Skip directly to content

Rapport maart 2017

Reis van 6 tot 21 maart 2017


Aan de reis van maart 2017 namen negen reizigers deel : drie geïnteresseerde koppels en twee bekende ‘werkers’: Jef en Pierre. We bleven volgens planning iets meer dan de helft van de tijd in het weeshuis met een aantal doelstellingen om vervolgens een deel van het zuiden van Haïti te  verkennen.

Doelstellingen van de reis

Jef, die in 2014 samen met Pierre en Theo de zonnepanelen had geplaatst, had aangeboden om mee te reizen. We zouden vooral oog hebben voor de techniek van het nieuwe project, de nieuwbouw Sainte-Anne (of Sent-An in het Creools). Samen met hem was Pierre meegekomen die zich opnieuw voluit woilde inzetten voor heel wat kluswerk.
De nieuwbouw waarin we hopelijk over afzienbare tijd de meerderjarigen kunnen huisvesten zou sowieso van start gaan, ook al werd het alsmaar duidelijker dat de eigenaar van de grond zich niet aan zijn woord ging houden. Dat vermoeden werd bewaarheid. Plan B werd ingeschakeld en de locatie werd uitgekozen op het eigen terrein. De locatie heeft een aantal nadelen: we zullen een omheining moeten bouwen om het erf af te bakenen; er staan geen bomen en er is dus geen schaduw; het domein grenst niet aan de hoofdweg en zal dus alleen maar langs een paadje toegankelijk zijn met alle nadelen vandien bij langdurige regenval. Bovendien is het oogcontact vanuit het appartement van Olès minder gunstig.
Op aanwijzen van Jef is alvast met twee technische zaken rekening gehouden: om de helling van het vloeroppervlak te overwinnen is gekozen om een waterbassin aan te leggen onder de gelijkvloerse verdieping en om elektriciteit en ook water vlot aan te voeren worden wachtbuizen voorzien.
De andere technische doelstellingen waren om een inventaris op  te maken van alle elektrische benodigdheden om beide bestaande gebouwen optimaal te gebruiken, om een hele rist kleine technische defecten aan te pakken én om de geboorde waterput en bijhorende pomp terug ‘aan de praat’ te krijgen.
Alleen de laatste doelstelling werd niet gehaald. De waterpomp bleek beschadigd. Een inderhaast nieuw aangekochte pomp gaf in eerste instantie uitbundig water, maar het bleek van korte duur. Uiteindelijk was het verdict dat de put te lang buiten gebruik was en daardoor toegeslibd. Nog tijdens de laatste dag slaagden we erin om een bestek vast te krijgen voor het boren van een nieuwe put. Op aanraden van Jef en Pierre werd besloten om het slaan van de put uit te stellen tot de eerste reis van 2018 wanneer zij opnieuw meegaan. Optimaal is immers dat de put geboord wordt en meteen in gebruik wordt genomen om te voorkomen dat we opnieuw met zandinfiltratie te kampen krijgen.
Inmiddels zijn we op zoek naar fondsen om de hele operatie te bekostigen. Het gaat toch om een kostenplaatje van 10.000 euro als we de boring zelf, een nieuwe pomp en alle toebehoren meerekenen. Het ligt namelijk in de bedoeling dat vanuit de put meteen naar de drie gebouwen water verdeeld zou kunnen worden.

Belevenissen

Voor alle reizigers was de reis weer een hele belevenis. Het dorp werd verkend, niet tot in de laatste hoeken, want daar was de tijd te kort voor. De reizigers maakten kennis met de scholen en het onderwijssysteem, bezochten de markt, een schrijnwerker, gingen mee een varkentje kopen op een veemarkt en maakten uiteraard het leven mee in het weeshuis. Ze waardeerden zeker het meemaken van een intussen traditie geworden groepsgesprek met de jongeren van Sen Franswa.

Stand van zaken – OSJOSMA

De belangrijkste punten:
-    Het appartement van Olès en zijn vrouw is in december van vorig jaar in gebruik genomen. De reizigers werden door hen officieel verwelkomd.
-    Sen Franswa is geschilderd en biedt natuurlijk een magnifiek aanzicht.
-    Heel wat jongeren hebben in juli vorig jaar een smartphone gekregen van de reizigers van toen en maken daar handig gebruik van om af en toe te communiceren met Vlaamse sympathisanten.
-    Door de start van de bouwwerken van Sent-An is nu de druk van de ketel voor wat betreft de eis van de overheid om de meerderjarigen elders onder te brengen. We krijgen nu extra krediet in afwachting van de oplevering en de bijhorende verhuis van de oudsten.
-    Doordat de waterput niet terug geactiveerd kon worden en we pas volgend voorjaar duurzame maatregelen kunnen nemen, zal Olès nog een klein jaar blijvende inspanningen moeten leveren voor de watertoevoer. Dat betekent dat quasi dagelijks water met vaten bijgehaald moet worden. Dat water dient voor de schoonmaak, het douchen, het wassen van de kleren en is ook bestemd voor de dieren en het pluimvee.
-    Wij focussen op het welzijn van alle kinderen, hun gezondheid, hun opleiding en vooral het feit dat we ze, zoals we steeds verkondigd hebben, een kans willen geven om minstens hun middelbare studies af te maken en mogelijk verder te studeren.

Plannen – OSJOSMA Orphelinat

-    Wij blijven op dit eigenste moment helaas steken bij de plannen die we met Rotary Club Genk Noord hebben. Op het ogenblik dat dit verslag op papier komt, is het hele project klaar en wachten we alleen op de autorisatie van de lokale club. Daar stoten we helaas op het gebrek aan kennis van bepaalde computerprogramma’s. We zoeken een oplossing.
-    Olès heeft toch geen nieuwe kinderen opgenomen zoals afgesproken was. Op het ogenblik van de eindselectie waren er geen kinderen die in aanmerking kwamen (weeskind zijn en op basis van vrijwilligheid opgenomen worden).

Plannen – thuisfront – VZW OSJOSMA

Uiteraard is er nu een nieuwe uitdaging Sainte-Anne te realiseren. De fundamenten zijn intussen gegraven en het ondergrondse waterbassin aangelegd. De werken liggen nu stil tot aan de zomper wanneer we weer een volgende grote stap willen zetten als we een volgende schijf subsidie mogen krijgen van de provincie Limburg, die nota bene vijf jaar lang voor Sen Franswa steunde. Het ging in het totaal om 57.000 euro, wat neerkomt op ongeveer een derde van de totale kostprijs.

Houd zeker 4 juni vrij. Op Pinksterzondag houden we immers de elfde editie van onze restaurantdag in Opglabbeek (parochiezaal Loweta).

Van 3 tot 23 juli 2017 reis ik voor de vierentwintigste keer naar ginds. We zijn dan met zijn drieën.

Kenbe fèm.
Houd je goed.