Skip directly to content

31 05 2021

17 05 2021 Dyalòg nan telefòn avèk Olès
 • Tout moun anfòm.
 • 18 Me, se fèt nasyonal drapo a. Nan okazyon sa timoun yo gen de jou konje.
 • Maladi kowona vin pi vizib ankò an Ayiti. Se sitou varyant Brezilyèn nan ki gaye konsa. Li danje anpil men moun yo pa sousye de sa epi yo panse ke BonDye avèk yo epi se kont. Nan òfelina tout moun ap fè pridans.
 • Dieunise pral kite òfelina. Menm jan tankou Maudelet ak Guilène.
 • 27 Jen, pral genyen yon referandòm yo ka deside si egzamen yo ka avanse.
 • Anderson toujou Pòtoprens, li gen paspò li ak viza epi l’ap tan tikè a ke fanmiy li ki deja laba ap peye pou li.
 • Olès ak Frans te gentan antann yo pou genyen nouvo enskripsyon pou lòt timoun ki fèt nan mwa jiyè a. Konsa timoun yo kapab antre nan mwa daout la byen avan kòmansman ane lekòl la.
 • Tout bagay anfòm pou elvaj la. Se byen ni pou bèf yo ak kabrit yo.
 • Sanble ke maladi ki t’ap touye kochon yo fin pase, konsa Olès vle rekòmanse ak elvaj kochon an.
 • Lapli ap tonbe, nou kòmanse raboure. Nou genyen plan pou sezon sa k’ap vini la, ki gen yon pati ladan ki soti nan rekòt ane pase a.
 • Nou toujou ap manje pitimi ki soti nan dènye rekòt la.
 • Nou ta dwe bay kontwole gwo taptap la Pòtoprens pi vit posib. Aprè sa, Olès gen entansyon pou li revann li, pou li achte yon lòt.
 • Ane pwochèn, twa mesye yo ki te gen yon ane poz, pral kapab fè etid siperyè yo, menm jan tankou Ilianette ak World Shaddaï ki pral fini etid segondè yo la. Nan Gonayiv, genyen anpil posiblite. Robenson vle pran etid enfimye, World Shaddaï, Ilianette, Ronaldo ak Wilken ap pran Syans Administrativ.