Skip directly to content

Rapport juli 2017

Reis van 3 tot 23 juli 2017

Mijn tweede reis van 2017 was in het gezelschap van Christel en Sarah. Christel had zich tot doel gesteld om vooral te spelen met de kinderen en voor Sarah was het een rootsreis waarbij de extra dimensie haar leeftijd was. Ze vond bij de oudste jongeren van het weeshuis immers leeftijdgenoten.

Verslag van het verblijf

Door de beperkte omvang van de groep kreeg ik zelf de kans om meer met de kinderen en de jongeren bezig te zijn. Dammen, domino, kaartspel, volleybal, wandelen… Het was meer vakantie dan anders. Met een aantal jongeren kon ik ook meer en dieper in gesprek gaan over hun toekomst. Met alle bewoners van Sen Franswa voerden Papi Olès en ikzelf een gesprek over een aantal aspecten van het leven.
Christel haalde alle dagen spelletjes boven. Sarah genoot ook volop. Zij was enkele dagen in de hoofdstad gebleven bij het begin van de reis om haar familieleden, vooral haar oma, te ontmoeten.
Na de traditionele reis naar zee, mochten enkele meisjes mee op bezoek bij Jeannine De Beleyr. Ze mochten een nacht op hotel en we bezochten ook Fort Liberté.
Enkele dagen later bracht Papi Olès met het nieuwe busje naar de westkust bij Monrouis, waar we met vier jongens een nacht verbleven in een hotel om er daarna nog een zestal te bezoeken. De bedoeling was om uit te pluizen of er ook betaalbare alternatieven te vinden waren als afwisseling met de reis naar Cormier Plage in het noorden.

Stand van zaken – OSJOSMA – de kinderen

Samen met Papi Olès haalde ik de rapporten van kinderen en jongeren die naar de parochieschool gaan. Een drietal jongens zouden het jaar moeten overdoen in een andere school omdat hun rapport én hun inzet te zwak zijn. We bekwamen een afwijking dat ze op het einde van de vakantie opnieuw geëvalueerd worden om in de school te mogen blijven. OP aanraden van meneer pastoor spraken we Josuë aan om zijn broers te helpen met de moeilijkste leerstof.
In het totaal moeten 9 kinderen en jongeren hun jaar overdoen, een trieste recordscore.
Van de andere kant gaan er al drie van onze meisjes naar reto volgend jaar. Dat is het voorlaatste jaar middelbaar. Spannend, want we moeten stilaan gaan uitkijken wat er na het middelbaar mogelijk is. De drie zijn Nerlande, Milourde en Myrna.

Qua gezondheid is alles normaal; er vallen geen ziektes of ongevallen te melden.

De jongeren die over een smartphone beschikken, moeten  af en toe wel ‘geleid’ worden. Papi Olès heeft voor de weekends een regeling dat er brij gebruik gemaakt mag worden, maar onder de schooldagen liggen alle toestellen netjes op zijn bureau.

De grootsteen die in Sen Franswa wonen, steken geregeld een handje toe bij het dagelijkse werk (was, afwas, schoonmaak en koken), maar ook de jongsten helpen wel eens. Zo zag ik Ti Lou hulp krijgen van Myrna en Maudelet bij het zaaien van maïs.
Stand van zaken – OSJOSMA – investeringen en andere items

De belangrijkste investeringen van het laatste jaar op een rij:
1)    Sen Franswa: volledig schilderen van binnen- en buitenkant, bijschaven van deuren en vervangen sloten en klinken, vervangen van de ramen met lamellen op de benedenverdieping door schuiframen die beter de regen buiten houden, nieuwe kast in de keuken en nieuwe kast in de eetzaal, een opstand van enkele centimeters aan de voorkant van het dak om de regen zo veel mogelijk langs de achterkant te laten weglopen
2)    Sen Jozef: herstellen tegelvloeren op de slaapzalen, vervangen van de ramen met lamellen door schuiframen zowel beneden als boven
3)    Sent An: start van de bouwwerken. De fundamenten, de betonvloer, de wachtbuizen zijn geplaatst, maar er is ook supplementair een waterbassin voorzien van ongeveer 20 m³ en de poort aan de kant van het toegangspad is geplaatst.
4)    De plantage en de boerderij
Haïti heeft duidelijk erg te lijden van de klimaatopwarming. De boeren weten niet meer goed wanneer ze best zaaien en planten. Zo ook voor het weeshuis. Pas half juli werd er maïs gezaaid op de aanpalende grond en na mijn thuiskomst werden pindanoten en maniok gezaaid en geplant op het terrein in Ti Mango.
Bij de varkenskweek mogen we opmerken dat die beter verloopt dan in de eerste jaren en dat we nog zelden sterfte kennen bij de biggen.
5)    Voor Yanskian, één van onze naaste medewerkers, werd een nieuwe laptop aangeschaft.

Plannen

We bouwen verder op de fronten waar we actief waren met veel respect voor de inbreng van de lokale partner, in casu Olès en zijn team.

a)    Investeringen
a.    Sent An is niet gebouwd op het terrein waar we ons oog op lieten vallen en waarvoor de koop (mondeling) eigenlijk al gesloten was. De eigenaar trok zich terug vlak voor de reis van maart, waardoor noodgedwongen plan B ingeschakeld moest worden. Sent An is dus nu gestart op het eigen terrein precies achter de lap grond die we zo graag gekocht hadden.
b.    De plannen die we ontwikkelden met Rotary Genk (groot waterbassin, osmose-installatie, ziekenboeg en verder uitrusting keuken) zijn nog steeds niet gerealiseerd. Hoewel alle administratie langs Belgische zijde al rond was sinds 3 februari van dit jaar is tot op heden (begin augustus) het dossier nog niet voorzien van de nodige drie handtekeningen van de Haïtiaanse zusterclub. Het is onbegrijpelijk, maar onze Haïtiaanse partner is blijkbaar niet in staat om een efficiënte wijze enkele voor ons eenvoudige handelingen te verrichten. We hopen dat alles snel in orde komt.
c.    Voor de boerderij plannen we nog steeds de aankoop aan twee koeien. Ook de kippenstal zouden we vaker willen bevolken met slacht- en/of legkippen om meer in eigen behoeftes te voorzien.

b)    De bewoners
Tijdens mijn reis werden twee nieuwe meisjes, zusjes van zeven en vier jaar, ingeschreven en er komt er in de loop van augustus nog een derde bij.
Junior, onze opvoeder die vorig jaar meldde dat hij nog maar één jaar zou blijven, heeft zijn plannen gewijzigd. Hij zal nog minstens twee à drie jaar blijven. Hij hoopt nog steeds om voldoende geld te vinden om verder te studeren aan de universiteit.

Thuisfront

a)    Peterschappen
De peterschappen maken vooruitgang. We ontvangen nu maandelijks 1.200 euro, maar willen uiteraard nog verder geraken. Streefdoel blijft 100 euro per kind. Met de drie nieuwelingen erbij staat het doel dus op 3.300 euro.
b)    Budgetopvolging
De dollar is iets verzwakt en dat geeft een beetje ademruimte. Daar staat tegenover dat het maandelijks budget licht verhoogd is van 4.150 naar 4.300 dollar. We hebben alle personeelsleden een kleine loonsverhoging toegekend. Bovendien, is, raar maar waar, voor de eerste keer zo lang ik naar Haïti ga de inflatie nauwelijks groter geworden.
c)    Acties en fondsenwerving
We mogen gelukkig geregeld rekenen op een actie van derden voor ons project. Om wat comfortabel te zitten qua kaspositie proberen we nog meer acties los te weken.
d)    Fiscale attesten
De erkenning om verder te gaan met het uitreiken van fiscale attesten is binnen gehaald. De verlenging loopt tot 2020.
e)    Website en facebookpagina
Elke maand komt er nieuws over de werking van het weeshuis. Het nieuws komt er aan de hand van de veelvuldige contacten met Olès.
De facebookpagina zetten we in om via het aankondigen van de verjaardagen van de kinderen meer in de kijker te komen. Tijdens deze jongste reizen heb ik heel veel foto’s en berichten geplaatst. De  vele reacties en ‘vind ik leuks’ geven aan dat het nieuws goed gevolgd wordt.

Wie het verhaal wil horen én zien kan op vrijdag 20 oktober 2017 terecht in zaal Loweta, waar de jaarlijkse informatieavond doorgaat.

Volg ons verder op de website www.osjosma.be en op facebook osjosma, good to help these kids.

We blijven rekenen op iedereen, ook u. Steun ons om verder te bouwen aan de toekomst van OSJOSMA, ons weeshuis !

Kenbe fèm.
Hou je goed.    

Frans Vandueren
frans.vandueren@osjosma.be
www.osjosma.be

Bankrekening peterschappen en fiscale attesten:
BE84 0882 6765 8559             
VZW OSJOSMA
Molenweg 102
3660 Opglabbeek