Skip directly to content

Rapport Juli 2016

Reis van 6 tot 28 juli 2016
 
 
De tweede reis van 2016 was ik in leuk gezelschap. Drie koppels reisden mee en zes jongeren, waarvan Simone die als jong kind werd geadopteerd en nu op rootsreis ging. 
 
Verslag van het verblijf
 
Om Simone de kans te geven haar familie te ontmoeten, startten we met enkele dagen rondreis in het zuiden.
Daarna verbleven we een goede twee weken in het weeshuis met halverwege de traditionele onderbreking van de uitstap naar zee met alle kinderen.
 
De reizigers maakten zich op vele terreinen nuttig: de depots en de apotheekhoek werden op orde gezet, de kinderen en jongeren werden begeleid om een tekening of brief te maken voor de meters en peters in België, ze organiseerden een marktje met kleren, er werd samen gespeeld en zo meer. De Belgen konden allemaal het leven van alledag meemaken in Haïti en aan den lijve ondervinden dat heel wat zaken die wij vanzelfsprekend vinden, dat ginds niet zijn. 
 
Stand van zaken – OSJOSMA – de kinderen
 
Op schools vlak mogen we tevreden vaststellen dat alle kinderen geslaagd zijn op twee na. Enkel Maudline en Sam zullen hun jaar moeten overdoen.
 
Wat gezondheid betreft vallen er niets noemenswaardigs aan te merken. Qua hygiëne is er helaas het eeuwige probleem van water. Olès of Bernardo, één van onze personeelsleden, moesten minstens om de twee dagen water gaan halen aan de rivier of af en toe bij de gelukkige eigenaar van een gevulde waterput om ons te voorzien van water voor het douchen, om de wc door te spoelen en natuurlijk ook voor de schoonmaak en de afwas. Uiteraard zijn de kinderen dat allemaal gewoon, maar het zou veel beter kunnen. Vooral de toiletten zouden veel beter verzorgd kunnen worden, maar ja, hoe doe je dat als je constant kampt met watertekort.
 
Je ziet dat we heel veel tieners in huis hebben. Het werd bijzonder gesmaakt dat enkele reizigers smartphones hadden meegebracht. We konden zeven van de oudste kinderen er gelukkig mee maken. Josuë mocht de eerste kiezen als beloning voor zijn puike schoolresultaten en dito geleverde inspanningen daartoe.
De kleintjes hangen wel meer rond de reizigers, waar de grootsten eerder samen hangen en voor andere zaken aandacht hebben.
 
Op een donderdag ochtend hebben we met zijn allen de eerste communie van Caleb, Muradieu en Jeandeline mogen mee vieren. De zondag erop was het grote feest en werd het (werkelijk waar), vetste varken geslacht.
 
Miss Merceda, die bi de jongste gemeenteraadsverkiezingen een politiek mandaat verwierf, blijft elke zondag trouw op post. Zij overliep met Carl, die de apotheek op orde zette, wat zeker nodig is als basismedicatie.
 
Bijzonder zinvol was de eerste vergadering die we met alle bewoners van Sen Franswa belegden. We konden hun de plannen voor de toekomst uitleggen, in het bijzonder wat we willen bereiken door een derde gebouw Sainte-Anne te plannen voor de meerderjarigen onder hen. Op hun beurt konden zij ook een inbreng hebben in het gesprek waar we wilden peilen naar hun toekomstverwachtingen.
 
Stand van zaken – OSJOSMA – investeringen en andere items
 
De belangrijkste investeringen van het laatste jaar op een rij:
1) Sen Franswa: bijkomende (gedeeltelijke) schilderwerken, plaatsen van de binnendeuren op de bovenverdieping, plaatsen van het hekwerk op de bovenverdieping, plaatsen van de ramen op de bovenverdieping, een opstand op het dak om te voorkomen dat regenwater langs alle kanten naar beneden komt, plaatsen van waterreservoirs op het dak voor de drie badkamers
2) Sen Jozef: herstellen tegelvloeren (vooral op de verdieping, vloer ook in het kleinste depot beneden
3) De plantage en de boerderij
Huur van 5 are grond die sedert maart in gebruik zijn. De eerste oogst zal vooral uit maniok en pindanoten bestaan. Het voorjaar is wel extreem wisselend geweest: eerst te droog om te zaaien en dan te nat, waardoor alleen het ploegen kon plaats vinden. In augustus is er dan gezaaid.
Een tweede kippenhok kwam erbij en het eerste werd opgedeeld in twee compartimenten. De varkensstal werd uitgebreid.
4) Terrein: verharde paden tussen de twee gebouwen. In Sen Jozef werd de laatste ruimte beveiligd met smeedwerk.
 
Plannen
 
We bouwen verder op de fronten waar we actief waren met veel respect voor de inbreng van de lokale partner, in casu Olès en zijn team.
 
a) Investeringen
a. De aanschaf van een aangrenzend terrein om Sainte-Anne, een derde gebouw met tien kamers voor meerderjarigen, te gaan bouwen is maar gedurig op e lange baan geschoven door de eigenaar. Op dit moment lijkt het er wel op dat in oktober 2016 de koop wel degelijk kan doorgaan. We hopen de eerste spadesteek te kunnen zetten tijdens de maartreis van 2017.
b. Via hulp van Rotary Genk Noord hopen we op een reuze regenwaterbassin in de lengte naast Sen Franswa, een installatie om zelf water drinkbaar te maken, de verdere uitrusting van de keuken en de eetzaal en een volwaardige ziekenboeg
c. Voor de boerderij wensen we over te gaan tot de aanschaf van twee koeien. De stier die we al een hele tijd eenzaam zien na de diefstal van de eerste koe, kan dan eindelijk voor nageslacht zorgen.
d. We hopen ook nog steeds om één van de wensen van de groteren te kunnen vervullen, namelijk de aanleg van een basketterrein. Olès en ik hebben de vader van de geëmigreerde dorpsgenoot gevraagd om een duwtje te helpen geven.
e. Yanskian heeft gesignaleerd dat zijn laptop begint te verslijten. Om hem in staat te stellen de werkzaamheden voor het weeshuis verder goed uit te voeren, zullen we allicht een nieuwe laptop moeten kopen.
 
b) Opvoedingsproject
We willen langzaam groeien naar de maximale veertig kinderen. Olès zal daarom de inschrijvingen open stellen om bij het begin van het schooljaar 2016-2017 maximaal vier extra kinderen op te nemen. Daarvoor is voldoende plaats nu in Sen Jozef.
Junior, momenteel onze enige opvoeder, doet het zeer goed. Hij slaapt gedeeltelijk in en kwijt zich goed van zijn taken. Hij heeft wel te kennen gegeven dat hij overweegt om nu een sabbatjaar in zijn studies in te bouwen. Hij heeft zijn middelbaar af en kan zich nu een heel jaar nog beter beschikbaar maken. Van de andere kant denkt hij eraan om daarna hogere studies aan te vatten en dan zal hij ontslag nemen. We blijven zoeken om twee opvoedersplaatsen goed in te vullen, om de idee van de twee leefgroepen ook beter te laten leven.
 
Thuisfront
 
a) Peterschappen
De peterschappen beginnen na een klein jaar omvang te krijgen. Ongeveer 50 meters en peters hebben we nu die momenteel zorgen voor een recurrent inkomen van ongeveer 1.000 euro per maand.
b) Budgetopvolging
De dollar blijft historisch duur en dat maakt dat we elke maand een kleine 4.000 euro nodig hebben om ervoor te zorgen dat alle kosten ginds gedekt blijven. De schoolkosten beginnen ook zwaarder te wegen omdat steeds meer van onze kinderen naar het middelbaar gaan. Een jaar middelbare school is ongeveer vijf keer duurder dan een jaar lagere school.
Ook de auto kost elke maand een stuk van het budget. De reserves zijn momenteel niet voldoende groot om ze aan te spreken voor een ander voertuig.
c) Acties en fondsenwerving
Traditioneel beperken we ons zelf tot de restaurantdag ‘Opglabbeek voor Haïti’ met Pinksteren en een informatieavond in oktober. Gelukkig zijn er geregeld acties ten voordele van OSJOSMA. We moeten immers elke maand aan de som van 4.000 euro geraken. Uiteraard bouwen we nog verder de peterschappen uit. Daarvoor zijn nog steeds folders ter beschikking.
d) Fiscale attesten
Voor 2015 en 2016 heeft de VZW een erkenning gekregen om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis. Op dit moment ziet het er naar uit dat we op een eerste verlenging mogen rekenen.
e) Website en facebookpagina
Elke maand komt er nieuws over de werking van het weeshuis. Het nieuws komt er aan de hand van de veelvuldige contacten met Olès.
De facebookpagina zetten we in om via het aankondigen van de verjaardagen van de kinderen meer in de kijker te komen. Tijdens deze reis heb ik getest wat het geeft om meteen foto’s te posten. De  vele reacties en ‘leuks’ geven aan dat het nieuws gesmaakt wordt.
 
Wie het verhaal wil horen én zien kan op vrijdag 21 oktober 2016 terecht in zaal Loweta, waar de jaarlijkse informatieavond doorgaat.
 
Volg ons verder op de website www.osjosma.be en op facebook osjosma, good to help these kids.
 
We blijven rekenen op iedereen, ook u. Steun ons om verder te bouwen aan de toekomst van OSJOSMA, ons weeshuis !
 
Kenbe fèm.
Hou je goed.