit in de pijplijn voor de derde reis van dit jaar of mogelijk de eerste van volgend jaar. Dan zullen ook de beide keukens een kraan hebben.
2)    Sen Franswa: een incident met de elektrische installatie deed ons er toe besluiten om een nieuwe batterij aan te kopen. Die is per container aangekomen en wordt in november aangesloten waarbij de oude batterij nog gerecupereerd kan worden.
3)    Sen Jozef: net zoals in Sen Franswa is een waterkraan geplaatst (in gebruik van zodra de waterwerken afgerond zullen zijn)
4)    Sent An: verder zetten van de bouwwerken. De hele ruwbouw (metselwerk en betonnen dak) is klaar. De volgende fase is de elektriciteit, het sanitair, het pleisterwerk en de vloer. Normaal komen die aan bod in de maanden tussen de twee volgende reizen (periode november tot maart).
5)    De plantage en de boerderij
We hebben net als vorige jaren af te rekenen met periodes van abnormale droogte en dan weer te veel regen. Toch is de oogst van dit jaar beter dan vorig jaar. Om efficiënt alle grond te kunnen bewerken en laten renderen komen we helaas nog wat middelen tekort.
Olès is opnieuw gestart met de kippen. Momenteel hebben we weer eigen eitjes.
De varkenskweek levert geregeld een varkentje op voor consumptie.
De geitjes grazen rustig, zoals het vrije pluimvee kan rondscharrelen.
6)    Het Rotary project in samenwerking met de club van Genk Noord lijkt nu in een definitieve fase. De koepel van de serviceclub heeft haar fiat gegeven. Wel zijn enkel het waterbassin en de osmose-installatie weerhouden, niet de uitbreiding van de keuken of de ziekenboeg. Rotary wil het project stroomlijnen rond het waterproject.

Plannen

We bouwen verder op de fronten waar we actief waren met veel respect voor de inbreng van de lokale partner, in casu Olès en zijn team.

a)    Investeringen

a.    We gaan een grote stap voorwaarts kunnen zetten in  de afwerking van Sent An. Als we op schema blijven, kunnen de meerderjarige jongeren hun intrek nemen in 2020.
b.    De reis van november wordt besteed aan het in werking stellen van de nieuwe batterij. Ook zal met de lokale elektricien bekeken worden hoe en waar de leidingen komen in Sent An. Hij kan dan zorgen voor de sleuven in de muren. Zelf gaan we in maart 2019 de elektrische installatie plaatsen (bedrading, stopcontacten, lampen).
c.    We gaan trachten het landbouwareaal beter te laten renderen.

b)    De bewoners

Intussen tellen we 35 kinderen en jongeren. In september 2018 kwamen de zusjes Islande en Milanda erbij met Enelson. In januari namen we Djeff en Manoucheca, die broer en zus zijn, op. Dat maakt dat Jèdeline die lange tijd afgetekend de jongste was er leeftijdsgenootjes bijgekregen heeft.
Ti Lou, de werkman die al jaren bij ons was, heeft zijn ontslag gegeven na onenigheid met Olès over het volume werk. Hij is vervangen door Mito, een dertigjarige man uit het naburige dorp Sen Rafaël, die het kamertje van de nachtwaker heeft toegewezen gekregen. Hij heeft dus als nachtwaker een tweede taak naast de kleinere klussen. Ik heb met hem kennis gemaakt en hij, dunkt me, beschikt ook over opvoederskwaliteiten. Hij participeert actief aan het leven van het weeshuis op constructieve wijze.

Thuisfront

a)    Peterschappen
De peterschappen maken elk jaar vooruitgang. We ontvangen nu maandelijks ongeveer 1.500 euro, maar we willen uiteraard nog verder geraken. Streefdoel blijft 100 euro per kind. Met de vijf nieuwelingen erbij staat het doel dus op 3.500 euro.
b)    Budgetopvolging
Het maandelijks budget is verhoogd is van 4.300 naar 4.500 dollar. In 2018 hebben we het personeel geen loonsverhoging toegekend. De inflatie is voor het tweede jaar op rij stabiel. (Bij redactie van deze tekst, half augustus, bereiken ons berichten dat de inflatie terug op hol slaat).
c)    Fiscale attesten
De erkenning om fiscale attesten uit te reiken loopt tot 2020.
d)    Website en facebookpagina
Elke maand komt er nieuws over de werking van het weeshuis. Het nieuws komt er aan de hand van de veelvuldige contacten met Olès.
De facebookpagina zetten we in om via het aankondigen van de verjaardagen van de kinderen meer in de kijker te komen. Tijdens de jongste reizen heb ik heel veel foto’s en berichten geplaatst. De vele reacties en ‘vind ik leuks’ geven aan dat het nieuws goed gevolgd wordt.

Wie het verhaal wil horen én zien kan op vrijdag 19 oktober 2018 terecht in zaal Loweta, waar de jaarlijkse informatieavond doorgaat. De toegang is gratis. Je kan er zoals steeds proeven van de Haïtiaanse soep.

Volg ons verder op de website www.osjosma.been op facebook osjosma, good to help these kids.

We blijven rekenen op iedereen, ook u. Steun ons om verder te bouwen aan de toekomst van OSJOSMA, ons weeshuis !

Kenbe fèm.
Hou je goed. 

Frans Vandueren
frans.vandueren@osjosma.be
www.osjosma.be

Bankrekening peterschappen en fiscale attesten:

BE84 0882 6765 8559                       

VZW OSJOSMA

Molenweg 102

3660 Opglabbeek